Banner Before Header

7 kuukauden koulutus, yli 4000 euron palkka – näillä aloilla pääsee hyviin tuloihin lyhyellä koulutuksella

Jos etsii ammattia, jossa lyhyellä koulutuksella pääsee jo kelpo palkoille, saattaa rautateiden liikenneohjaajan työ vaikuttaa erittäin lupaavalta. Fintraficin järjestämä koulutus kestää vain seitsemän kuukautta, mutta Tilastokeskuksen mukaan alan säännöllisen työajan mediaaniansio on 4 203 euroa kuukaudessa. Mediaani on suuruusjärjestykseen asetettujen palkkojen keskimmäinen luku.

– Palkka riippuu monesta asiasta, mutta jos on kyse kokeneemmasta liikenneohjaajasta, jolla on muutama sunnuntaivuoro kuukaudessa niin palkka on neljän tonnin luokassa, vahvistaa operatiivinen johtaja Sanna Järvenpää Fintrafficista.

Kokonaispalkkaan vaikuttavat peruspalkan lisäksi henkilökohtainen suoriutuminen sekä esimerkiksi sunnuntai- ja yövuorot.

Liikenneohjaajaksi pääsy ei kuitenkaan ole helppoa tai edes kaikille mahdollista. Monivaiheiseen hakuprosessiin kuuluu esimerkiksi kykytestejä, psykologisia arviointeja, terveystarkastus ja turvallisuusselvitys.

– Pyrimme erilaisilla mittareilla ja testeillä selvittämään, että ihminen on kyvykäs tekemään tätä työtä. Tämä on kuitenkin vaativa asiantuntijatehtävä, Järvenpää kertoo.

Hänen mukaansa rautateiden liikenneohjaajan työ vastaa rautateillä lennonjohtajan työtä.

– Yksikään juna ei liiku tai ratatöitä ei voi tehdä ilman, että liikenneohjaaja järjestelmien kautta varmistaa niiden turvallisuuden. Hän esimerkiksi varmistaa junien kulkutiet, eli todella tärkeä ammatti rautateiden toimivuuden kannalta,

Työssä vaaditaan niin sanottua simultaanikapasiteettia, eli kykyä tehdä useita erilaisia tehtäviä samanaikaisesti. Fintrafficin ilmoituksen mukaan tämä löytyy vain kahdelta prosentilta ihmisistä.

– Siinä pitää pystyä seuraamaan liikennetilannetta, reagoimaan turvallisuuskriittisiin ja sujuvuuteen vaikuttaviin tekijöihin ja tekemään oikeita päätöksiä välillä todellakin nopeassa aikataulussa. Osalla ihmisistä on näiden asioiden tekemiseen huomattavasti suurempi kyky kuin toisilla, Järvenpää sanoo.

Viime hakukierroksella tehtävään tuli satoja hakemuksia. Alle parinkymmenen valitun koulutus alkaa joulukuussa. Koulutus koostuu muun muassa teoriaopinnoista, simulaattoriharjoittelusta sekä työssä tapahtuvasta opastuksesta.

Myös lennonjohtajat ovat kärkipäässä, jos etsitään hyväpalkkaista työtä lyhyellä koulutuksella. Lennonjohtajan koulutus kestää tyypillisesti noin 1,5 vuotta. Pienellä maakuntakentällä aloituspalkka voi olla reilut 3 000 euroa, mutta Helsinki-Vantaalla se voi nousta jopa yli 7 500 euroon esimerkiksi aluejohdon vuoroesimiehen tehtävässä.

Vain pieni osa hakijoista läpäisee monivaiheisen hakuprosessin koulutukseen.

Lue lisää: 1,5 vuoden koulutuksella jopa yli 7 000 euron palkka – sisäänpääsy nyt historiallisen helppoa

Satamassa laivoja purkavat ja lastaavat ahtaajat ovat yhä ammattikunta, jossa verrattain lyhyellä koulutuksella pääsee varsin hyvälle palkalle. Tilastokeskuksen mukaan ahtaajien ja trukinkuljettajien säännöllisen työajan ansioiden mediaani oli 3 199 euroa kuukaudessa.

