Banner Before Header

Kotkan konttisatamassa Stevecon ahtaajien ulosmarssi

Satamaoperaattori Stevecon Kotkan ahtaustyöntekijät marssivat eilen Mussalon ja Hietasen terminaaleista vastalauseena yhtiön lomautuspäätöksille.

Työntekijät ovat ilmoittaneet palaavansa takaisin perjantai-aamuna.

Steveco sai eilen päätökseen Kotkassa lokakuussa aloitetut yt-neuvottelut. Niissä käsiteltiin määräaikaisia lomautuksia, jotka kohdistuvat noin kolmeenkymmeneen ahtaajaan.

Stevecon toimitusjohtajan Jari Immosen mukaan lomautuksilla vastataan tilanteeseen, jossa konttivolyymit Kotkassa ovat selvästi alentuneet.

– Mussalon kautta käsiteltävien konttien määrä on laskenut lähes kolmanneksella. Uskomme toipumiseen, mutta tällä hetkellä sitä ei ole näköpiirissä, minkä takia olemme turvautuneet lomautuksiin, Immonen sanoo.

– Alkuvuosi oli vielä kesäkuuhun asti kohtuullinen, mutta sitten konttivolyymit romahtivat aivan eri tasolle.

Immosen mukaan konttiliikenteen lasku johtuu useistakin erilaisista rakenteellisista ja suhdanneluontoisista tekijöistä. Vienti Suomesta vetää sinänsä edelleen hyvin.

Jo viime vuonna alkanut tavaratoimitusten kasvu Kiinasta länsimaihin sekä koronan valtamerisatamissa aiheuttamat käsittelyviiveet ovat johtaneet häiriötilaan konttiliikenteessä.

– Monet valtamerisatamat ovat ruuhkautuneet ja kalustoa sekä kontteja on siellä jumissa. Samaan aikaan suurissa kansantalouksissa on vahva veto päällä voimakkaan elvytyksen johdosta, mikä kasvattaa tavaraliikennettä, Immonen sanoo.

Tämä on näkynyt myös konttirahtikustannusten voimakkaana nousuna. Nämä tekijät ovat ohjanneet kuljetuksia muihin merirahtimuotoihin, ja pieneltä osin myös rautateille.

– Suomalainenkin teollisuus etsii vaihtoehtoisia laivaustapoja. Konttien sijaan voidaan lähettää kappaletavarana eli breakbulkkina tai ro-rona eli eri tavoin yksiköitynä. Tämä vähentää konttiliikennettä.

Kotkan Mussalossa sijaitsee Suomen suurin konttiterminaali. Mussalon kautta kulkee vuodessa noin 350 000 konttia.

Source Link is.fi