Banner Before Header

Baariin voisi mennä, muttei kouluun? ”Etäopetukseen siirtymisen tulee olla ihan viimesijainen keino”

– Jos koulujen on paikallisen tilanteen takia pakko mennä etään, pitää vähintään olla näkymä, miten sieltä päästään pois, Jussi Saramo vaatii.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) muistuttaa hallituksen linjaamasta periaatteesta, jonka mukaan lapsiin ja nuoriin kohdistetaan rajoituksia vain viimesijassa.

Näin hän kommentoi Ylellä keskiviikkona sosiaali- ja terveysministeriön ehdotusta koulujen siirtämisestä etäopetukseen.

Anderson toteaa, että kaikki muut rajoitustoimet on tehtävä ensin. Hän myös näki epäsuhtaa siinä, että aikuiset, kahdesti rokotetut opiskelijat voivat mennä baariin, mutteivät kouluun.

Lapsilla ja nuorilla on paras asiantuntemus omasta elämästään.

Hallituksen koronaministeriryhmä kokoontuu tänään perjantaina pohtimaan sosiaali- ja terveysministeriön ehdotusta siirtyä kouluissa lukukauden aluksi etäopetukseen. Ehdotus koskee perusopetuksen 4.–9. luokkia sekä toisen asteen oppilaitoksia koko Suomessa.

Ollut aikaa valmisteluun

Myös vasemmistoliiton kansanedustaja ja helsinkiläinen Veronika Honkasalo suhtautuu kielteisesti mahdollisuuteen siirtyä etäopetukseen. Honkasalo tähdensi torstaina twitterissä sitä, että etäopetukseen siirtymisen tulee olla ihan viimesijainen keino.

– Olemme sivistysvaliokunnassa seuranneet läpi pandemian, kuinka syviä vaikutuksia kuluneilla etäopetusjaksoilla on jo ollut, eikä niitä vaikutuksia ole vielä paikattu. Lapset ensin -periaatteen on oltava painava, hän totesi.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja, vantaalainen Jussi Saramo puolestaan muistutti siitä, että vaati jo ennen joulua STM:ltä ja THL:ltä nopeasti ohjeita kuntiin maskien käytöstä ja pikatestauksista, jotta tilanteeseen ehditään varautua, kun palataan joululomilta.

– Jos koulujen on paikallisen tilanteen takia pakko mennä etään, pitää vähintään olla näkymä, miten sieltä päästään pois, Saramo kirjoitti twitterissä keskiviikkona.

– STM:llä on ollut paljon aikaa valmistella terveysturvallisuutta kouluihin. Ulkomailtakin voisi kopioida malleja. Lapset ensin -strategian pitää näkyä käytännössä.

.Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Paavo Arhinmäki (vas.) puolestaan muistutti siitä, että hallitus ei päätä siirtymisestä etäkouluun.

– Lain mukaan mahdollisesta etäkoulusta päättää kunta, hän kirjoitti twitterissä.

– Helsinki ei ole siirtymässä etäkouluun. Sen ovat sanoneet pormestaristosta lisäkseni myös Vartiainen ja Razmyar.Lapsen etu edelle koronatoimissa

OAJ eri linjalla

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ sitä vastoin ilmoitti keskiviikkona, että se kannattaa STM:n ehdotusta aloittaa lukuvuosi etäopiskeluna.

Sen sijaan suurten kaupunkien opetustoimesta vastaavat johtajat vastustavat sitä yhteisessä kannanotossaan. Sen ovat allekirjoittaneet Helsingin, Espoon, Tampereen, Vantaan, Oulun, Turun, Jyväskylän, Lahden ja Porin opetuksesta vastaavat johtajat. He toteavat, ettei etäopetuksen merkittävästä hyödystä ole esitetty perusteita.

– Sitä vastoin etäopetuksesta aiheutuvat haitat lasten ja nuorten oppimiseen ja hyvinvointiin ovat melkoisen suuria, he arvioivat.

Samansuuntaisen arvion julkaisivat myös johtavat lastentautien ylilääkärit hallitukselle osoitetussa avoimessa kirjeessä. Heidän mukaansa etäopetus olisi nykyisessä epidemiatilanteessa suhteeton lapsiin kohdistuva rajoitus.

Mielenterveys koetuksella

Myös lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ja Euroopan lasten neuvoston edustaja Eetu Hukkanen vetoavat lasten ja nuorten puolesta. He edellyttävät yhteisessä tiedotteessaan perjantaina, että koronatoimista päätettäessä huomioidaan entistä tarkemmin lasten ja nuorten etu sekä heidän mielipiteensä.

Pekkarinen edellyttää ministeri Anderssonin tavoin, että ennen etäopetukseen siirtymistä on otettava kaikki muut suojauskeinot käyttöön

– Olen kesästä asti peräänkuuluttanut koulujen terveysturvallisuustoimia – ilman vaikutusta, Pekkarinen sanoo.

Hän toteaa, että erityisesti lasten kohdalla rajoitusten kanssa pitää olla tarkkana, ja lapsiin kohdistuvien rajoitusten täytyy olla välttämättömiä tartuntojen ehkäisemiseksi. Sen sijaan rajoituksia tulisi ensisijaisesti kohdistaa aikuisväestöön sekä niille alueille, joissa tartuntoja on paljon.

Pekkarinen ja Hukkanen muistuttavat myös siitä, että sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, opetus- ja kulttuuriministeriö että monet ministerit ovat katsoneet, että valtakunnallista etäopetussuositusta ei ole tarpeen antaa.

– On erittäin tärkeää myös kuunnella lasten ja nuorten mielipiteitä rajoituksista päätettäessä. Heillä on paras asiantuntemus omasta elämästään. Lasten ja nuorten mielipiteitä tulee arvostaa ja ottaa huomioon samalla lailla kuin aikuistenkin mielipiteitä, Eetu Hukkanen huomauttaa.

Hän toteaa oppilaiden ja opiskelijoiden mielenterveyden ja jaksamisen olleen koetuksella jo useasti pandemian aikana.

– Esimerkiksi nykyiset yhdeksäsluokkalaiset ja abiturientit ovat käyneet lähes koko yläkoulun tai lukion korona-aikana. Erityisesti heidän oppimisensa tukeen tulee panostaa, Hukkanen huomauttaa.

He korostavat sitä, että että etäopetukseen tulee siirtyä vain paikallisen epidemiatilanteen edellyttäessä sitä.

– Kehotamme kuitenkin käyttämään siitä päätettäessä erityistä harkintaa, sillä on opiskelijoiden perusoikeus saada mahdollisimman laadukasta opetusta. Kaikilla oppilailla ei ole samanlaisia edellytyksiä etäopiskeluun. Opettajilla tulee myös olla mahdollisuus ottaa oppilaitaan opiskelemaan oppilaitoksen tiloihin, jos he eivät pärjää etäopetuksessa tai tarvitsevat tukea oppimiseensa.