Banner Before Header

EU:n kuudennen pakotepaketin myötä venäläisten tiedotusvälineiden estot laajenevat Suomessa – rajoitukset pystyy halutessaan myös kiertämään

Aloitettuaan sodan Ukrainassa Venäjä alkoi aktiivisesti blokata ulkomaalaisia tiedotusvälineitä.

Kesäkuun alkuun mennessä kieltolistalle olivat joutuneet Yle ja muutama muu suomalainen media. EU päätti puolestaan laajentaa venäläisiä tiedotusvälineitä koskevia rajoituksia.

”Tiedon manipuloinnin välineitä”

EU hyväksyi äskettäin kuudennen Venäjää vastaan suunnatun pakotepaketin, joka laajentaa myös venäläisiä tiedotusvälineitä koskevia rajoituksia.

EU päätti keskeyttää kolmen valtiollisen venäläiskanavan lähetystoiminnan, näitä ovat ”Rossiya RTR” / ”RTR Planeta”, ”Rossiya 24 / Russia 24” and ”TV Centre International”.

– Venäjän hallitus on käyttänyt näitä tiedotusvälineitä tiedon manipuloinnin ja disinformaation levittämisen välineinä, sanotaan EU:n päätöksessä.

Suomen ulkoministeriö, joka vastaa pakotteiden toimeenpanosta, korostaa, että toimii tässä kysymyksessä EU:n osana, ja siksi rajoitteet otetaan käyttöön myös Suomessa.

– Disinformaation torjuminen on yksi osa vastausta. EU on tehnyt pitkäjänteistä työtä disinformaation torjumiseksi. Pidämme tätä tärkeänä viestinä, kerrotaan Yle Novostille ulkoministeriön viestinnästä.

Toistaiseksi kolmea venäläiskanavaa koskevia rajoituksia ei ole otettu käyttöön. Sitä varten tarvitaan toimeenpanosäädös, jota ei vielä ole saatu Eurooppa-neuvostolta. Ulkoministeriön oikeudelliselta osastolta kerrotaan, että toimenpiteiden aikataulu selviää myöhemmin tällä viikolla.

Tätä juttua kirjoitettaessa Suomesta pääsi kyseisten tv-kanavien nettisivuille ja niiden suorat uutislähetykset olivat katsottavissa.

Ihminen katsoo televisiota.
EU on päättänyt keskeyttää kolmen venäläisen valtiollisen tiedotusvälineen lähetykset. Ne ovat ”Rossiya RTR” / ”RTR Planeta”, ”Rossiya 24 / Russia 24” and ”TV Centre International”.Anatoly Maltsev / EPA

RT ja Sputnik on blokattu, mutta niitä pääse silti yhä lukemaan

Ensimmäiseksi EU:ssa ja Suomessa estettiin pääsy RT-televisiokanavan ja Sputnik-uutistoimiston sivustoille sekä niiden lähetystoiminta.

– 2. maaliskuuta voimaan tulleella EU:n neuvoston päätöksellä ja asetuksella kiellettiin lähetystoiminta ja lähetystoimintaan osallistuminen sekä tiedonvälittäminen Euroopan unionin alueella millä tahansa tavalla, pois lukien mm. haastattelu- ja tutkimustoiminta. EU-pakotteiden johdosta näiden toimijoiden nettisivuille pääsy on estetty, kerrotaan ulkoministeriössä.

Suomesta ei tällä hetkellä todellakaan pääse RT:n ja Sputnikin virallisille sivuille, mutta se ei kaikesta päätellen kuitenkaan pysäytä niiden sisällön levitystä. Sputnik esimerkiksi yhä jatkaa videoitaan Yandex Zen ja Rutube -palveluissa.

Kuvakollaasi
RT:n uutista Ylen blokkauksesta Venäjällä ei voi lukea Suomessa. Sen voi kuitenkin lukea ”Yandex Zen” -palvelussa.Tommi Pylkkö / Yle, lähde: Kuvakaappaus RT venäjänkielisestä sivustosta ja RT:n Yandex Zen sivustosta.

Yandex.Novosti-palvelun kautta voi lukea esimerkiksi RT:n uutisen Ylen nettisivujen estosta Venäjällä. Virallisilla nettisivuilla uutinen ei ole luettavissa, mutta se löytyy Yandex Zen:ssä RT:n kanavalta. Valtiollisia tiedotusvälineitä siteeraavat usein myös pienemmät tiedotusvälineet, joita voi lukea Yandex.Novosti:n kautta. Lisäksi halutessaan RT:n epävirallisen lähetyksen voi löytää Google-haun avulla.

Asiantuntija: RT:hen ja Sputnikiin suhtauduttiin EU:ssa pitkään kuin tavallisiin tiedotusvälineisiin

Toimittaja Anneli Ahonen työskenteli vuosina 2017–2021 Suomen edustajana EU:n disinformaatioryhmässä. Hän sanoo, että tällä kertaa EU oli valmis kohdistamaan venäläisiin tiedotusvälineisiin ankarampia ja yhtenäisempiä pakotteita.

– Venäjä on suunnannut kansainvälisille yleisöille erityisesti Russia Todayn ja Sputnikin välittämää propagandaa. Pitkään näitä kohdeltiin EU-maissa mediana kaikkine oikeuksineen ja vastuineen, joita siihen sisältyy, Ahonen sanoo.

