Banner Before Header

Andersson ei usko Orpon peruutteluun: ”Tiedämme, että te olette valmiita toteuttamaan leikkaukset”

Li Andersson esittää indeksitarkistusta työeläkkeisiin.

Porin puoluekokouksessa jatkoon valittu Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson esittää työeläkkeisiin indeksitarkistusta elinkustannusten kohoamisen kompensoimiseksi.

Andersson ehdotti sunnuntaina Porissa puoluekokouksen lopuksi pitämässään puheessa työeläkkeisiin samanlaista tarkistusta kuin kansaneläkkeisiin vastikään ministeri Hanna Sarkkisen (vas.) johdolla tehtiin.

– Olisi äärimmäisen tärkeää, että työmarkkinaosapuolet ottavat kantaa siihen, voidaanko työeläkejärjestelmän puitteissa tehdä samantyyppinen aikaistettu indeksitarkistus työeläkkeisiin, kuin mitä hallitus teki kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien osalta, Andersson sanoo.

”Ruuan arvonlisäveron laskeminen on parempi vaihtoehto kuin yleiset ansiotuloverokevennykset”.

Ei kokoomuksen kevennyksille

Andersson tyrmää kokoomuksen esittämät veronkevennykset hintojen nousun kompensoimiseksi. Hän arvioi, että verokertymän leikkaamisen sijaan kasvaviin elinkustannuksiin voitaisiin vaikuttaa tehokkaamminkin.

– Ruuan arvonlisäveron laskeminen on parempi vaihtoehto kuin yleiset ansiotuloverokevennykset, jos päätämme lähteä veronkevennysten tielle, hän sanoi Porissa.

Andersson painottaa sitä, että ensi kevään vaalit ovat valinta tulevaisuususkon ja oikeiston leikkauspolitiikan välillä.

– Eduskuntavaaleissa on kyse siitä, valitsemmeko Suomessa pienituloisten ihmisten kurjistamiseen perustuvan politiikan vai tasa-arvon vahvistamisen, hän sanoi.

Andersson ei usko kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon peruutteluun puolueen leikkauslinjassa. Hän arvioi,että kokoomuksen läpi hallituskauden ajamat leikkaukset ihmisten sosiaali- ja eläketurvaan ovat nyt vaalien alla vaihtuneet epämääräiseksi puheeksi.

– Hyvät kokoomuslaiset, me tiedämme, että te olette valmiita toteuttamaan leikkaukset, koska te teitte sen viimeksi ollessanne vallassa. Silloin heikennyksiltä välttyivät vain kaikkein varakkaimmat ja parhaiten toimeentulevat suomalaiset. Kärsijöinä olivat paitsi lapset ja nuoret, joiden tulevaisuutta vahingoitettiin koulutusleikkauksilla, myös Suomen hyvinvointipalveluiden työntekijät, joiden palkkoja leikattiin, hän sanoi.

Huumeiden käyttöhuoneiden puolesta

Puoluekokouksessa päätettiin lisäksi uudesta periaate- ja tavoiteohjelmasta. Tavoiteohjelmassa linjattiin muun muassa huumeiden käytön rangaistavuuden poistamisesta, psykedeelien lääkinnällisen käytön sallimisesta sekä huumeiden käyttöhuoneiden perustamisen mahdollistamisesta.

– Poliittinen muutos edellyttää, että yhteiskuntamme vihdoin alkaa kuuntelemaan ja myös kuulemaan, mitä alan ammattilaiset ja alan tutkijat meille suositteleva, Andersson sanoi.

– Rangaistusten sijaan päihdehaittojen vähentämisen painopiste on siirrettävä nykyistä saavutettavimpiin ja toimivimpiin palveluihin. Toimenpiteitä tarvitaan jo tämän hallituskauden aikana.

Huoli hiilinieluista

Andersson esitti vakavan huolensa metsien hiilinielun pienentymisestä – vaatii metsien siirtämistä ympäristöministeriön alaisuuteen

Hän kuvasi Suomessa tapahtunutta metsien hiilinielun pienentymistä katastrofaaliseksi. Hänen mukaansa Metsähallituksen hakkuutavoitteille on jatkossa asetettava pysyvä katto ja hakkuiden ulkopuolelle on rajattava vanhat, luonnontilaiset sekä uhanalaisiin luontotyyppeihin kuuluvat metsät.

Lisäksi Anderssonin mukaan Suomen metsien hallinnointia on myös parannettava.

– Suomen metsärikkaus on muuttunut päästölähteeksi, kalliiksi ongelmaksi. Valtio hakkaa korvaamattoman arvokkaita luontoaarteitaan. Minusta nyt on aika vetää johtopäätökset ja tehdä tarvittavat muutokset, Andersson vaati.

– On aika siirtää Suomen metsät maa- ja metsätalousministeriöstä ympäristöministeriön alaisuuteen.