Banner Before Header

Kasvavat tartuntamäärät näkyvät jo Husissa ja HOK-Elannolla: palvelupisteissä yksittäisiä katkoksia, hyllytyksessä viiveitä…

Alati vaikeutuva koronatilanne on pakottanut monet alat varpailleen työntekijöiden jaksamisen osalta sekä myös palveluiden varmistamisen osalta.

Taloussanomat haastatteli aiheesta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä (HUS), HOK-Elantoa sekä VR:ää.

Husin hallintoylihoitaja Marja Renholm kertoo, että HUS on joutunut tekemään sisäisiä järjestelyitä entisestään pahenevassa koronatilanteessa.

Eniten Renholmin mukaan haastetta aiheuttaa koronapotilaiden suuri määrä.

Husin alueella on tällä hetkellä sairaalahoidossa 153 koronapotilasta, joista tehohoidossa on 22 potilasta.

Vaikka esimerkiksi tehohoidossa olevien määrä ei ole massiivinen, sitoo se silti hoitajia.

– Yksi tehohoitopaikka vaatii viiden sairaanhoitajan työpanosta. Käytännössä siis yksi hoitaja hoitaa yhtä potilasta työvuorossaan.

Husin hallintoylihoitaja Marja Renholmin mukaan Husissa hoitajien rokotusprosentti on esimerkillinen.

Renholm toteaa, että poissaoloja on luonnollisesti tullut altistumisien ja niitä seuranneiden karanteenien vuoksi.

Suurin osa hoitajien saamista tartunnoista ei kuitenkaan ole tullut itse työpaikalta.

– Pääsääntöisesti henkilöstön saamat tartunnat ovat tulleet perhepiiristä, mutta toki myös esimerkiksi taukohuoneesta tulleita altistumisia on saattanut olla.

Sisäisillä järjestelyillä Renholm tarkoittaa, että työntekijät ovat vaihtaneet avuksi eri pisteisiin, joissa henkilökunnan tarve on keskeinen.

Koronaviruksen suhteen alkanut kolmas vuosi on asettanut hoitajien jaksamisen äärirajoille.

– Henkilöstö on tosi kovilla ja stressaantunut koronavirustilanteen pitkittymisestä sekä siihen liittyvästä epätietoisuudesta, mitä tulevaisuuteen tulee.

Renholm kertoo, että työntekijöiden tueksi on luotu nettipohjainen kysely, jonka avulla voidaan ohjata oikean tuen piiriin, jos esimerkiksi oma väsymys kasvaa liian suureksi.

– Työnohjaus, työyhteisöllisyyden lisääminen ja oman työhyvinvoinnin kehittäminen ovat niin ikään oleellisia asioita, mitä jaksamiseen tulee.

Yksi haaste hoitohenkilökunnan suhteen ovat myös rokottamattomat hoitajat. Renholmin mukaan Husissa hoitajien rokotusprosentti on esimerkillinen.

– Hoitohenkilökunnan osalta rokotusprosentti on yli 95 prosenttia kahden rokotteen osalta.

HOK-Elannon toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen takaa, että ruuasta tai WC-paperista ei tulla näkemään pulaa.

HOK-Elannon toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen kertoo, että vaikeasta koronatilanteesta huolimatta on ruokahuolto pystytty turvaamaan eikä myöskään liikkeitä ole jouduttu sulkemaan esimerkiksi henkilökunnan mahdollisten tartuntojen vuoksi.

– Jossain on saattanut olla tilanne, että asiakaspalvelupiste on jouduttu sulkemaan tilapäisesti, mutta nämä ovat olleen vain yksittäisiä katkoksia.

Liimatainen kertoo myös, että myymälöiden hoitotasot eivät ole välttämättä aina sillä tasolla, kun normaalitilanteessa ja mainitsee esimerkkinä ruokakauppojen hyllytyksen viivästymisen.

Suuret koronamäärät ovat aiheuttaneet kaikilla aloilla tartuntoja sekä sitä kautta poissaoloja. Liimatainen muistuttaa, että HOK-Elannolla on ison firman hyödyt ja mahdollisuus henkilökunnan siirtelyihin.

– Esimerkiksi tällä hetkellä meillä on pääkaupunkiseudulla 250–300 henkilöä tullut ravintolapuolelta avuksi ruokakauppoihin ravintolarajoitusten myötä.

Liimatainen kertoo olevansa iloinen, että HOK-Elannon ei ole tarvinnut koko korona-aika lomauttaa ketään, vaan työntekijöitä on voitu heidän suostumuksellansa siirrellä eri aloille.

– Osa ravintolatyöntekijöistä on jäänyt kaupan alalle kokonaan.

Siinä missä komponenttipula sähkömekaniikassa vaivaa koko maailmaa toimitusten haasteellisuuden vuoksi, ei vastaavaa pulaa ole esimerkiksi päivittäisten elintarvikkeiden suhteen tule olemaan.

– Ruoka tai WC-paperit eivät tule loppumaan, Liimatainen toteaa viitaten kevääseen 2020, jolloin vessapaperia hamstrattiin toden teolla.

Maskia suositellaan lähes jokaisessa ruokakaupassa.

VR:n matkustajaliikenteen johtaja Topi Simola myöntää tilanteen olevan haastavan.

– Tällä hetkellä kaikki on hallinnassa toistaiseksi, mutta toki jatkuvassa seurannassa.

– Joka päivä tilannetta tarkkaillaan ja omikronin vuoksi tilanteet voivat tietenkin muuttua nopeastikin.

Rautapyörillä liikennöivissä välineissä ei Simolan mukaan ole jouduttu henkilöstövajeen vuoksi tekemään poikkeuksia.

Tähän kuuluvat niin lähi- ja kaukoliikenteen junat kuin myös Tampereen ratikka, jonka liikennöinnistä VR vastaa.

– Kumipyöräliikenteessä eli siis Pohjolan Liikenteen osalta on pääkaupunkiseudulla jouduttu tekemään perumisia jonkun verran.

Pohjolan Liikenne on VR:n täysin omistamaa tytäryhtiö.

Simola kertoo, että esimerkiksi loma-aikoina hoidetaan tuuraukset monesti muutenkin ylitöillä eli jaksokohtainen ylityö vaihtelee.

– Kaikki ylityö on vapaaehtoista. Tällä hetkellä ei poikkeuksellista ylityömäärää vielä ainakaan, hän viittaa nousseisiin koronamääriin.

Junat kulkevat aikataulussa?

– Kyllä.

Source Link is.fi