Banner Before Header

Katja Syvärinen: Työntekijät tarvitaan mukaan tekemään muutosta päästöttömään talouteen

SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja puolusti palkka-avoimuuden lisäämistä.

Ilmastonmuutos ei ole vain hallitusten välinen asia. Se koskee monin tavoin myös työntekijöitä ympäri maailman, myös Suomessa, SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Katja Syvärinen sanoi järjestön valtuuston kokouksessa torstaina.

Hallitusten ja yritysten on viimeistään nyt lunastettava lupauksensa työntekijöille reilusta siirtymästä kohti päästötöntä taloutta, vaati hallituksen varapuheenjohtaja Katja Syvärinen SAK:n edustajistolle pitämässään puheessa.

– Ilmastonmuutos koskettaa duunaria, mutta sen torjuminen ei tarkoita, että duunari panttaa asuntonsa, ostaa velka-Teslan ja alkaa syödä nurmea. Se tarkoittaa sitä, että muutoksessa huolehditaan siitä, että duunarit voivat tehdä työtä ja elää perheineen muuttuvaakin arkea turvallisuuden tunnetta kokien.

Syvärinen vaati, että työntekijöille reilu siirtymä ilmasto- ja energiastrategioineen on valmisteltava yhdessä hallitusten, työnantajien ja työntekijöiden kanssa.

– Suomen, kuten muidenkin maiden hallitusten, pitää yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa valmistella sellaiset energia- ja ilmastostrategiat, jotka sisältävät toimia myös työntekijöille reilun siirtymän varmistamiseksi. Suunnitelmissa pitäisi arvioida ilmastotoimien positiiviset ja negatiiviset työllisyysvaikutukset. Näin niille työntekijöille, joiden osaaminen on vanhentumassa tai työpaikka sulamassa alta, voidaan tarjota hyvissä ajoin täydennys- tai uudelleenkoulutusta.

Työntekijä ei voi olla sivullinen uhri

Suomen hallitukselta Katja Syvärinen peräsi työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun aktiivisempaa edistämistä ilmastoasioissa.

– Työntekijöiden osallistuminen ilmastopolitiikkaa ja ilmastotoimia koskevaan päätöksentekoon niin kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa kuin kansallisessa päätöksenteossa on ratkaisevan tärkeää luottamuksen rakentamisen ja ilmastotavoitteiden edistämisen kannalta.

– Työntekijän ei tule olla ilmastonmuutoksen sivullinen uhri, vaan aktiivinen toimija. Jokainen miettii ymmärrettävästi, mitä tämä muutos tarkoittaa minun kohdallani. Mitä tämä tarkoittaa meidän alallamme? Ammattiyhdistysliikkeen on oltava vahvasti työntekijän puolella tässäkin muutoksessa. Kun muutosta tapahtuu, emme ehkä voi puolustaa jokaista työpaikkaa, mutta voimme huolehtia jokaisesta työntekijästä.

Palkka-avoimuuden lisääminen välttämätöntä

Katja Syvärinen puuttui puheessaan myös palkka-avoimuuteen, jota sosiaali- ja terveysministeriö esittää lisättäväksi. Myös SAK ja muut palkansaajajärjestöt ovat vaatineet palkka-avoimuuden lisäämistä. Työnantajapuolelta sen sijaan tuli täystyrmäys.

– Avoimuuden lisääminen on tärkeää, sillä salassa pidettävät palkkatiedot yhdistettynä yrityskohtaiseen ja henkilökohtaiseen sopimiseen työehdoista on synkkä yhdistelmä tasa-arvoisen palkkapolitiikan näkökulmasta. Jos ei ole salattavaa, miksi salata, Syvärinen kysyi.

Työnantajan perustelu siitä, että avoimuus lisää perusteetonta vertailua ja kateutta työpaikoilla, on Syvärisen mielestä ontuva.

– Kun epäkohtia ei voi paljastaa, niitä ei voi korjata. Perustellut palkkaerot eivät herätä lainkaan samanlaista harmitusta kuin epäreiluiksi koetut. Kun palkkaus perustuu työehtosopimukseen ja yhteisesti sovittuihin käytäntöihin, jotka voidaan avoimesti kertoa, missä on ongelma? Todennäköisesti siinä, että nyt palkkauksessa on asioita, joiden halutaankin pysyvän hämärässä.

Tutkimusten mukaan selittämätön palkkaero naisten ja miesten välillä on kolme prosenttia. Syvärinen painotti, että kysymyksessä ei ole mitätön summa vaan enemmän kuin monella alalla neuvotellut yleiskorotukset.