Julistettaisiinko veropäivä jatkossa suomalaisen hyvinvointivaltion juhlapäiväksi, ehdottaa ministeri

Suurituloisimpien yleisin veroprosentti on 34.

Suomen suurituloisimmat on taas listattu . Tulokärjessä ovat viime vuosilta tutuksi tulleeseen tapaan peliyhtiö Supercellillä rikastuneet Mikko Kodisoja ja Ilkka Paananen. He olivat viime vuonnakin täysin omilla luvuillaan 90 miljoonan euron molemmin puolin olleilla kokonaistienesteillään. Veroja kaksikko maksoi yhteensä 65 miljoonaa euroa.

Veropäivää kutsutaan myös kateuspäiväksi, mutta vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson kääntää asian toisin päin.

”Julistettaisiinko 10.11. jatkossa suomalaisen hyvinvointivaltion juhlapäiväksi? Verotuotot tarjoavat meille vahvan pohjoismaisen hyvinvointivaltion yhteisen hyvän: toimivan terveydenhuollon, maksuttoman koulutuksen, vakaan yhteiskunnan ja hyvän infrastruktuurin”, Andersson ehdottaa Twitterissä.

Verohallinto kertoi päivää aikaisemmin, että vuoden 2020 kokonaisverokertymä oli 69,2 miljardia euroa. Mukana ovat tuloverojen lisäksi muutkin kerätyt verot, esimerkiksi arvonlisäverot, valmisteverot, kiinteistöverot ja muut verot. Tuloveroja kertyi yhteensä 37,7 miljardia euroa ja pääomatuloista 3,1 miljardia euroa. Kummankin tuotto kasvoi koronavuodesta huolimatta.

Li Andersson huomauttaa, että kaikista suurituloisimmat maksavat tuloistaan usein suhteessa keski- ja pienituloisia vähemmän.

”Se että suurituloiset voivat tulonmuuntelun avulla välttyä rahoittamasta yhteistä hyvinvointia tarkoittaa, että paine muiden verottamiseen kasvaa”, hän kirjoittaa.

Viime vuonna suurituloisimpien yleisin veroprosentti oli 34 eli tulot otettiin pääosin pääomatuloina. Kodisoja ja Paananen olivat tässäkin poikkeus. He saivat tuloistaan yli kymmenen miljoonaa ansiotuloina ja maksoivat veroja yli 36 prosenttia.

Anderssonin mukaan Suomen verojärjestelmä on varsin hyvä, ”mutta toimet tulonmuuntelun ehkäisemiseksi sekä listaamattomien yritysten perusteettoman veroedun poistaminen vahvistaisivat sen oikeudenmukaisuutta entisestään”.

Asiasta on puhuttu vuosikausia, mutta käytännön toimet törmäävät nykyisessä hallituksessa keskustan ja RKP:n vastustukseen.

Mediassa näkyvät listat kertovatkin vain osan suurituloisten tuloista. Iso osa pääomatuloista on verovapaita ja pelkästään listaamattomien yhtiöiden maksamat verovapaat osingot ovat miljardiluokkaa.

Verotietojen julkisuutta Andersson pitää arvokkaana osana suomalaista avointa ja tasa-arvolle rakentuvaa yhteiskuntaa. Hänen mukaansa media on tehnyt arvokasta työtä täydentäessään listaa myös tietonsa estäneiden osalta.