Banner Before Header

Honkasalo rajoittaisi miehittäjän tuotteiden tuomista Suomeen: ”Meillä on velvollisuus”

Vasemmiston Honkasalo: Israelin laittomien siirtokuntien tukeminen on lopetettava.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kieltäisi joiltakin miehitetyiltä alueilta peräisin olevien tuotteiden maahantuonnin.

Honkasalo on tehnyt asiasta lakialoitteen, johon hän parhaillaan kerää nimiä. Se koskisi esimerkiksi Israelin valtion harjoittamaa miehitystä ja kansainvälisen oikeuden näkökulmasta laittomien siirtokuntien perustamista palestiinalaisalueille.

– Selkeät, lakiin perustuvat maahantuontikiellot auttavat yrityksiä ja kuluttajia toimimaan vastuullisesti, Honkasalo perustelee.

”Koteja puretaan ja väestöä häädetään”.

– Palestiinalaiset kärsivät modernin historian pisimpään jatkuneesta miehityksestä ja Israelin kansainvälistä oikeutta systemaattisesti rikkovasta politiikasta ja ihmisoikeusloukkauksista. Meidän on lopetettava Israelin laittomien siirtokuntien tukeminen.

Koteja puretaan tieltä

Lakialoitteessa esitetään sen kieltämistä, että Suomeen tuotaisiin tuotteita, jotka ovat peräisin miehitetyiltä alueilta ja niiden valmistaminen on tapahtunut ihmisoikeuksia ja humanitäärisiä oikeuksia rikkoen.

Laissa ei lueteltaisi määritelmän täyttäviä alueita, vaan niistä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella lakiin sisältyvien edellytysten mukaisesti.

– Räikeimmillään voi olla kyse miehittäjävaltion miehitetylle alueelle vastoin kansainvälistä oikeutta, kansainvälisen yhteisön hyväksyntää ja alueen väestön itsemääräämisoikeutta perustamista laittomista siirtokunnista, joiden tieltä alueen asukkaiden koteja puretaan ja väestöä häädetään tai pakkosiirretään, Honkasalo painottaa.

Tulli valvoisi

Lakiesityksen mukaan maahantuontikiellon valvonta kuuluisi tullin säännönmukaisiin toimivaltuuksiin ja maahantulokiellon rikkomisesta rangaistaisiin rikoslain salakuljetusta, lievää salakuljetusta, laittomaan tuontitavaraan ryhtymistä ja lievää laittomaan tuontitavaraan ryhtymistä koskevien säännösten mukaan.

– Suomi kuuluu kansainvälisen oikeuden puolustajien joukkoon, on sitoutunut YK:n yleismaailmallisiin arvoihin ja toimii kansainvälisen oikeuden, demokratian ja ihmisoikeuksien vahvistamiseksi, Honkasalo muistuttaa.

– Meillä on siis velvollisuus estää kansainvälistä oikeutta rikkovien miehittäjävaltioiden taloutta tukevia yrityksiä aiheuttamasta tai pahentamasta ihmisoikeusloukkauksia miehitetyillä alueilla.