Kiinteistövälittäjän työtä voi tehdä ilman varsinaista koulutusta, mutta lain mukaan kiinteistövälittäjän nimekettä saa käyttää vain, jos on suorittanut Keskuskauppakamarin järjestämän kirjallisen LKV-kokeen. Kiinteistövälittäjien mediaanipalkka on Tilastokeskuksen mukaan yli 3 200 euroa kuussa.

Kokeessa mitataan laajasti esimerkiksi asunto- ja kiinteistökaupan, -vuokrauksen ja arvioinnin oikeudellisia kysymyksiä. Kokeen suorittamiseksi on tarjolla esimerkiksi noin vuoden kestävä kurssi, mutta kokeen voi suorittaa myös ilman varsinaista kurssia.

Toisen asteen yleensä kolmivuotisilla opinnoilla voi monella alalla päästä jo yli 3 000 euron ansioihin. Esimerkiksi tietojenkäsittelyn peruskoulutuksen ja ammattitutkinnon suorittaneiden mediaanipalkat ovat kolmen tonnin paremmalla puolella, ja 9. desiilin, eli toiseksi ylimmän kymmenyksen ansiot nousevat jo lähes 5 000 euroon.

Esimerkkiammatteja, joissa voi päästä kevyillä opinnoilla verrattain hyville palkoille (summat säännöllisen työajan mediaaniansioita vuonna 2020):

 • Raideliikenteen ohjaajat, ajojärjestelijät ym., 4 203 euroa/kk

 • Lennonjohtajat, 7 031 euroa/kk

 • Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym., 3 199 euroa/kk

 • Kiinteistövälittäjät, 3 258 euroa/kk

 • Avustavat kaivos- ja rakennustyöntekijät, 2 994 euroa/kk

 • Myynti- ja ostoagentit, 4 000 euroa/kk

 • Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät, 2 994 euroa/kk

 • Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät, 3 377 euroa/kk

 • Painopinnanvalmistajat, 3 820 euroa/kk

 • Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat, 3 343 euroa/kk

 • Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat, 3 000 euroa/kk

Lähde: Tilastokeskus

Varmimmin hyvän tulotason varmistaa itselleen kuitenkin edelleen korkeakoulutuksella.

– Koulutusta tarvitaan, korkeakoulutus tuottaa paremmat tuotot rahallisessa mielessä, ja myös urakehitysmahdollisuudet voivat olla paremmat, toteaa erikoistutkija Merja Kauhanen Laboresta, eli entisestä Palkansaajien tutkimuslaitoksesta.

Palkkaansa voi nostaa myös esimerkiksi vaihtamalla työpaikkaa tai -tehtävää. Alkupalkka ei välttämättä ole niin tärkeä, jos ala tarjoaa hyvät mahdollisuudet etenemiseen uralla.

– Palkkakehitys voi olla parempaa aloilla, joissa on paljon eri työnimekkeitä erilaisilla vastuualueilla, joihin voi siirtyä, Kauhanen sanoo.

Hänen mukaansa esimerkiksi ict-alalla voi olla mahdollisuuksia kasvattaa palkkaansa siirtymällä joko yritysten välillä tai sisällä.

Kovaa työvoimapulaa potevalla ict-alalla monet yritykset järjestävät omia palkallisia koulutuksia, joiden kautta ne rekryävät uusia työntekijöitä. Tämän lisäksi it-yritysten sisällä voi olla mahdollista kouluttautua työn ohessa edelleen, ja edetä vaativampiin ja paremmin palkattuihin tehtäviin.

Lue lisää: Matkoja ulkomaille, lisää lomapäiviä, työsuhdevene… – kilpailu näistä työntekijöistä käy yhä kuumempana

Työpaikan vaihtaminen kannattaa kuitenkin sitä paremmin, mitä pidemmälle on kouluja käynyt.

– On tutkittu, että työntekijöiden vaihtaessa yrityksiä yleensä korkeakoulutetuilla liikkuvuuden tuotto on parempi, Kauhanen sanoo.

Source Link is.fi