Banner Before Header

EU antamassa ”vihreän leiman” ydinvoimalle ja osalle maakaasusta

EU:n komissio on luokittelemassa ydinvoiman ja tietynlaisen maakaasun ”vihreiksi” energianlähteiksi. Asiasta kertoo muun muassa talouslehti Financial Times. Myös Reuters kertoo nähneensä luonnoksen asiasta.

”Vihreä” leima merkitsee, että näihin energiamuotoihin tehdyt investoinnit ovat ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviä.

Monet EU-maat ovat kannattaneet näitä energiamuotoja, koska ydinvoima ei aiheuta hiilidioksidipäästöjä, ja maakaasu on puhtaampaa kuin esimerkiksi kivihiili.

Luonnoksen mukaan ydinvoima saisi ”vihreän leiman” jos maat, joissa voimalat sijaitsevat, pystyvät turvallisesti hävittämään myrkyllisen jätteen eivätkä aiheuta ympäristölle ”merkittävää haittaa”. Ydinvoimaloiden lupien tulisi olla kunnossa ennen vuotta 2045.

Luonnoksen mukaan maakaasuvoimaloille asetetaan tietyt päästörajat ja niiden tulee osoittaa korvaavansa fossiilisia polttoaineita. Maakaasuvoimaloiden luvat tulee olla myönnetty ennen vuoden 2030 loppua.

Kritiikkiä herättää se, että ydinvoima tuottaa erittäin kauan ja voimakkaasti säteilevää jätettä. Maakaasu taas aiheuttaa ilmastonmuutosta pahentavia CO2-päästöjä.

Financial Timesin mukaan päätös tehtiin sen jälkeen, kun Ranskan johtama äänekäs ydinvoimaa kannattavien maiden ryhmä sekä Etelä- ja Itä-Euroopan kaasumyönteiset hallitukset vaativat, että luokittelujärjestelmä ei saisi rankaista energialähteitä, jotka tuottavat suurimman osan niiden sähköntuotannosta.

Vielä huhtikuussa komissio jätti kaasun ja ydinvoiman taksonomian ulkopuolelle. Tuolloin kerrottiin, että kummankin energiamuodon tilannetta selvitetään.

Niin kutsuttu kestävän rahoituksen taksonomia eli luokittelujärjestelmä on EU:n ilmastopolitiikan kärkihankkeita.

Järjestelmän on tarkoitus erottaa ympäristön kannalta suotuisat sijoitukset viherpesusta tai esimerkiksi hiilen polttamisen rahoittamisesta. Vihreälle sijoituskohteelle tulee vähimmäisvaatimukset.

Komission lopullinen ehdotus tarvitsee EU-maiden enemmistön ja Euroopan parlamentin jäsenten hyväksynnän.

Lue myös:

Source Link yle.fi