Banner Before Header

EU-tuomioistuin antaa tänään merkittävän päätöksen EU-rahojen sitomisesta oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen

Euroopan unionin oikeusvaltiomekanismin odotetaan saavan keskiviikkona vihreää valoa EU-tuomioistuimelta, joka antaa päätöksensä mekanismin lainmukaisuudesta.

Oikeusvaltiomekanismi sitoo EU:n varojen käytön oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Oikeusvaltioperiaatteella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että oikeuslaitoksen itsenäisyys on turvattu.

Yksinkertaistetusti kyse on siitä, että jäsenmaan on noudatettava EU:n sisällä yhteisiä sääntöjä, jos se haluaa saada osansa yhteisistä rahoista. Oikeusvaltiomekanismista on toivottu aiempaa tehokkaampaa keinoa puuttua varojen väärinkäyttöön.

Oikeusvaltiomekanismi tuli voimaan jo viime vuoden alussa, mutta sitä ei ole käytetty, koska mekanismia kiivaasti vastustavat Puola ja Unkari valittivat asetuksesta EU-tuomioistuimeen viime vuoden maaliskuussa. Puolan ja Unkarin mukaan mekanismi olisi ristiriidassa EU:n lainsäädännön kanssa.

Lausunto enteili vihreää valoa

Tuomioistuimen odotetaan näyttävän oikeusvaltiomekanismille vihreää valoa, koska joulukuussa tuomioistuimen julkisasiamies arvioi ratkaisuehdotuksessaan, että Puolan ja Unkarin kanteet tulisi hylätä ja että asetus oikeusvaltiomekanismista on säädetty EU-oikeuden kannalta asianmukaisesti.

EU-parlamentissa oikeusvaltiomekanismin pääneuvottelijana toiminut europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) pitää mekanismille myönteistä päätöstä hyvin todennäköisenä.

– Sellainen pieni tilastopoiminta, että noin 80 prosenttia julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksista toteutuu sellaisenaan, Sarvamaa sanoi lehdistötilaisuudessaan maanantaina.

Jos tuomioistuin katsoisi, että oikeusvaltiomekanismi ei ole kaikilta osiltaan EU-oikeuden mukainen, asetusta jouduttaisiin korjaamaan.

Siinä tapauksessa Sarvamaan mukaan EU-parlamentti pyrkisi tekemään mahdollisimman pian täysistunnossa päätöslauselman, jolla se vetoaisi EU-komissioon uuden version tai korjausten esittämisestä.

Monivaiheinen prosessi

Jos tuomioistuimen päätös on mekanismille suotuisa, EU-komission odotetaan aloittavan mekanismin varsinaisen käyttämisen.

Komissio on halunnut odottaa tuomioistuimen kantaa ennen kuin se ryhtyy käytännön toimiin, vaikka tuomioistuinkäsittely itsessään ei olisi estänyt komissiota aloittamasta mekanismin käyttöä.

Oikeusvaltiomekanismin käyttäminen on monivaiheinen prosessi. Virallisesti kaikki alkaa siitä, että komissio lähettää EU-rahankäyttöön liittyvistä oikeusvaltiopuutteista epäillylle jäsenmaalle notifikaation, johon jäsenmaalla on yhdestä kolmeen kuukautta aikaa vastata.

Vastauksen jälkeen komissio tekee toimenpide-ehdotuksen jäsenmaita edustavalle neuvostolle, joka päättää toimista määräenemmistöllä. Näin ollen yhden jäsenmaan vastustus ei riitä torppaamaan mekanismin käyttöä.

Tuomioistuimen odotettavasti myönteisen ratkaisun jälkeen kuluu todennäköisesti joitain viikkoja ennen kuin komissio lähettää ensimmäisen notifikaatiokirjeen.

Puola ja Unkari jatkanevat vastustamista

Ensimmäistä askelta on jo valmisteltu komissiossa. Sarvamaa arvioi, että komissio haluaa varmistua siitä, että ensimmäisenä eteenpäin vietävä tapaus on vesitiivis.

Sarvamaa uskoo, että Puola ja Unkari tulevat vielä tekemään kaikkensa mekanismin vastustamisessa ja todennäköisesti valittaisivat komission mahdollisista niille suunnatuista notifikaatioista.

Ne voisivat myös tahoillaan todeta asetuksen omien perustuslakiensa vastaiseksi, mikä tarkoittaisi sitä, että ne viittaisivat kintaalla paitsi EU-laille, myös EU-tuomioistuimelle.

Katseet kääntyvät komissioon

Tuomioistuimen päätöksen jälkeen katseet kääntyvätkin komissioon ja siihen, miten jämäkästi se ryhtyy seuraaviin askeliin.

EU-parlamentti on aiemmin arvostellut komissiota siitä, ettei se ole tarttunut ripeämmin toimiin oikeusvaltiomekanismin käyttämiseksi.

Viime vuonna parlamentti aloitti jopa oikeustoimet komissiota vastaan asian vuoksi. Sarvamaa arvioi, että parlamentti vetää kanteensa takaisin sitten, kun komissio on todella käärinyt hihansa ja aloittanut mekanismin käytön.

Source Link yle.fi