Banner Before Header

JHL vaatii ostovoimaa parantavia palkankorotuksia ja lisäkorotuksia matalapalkka-aloille

Liitto haluaa lisää paikallisia sopimuksia, jotka neuvottelevat luottamusmies tai JHL:n jäsenyhdistys, ei yksittäinen jäsen.

Ammattiliitto JHL tavoittelee tulevalla neuvottelukierroksella selkeitä palkankorotuksia. Niiden on oltava pääosin yleiskorotuksia kaikille työntekijöille, mutta matalapalkkaisille aloille liitto vaatii kohdennettuja korotuksia. Perusteettomia palkkaeroja voidaan parhaiten vähentää, kun osa korotuksista maksetaan prosenttimääräisinä ja osa euromääräisinä. Kyseessä on silloin sekalinjainen ratkaisu.

Tes-tavoitteistaan keskiviikkona kertonut JHL ei jää kyttäämään muiden alojen korotuksia, vaan hakee neuvotteluissa parannuksia jäsentensä tulotasoon.

JHL:n julkisten sopimusalojen neuvottelujohtaja Kristian Karrasch ottaa kantaa myös puheisiin työvoimapulasta.

– Työnantajat huutavat kuorossa, että ammattitaitoisista työntekijöistä on ankara pula eri aloilla. Voin antaa ilmaisen vinkin: kun palkkaus ja työolot ovat kunnossa, on hyviä työntekijöitä paljon helpompi löytää.

Palkkojen lisäksi JHL hakee selviä parannuksia työaikoihin. Liiton mukaan työntekijät voivat paremmin, poissaolot vähenevät ja yritysten tulos paranee, kun työajat joustavat elämäntilanteen mukaan. Työntekijöiden pitää päästä osallistumaan työvuorojen suunnitteluun.

– Monilla sopimusaloilla hyvinvointia ja työn tuottavuutta pystytään lisäämään paljon, kun työhön sidonnaisuusaikoihin sekä työvuorojen terveellisyyteen ja turvallisuuteen kiinnitetään huomiota, JHL:n yksityisten sopimusalojen neuvottelujohtaja Mari Keturi selventää.

Tulevalla neuvottelukierroksella ammattiliito JHL kiinnittää entistä enemmän huomiota paikalliseen sopimiseen.

– Haluamme lisätä paikallista sopimista monista asioista. Jäsenkyselymme viesti oli selvä, paikalliset sopimukset neuvottelee aina luottamusmies tai JHL:n jäsenyhdistys, ei yksittäinen jäsen. Valtakunnallinen työehtosopimus puolestaan sanelee minimiehdot, joista ei jousteta paikallisesti, Karrasch kertoo.

JHL:n hallitus hyväksyi ammattiliiton yleiset neuvottelutavoitteet lokakuussa. Neuvottelut JHL:n suurimmilla sopimusaloilla painottuvat vuoden 2022 kevättalveen.