Banner Before Header

Kansanedustaja ehdottaa: Kotitalousvähennys tukemaan aurinkoenergiaa

Vasemmiston Lohikoski: Kotitalouksien energiaremontit eivät saa jäädä tukijärjestelmistä kiinni.

Vasemmistoliiton keravalainen kansanedustaja Pia Lohikoski vaatii uudistuksia kotitalouksien energiaremonttien tukemiseen.

– Tarvitsemme nyt puhtia ja linjakkuutta tukijärjestelmiimme. Kotitalouksia jää tällä hetkellä tukien ulkopuolelle, vaikka halua energiaremontteihin löytyy, Lohikoski sanoo.

– Energiakestävät kodit ovat todella tärkeä askel ilmastotoimissa ja omavaraisuudessa.

”Energiaomavaraisuuden lisääminen vie tavoitetta eteenpäin”.

Lohikoski on jatkanut eduskuntatyötään kotitalouksien energiasiirtymän tukien parantamiseksi. Perjantaina hallitukselle jättämässään kirjallisessa kysymyksessä Lohikoski nostaa esiin energia-avustusten ja kotitalousvähennysten ulottamisen aurinkoenergiajärjestelmiin.

Irtauduttava nopeasti

Lohikoski muistuttaa siitä, että energian hinnan nousu on näkynyt monien lompakossa isona lovena. Sota ja geopoliittisen tilanteen kiristyminen on tehnyt selväksi useimmille, että fossiilisista polttoaineista on irtauduttava nopeammin kuin mitä nykytahti on. Toimia tarvitaan laajalla skaalalla ja nopeasti.

– Uusiutuvat energiamuodot, kuten aurinkoenergia on nyt saatava vahvemmin mukaan tukien piiriin. Energia-avustusten ehtoja ja kotitalousvähennyksen kohdentumista tulee tarkastella niin, että jokaista uusiutuviin siirtyvää kotitaloutta voidaan tukea helposti, hän sanoo.

Keventää taakkaa

Lohikosken aiemmin esiin nostama kotitalousvähennyksen uudistus saatiin läpi hallituksessa muutama viikko sitten, kun öljylämmityksestä siirtymiseen tarkoitettu korotettu kotitalousvähennys laajennettiin maakaasulämmitykseen.

– Vihreä siirtymä on yksi hallituksen päätavoitteista, ja siinä myös kotitalouksilla on merkittävä rooli, Lohikoski sanoo.

– Energian kulutuksen vähentäminen ja energiaomavaraisuuden lisääminen vie tavoitetta eteenpäin ja keventää myös kotitalouksien taloudellista taakkaa näinä vaikeina aikoina.