Banner Before Header

FT: Ydin­voima ja maa­kaasu mukana komission taksonomia­esityksessä

Euroopan komissio on ottamassa ydinvoiman ja maakaasun mukaan taksonomiaesitykseensä, kertoo Financial Times -lehti. Taksonomialla EU pyrkii ohjaamaan sijoituksia tulevaisuudessa niin, että ne tukisivat ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviä hankkeita.

Lehden näkemän esitysluonnoksen mukaan ydinvoimaa voidaan pitää kestävänä liiketoimintana, kunhan EU-maat huolehtivat ydinvoimaloidensa ydinjätteestä turvallisesti ja kunhan ympäristölle ei aiheuteta vakavaa haittaa.

Myös maakaasu kelpuutetaan siirtymävaiheen energiaksi, mutta sitä kohtaan ollaan asettamassa tiukempia reunaehtoja muun muassa päästöjen määrässä.

Joulun alla arvio oli, että esitys julkistettaneen tammikuun puolivälissä.

Ranska, Suomi ja monet muut jäsenmaat ovat liputtaneet ydinvoimalle suotuisan taksonomiaratkaisun puolesta.

Source Link is.fi