Banner Before Header

Katso, miten hyvin tienaat ikäisiisi verrattuna – näillä ansioilla pääsee alasi ylimpään kymmenykseen

Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani vuonna 2021 oli 3 314 euroa kuukaudessa, kertoo Tilastokeskus.

Mediaanilla tarkoitetaan tietojen keskimmäistä arvoa, eli puolella kokoaikaisista palkansaajista on tätä suuremmat ja puolella pienemmät kokonaisansiot.

Miehillä kokonaisansioiden mediaani oli 3 663 euroa ja naisilla 3 034 euroa kuukaudessa.

Kokonaisansioiden keskiarvo oli sen sijaan 3 734 euroa. Palkansaajien parhaiten palkattuun kymmenykseen pääsi vähintään 5 571 euron kuukausiansiolla kuukaudessa. Matalapalkkaisimman kymmenyksen ansiot olivat alle 2 302 euroa.

Tilastokeskuksen julkaisemat ansiotiedot ovat kokonaisansioita, jotka sisältävät säännölliseltä työajalta maksettavan ansion lisäksi muun muassa yli- ja lisätyöajalta maksettavat palkanosat sekä työaikalisät, mutta eivät kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita. Kokonaisansiot ovat bruttomääräisiä, eli niistä ei ole vähennetty veroja tai muita maksuja.

Suomessa on Tilastokeskuksen mukaan reilut 1,4 miljoonaa kokoaikaista palkansaajaa. Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto kuvaa julkisen sektorin kaikkia ja yksityisen sektorin yli viiden hengen yrityksissä työskenteleviä palkansaajia.

Suurimpia ammattiluokkia ovat erityisasiantuntijat, asiantuntijat sekä palvelu- ja myyntityöntekijät. Korkeimmat mediaaniansiot ovat johtajilla, 6 929 euroa kuukaudessa.

Kokonaisansiot olivat korkeimmillaan 45–49 -vuotiailla palkansaajilla, joiden kokonaisansioiden mediaani oli 3 635 euroa kuukaudessa. Matalimmat ansiot olivat 15–19 -vuotiailla, jossa palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli 2 200 euroa kuukaudessa.

Source Link is.fi