Hän muistuttaa kuitenkin, että Ranskan ja Britannian säätelyelimet ovat jo aiemmin jakaneet varoituksia venäläisille valtiollisille tiedotusvälineille, ja Saksa ei myöntänyt toimilupaa RT-televisiokanavalle.

Anneli Ahonen hämärässä ravintolassa katsoo kameraa kohti.
Anneli Ahonen työskenteli vuosina 2017-2021 Suomen edustajana EU:n disinformaatioryhmässä.Patrik Molander / Yle

Yandex on erityistarkkailussa

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) sanoi toukokuussa, että venäläinen Yandex-yhtiö on Suomessa ”erityistarkkailussa”. Yle Novosti kysyi ministeriltä, koskeeko tämä myös Yandex.Novosti-palvelua, jonka avulla Suomessa voi lukea myös venäläisiä valtiollisia tiedotusvälineitä.

– Kommentti tarkoittaa Yandexin toimintaa kokonaisuudessaan. Ministeriö ja muut viranomaiset valvovat Yandexin toimintaa ja lainsäädännön noudattamista toimivaltuuksiensa puitteissa. Tämä tarkoittaa muun muassa tietoturva- ja tietosuojakysymyksiä sekä sisällön lainmukaisuutta. Sisältöjen osalta sananvapauden suoja on Suomessa korkea. Laitonta sisältöä on rikoslaissa laittomaksi säädetty sisältö, kuten kiihottaminen kansanryhmää vastaan, sanotaan ministeri Harakan vastauksessa.

Ministeri sanoo, että sisällön näkökulmasta sananvapauden puolustaminen on Suomessa korkealla tasolla. Ministeriössä ei haluttu kommentoida kysymystä Yandex.Novostin mahdollisestä estämisestä Suomessa.

– Suomi toimii näissä kysymyksissä osana Euroopan unionia. EU:n nykyiset mediapakotteet ja mahdolliset tulevat lisäpakotteet ovat Suomessakin suoraan ja sellaisenaan sovellettavaa oikeutta, Harakka sanoo.

Timo Harakka kuvattiin Esplanadinpuistossa.
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.Silja Viitala / Yle

UM: sananvapautta voi rajoittaa erityistapauksissa

Ulkoministeriössä vakuutetaan, että Suomessa annetaan sananvapaudelle suuri merkitys, sillä se on yksi demokraattisen yhteiskunnan kulmakivistä. Oikeus ilmaisunvapauteen on taattu perustuslaissa ja useissa kansainvälisissä sopimuksissa. Sananvapaus pitää sisällään mielipiteen ilmaisun ja tiedonlevityksen lisäksi myös oikeuden saada tietoa.

– Näitä oikeuksia voidaan kuitenkin sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaan rajoittaa edellyttäen, että rajoituksista on säädetty laissa ja että ne ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen turvallisuuden, alueellisen koskemattomuuden tai yleisen turvallisuuden vuoksi, epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, muiden henkilöiden maineen tai oikeuksien turvaamiseksi, luottamuksellisten tietojen paljastumisen estämiseksi, tai tuomioistuinten arvovallan ja puolueettomuuden varmistamiseksi, ulkoministeriöstä vastataan sähköpostitse.

UM:ssä myös korostetaan, että tiedotusvälineillä on ratkaiseva rooli sodissa ja konflikteissa.

– Konfliktitilanteissa ja sodissa median rooli on kriittinen oikean ja oikea-aikaisen tiedon välittäjänä kansalaisille. Luotettavat uutiset ja kuvat voivat edesauttaa siviilien suojelua ja konfliktien ehkäisyä, tuoda kansainvälisen yhteisön tietoon konfliktien kauhuja ja todellisuutta sekä paljastaa ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset.

”Sensuuri ei melkein koskaan toimi”

Journalisti-lehden päätoimittaja Maria Pettersson vastusti jo maaliskuussa venäläisten tiedotusvälineiden blokkausta ja kutsui sitä ”radikaaliksi toimeksi”.

– Sananvapauteen kuuluu kaksi osaa: oikeus sanoa ja oikeus vastaanottaa tietoa. Nyt valtio rajoittaa omien kansalaistensa tiedonsaantia, mikä on huono asia. Mielestäni on tärkeää, että suomalaiset tietävät, mitä Venäjän media Venäjän kansalaisille syöttää, Pettersson kommentoi Yle Novostille.

Lähikuva Maria Pettersonista
Journalisti-lehden päätoimittaja Maria Pettersson.Jukka Lintinen

Pettersson huomauttaa, että joillekin estetyille sivustoille pääse yhä, ja televisiota voi katsoa erilaisten palveluiden kautta.

– Sensuuri ei melkein koskaan toimi. En usko, että yksikään suomalainen kääntyy putinistiksi, jos katsoo venäläiset uutiset. Disinformaatiota vastaan taistellaan informaatiolla ja koulutuksella, ei sensuurilla.

Pettersson sanoo, että Suomessa on venäjänkielisiä, jotka seuraavat melkein pelkästään venäläisiä viestimiä ja uskovat siihen, mitä niissä sanotaan. Mutta Pettersson tuntee myös venäläisiä, jotka eivät usko venäläistä mediaa lainkaan.

Hän on kritisoinut voimakkaasti myös Venäjää, joka on blokannut muun muassa suomalaisia tiedotusvälineitä.

– Se on huono [päätös] ja rajoittaa venäläisten tiedonsaantioikeutta, Journalisti-lehden päätoimittaja sanoo.

Jutun on venäjän kielestä kääntänyt Heli Jormanainen.

Source Link yle.fi