Banner Before Header

Laaja United Brotherhood -oikeudenkäynti alkaa Helsingin hovioikeudessa – käräjillä jengin johtajaksi katsottu mies tuomittiin lähes kymmenen vuoden vankeuteen

Helsingin hovioikeudessa alkaa tänään laajan, rikollisryhmä United Brotherhoodiin (UB) liittyvän rikoskokonaisuuden käsittely.

Käräjäoikeudessa UB:n johtajaksi katsottu Tero Holopainen tuomittiin yhdeksän vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen yhteensä 12 rikoksesta. Tuomio tuli muun muassa kolmesta törkeästä huumausainerikoksesta, törkeästä rahanpesusta, ampuma-aserikoksista ja ryöstöstä.

Lisäksi oikeus katsoi, että Holopainen, 50, oli toiminut UB:n tosiasiallisena johtajana ainakin vuodesta 2016.

UB perustettiin vuonna 2010, kun järjestäytyneet rikollisryhmät Rogues Gallery, Natural Born Killers (NBK) ja MORE (Me olemme rikollisten eliittiä) yhdistyivät. Erillinen oikeusprosessi UB:n lakkauttamisesta on kesken.

Lakkauttamiskanteen nostivat erikoissyyttäjä ja Poliisihallitus, joiden mukaan UB:n toiminta on olennaisesti lainvastaista. Viime vuoden helmikuussa Itä-Uudenmaan käräjäoikeus julisti UB:n lakkautetuksi. UB ehti tosin jo itse ilmoittaa lopettavansa toimintansa ennen käräjätuomiota.

Lopettamisilmoituksesta huolimatta Holopainen valitti käräjätuomiosta Helsingin hovioikeuteen, jossa asian käsittely on kesken. Hoviprosessin ajaksi UB ja sen alaisuudessa toimiva Bad Union (BU) on määrätty väliaikaiseen toimintakieltoon.

Syyttäjät vaativat 13 vuoden vankeutta Holopaiselle ja kahdelle muulle

Nyt käsiteltävästä rikoskokonaisuudesta tuomittiin käräjäoikeudessa ehdottomiin vankeusrangaistuksiin liki 20 ihmistä. Ehdolliseen tuomittiin lähes kymmenen ihmistä, ja lisäksi joitakin vastaajia tuomittiin sakkorangaistuksiin. Jutun laajuuden vuoksi käräjäkäsittely kesti 47 päivää.

Holopaisen lisäksi hovioikeuteen on valittanut parikymmentä muuta käräjillä tuomittua. Hovissa asian käsittelylle on varattu 33 istuntopäivää ja kymmenen varapäivää huhtikuun puoliväliin asti.

Kokonaisuuden kokoa kuvaa myös esitutkintamateriaalin määrä. Tavallisesti rikosjutuissa julkinen tutkinta-aineisto mahtuu yhdelle CD-levylle. Tässä kokonaisuudessa materiaalia kertyi 19 levyn verran.

Syyttäjät vaativat hovioikeudessa Holopaiselle tuomiota käräjillä kaatuneista syytekohdista sekä vankeusrangaistuksen kiristämistä 13 vuoteen.

–  Mittaamisessa tulee ottaa huomioon hänen asemansa vakavaa, osin väkivaltaistakin rikollista toimintaa harjoittavan rikollisryhmän johtajana. Jo mittaamisen lähtötason aste tulee olla korkeampi kuin muilla. Samoin koventamisperusteen vaikutus on ollut liian lievä, syyttäjien hovivalituksessa sanotaan.

Syyttäjät vaativat 13 vuoden rangaistusta myös kahdelle muulle syytetylle.

Holopainen kiistää johtaneensa UB:ta, vaatii syytteiden hylkäämistä

Holopainen vaatii kaikkien syytteiden hylkäämistä ja käräjätuomion kumoamista. Hän on myös kiistänyt olleensa UB:n johtaja tai sen toiminnasta vastaava henkilö, ja on kertonut ”eläköityneensä” ryhmän toiminnasta vuoden 2018 jälkeen.

Holopaisen mukaan UB:ssa ei ollut johtajia sen jälkeen, kun ryhmää aiemmin johtanut kuusijäseninen neuvosto lakkautettiin vuonna 2015. Hän on sanonut, että sen jälkeen päätökset tehtiin kussakin paikallisosastossa äänestämällä.

–  Käräjäoikeus on todennut, ettei tällaisista äänestyksistä ole esitetty näyttöä. Siitä ei voi päätellä, etteikö äänestyksiä olisi tapahtunut. Käräjäoikeuden tulkinta on virheellinen ja syyttömyysolettaman vastainen. Holopaisen muodollisesta asemasta ei ole esitetty näyttöä, Holopaisen hovivalituksessa kirjoitetaan.

Syyttäjien mukaan Holopaisen vallasta jengipomona kertoivat esimerkiksi hänen UB-jäsenille määräämänsä huumeiden käyttökiellot ja niihin liittyneet virtsatestit. Käräjillä syyttäjä sanoi, että toimenpiteet tehtiin, jotta kerhossa olevat ”pysyvät kuosissa ja pystyvät suorittamaan rikoksia mokaamatta”.

Holopaisen hovivalituksessa syyttäjän näkemystä kutsutaan absurdiksi.

–  Yhtä lailla voitaisiin väittää, että omasta terveydestä huolehtiminen olisi rikollisen toimintakyvyn ylläpitämistä. Tuomion perusteluiden lähtökohta on ollut asenteellinen siten, että vastaajina olevien ihmisten kaiken normaalinkin toiminnan on katsottu välillisesti liittyvän rikollisen toimintakyvyn ylläpitämiseen, vastauksessa sanotaan.

Syyttäjät vaativat jengiliivejä menetettäväksi valtiolle

Syyttäjät vaativat myös, että hovioikeus määrää valtiolle menetetyksi UB:n tunnuksin varustetut liivit, vaatteet ja muut tuotteet, joita poliisi takavarikoi esitutkinnan aikana UB:n kerhotilasta Tuusulassa.

–  UB on vuosien aikana käyttänyt tunnuksiaan rikollisessa toiminnassa tehostamaan rikollista menettelyään ja vaatimuksiaan sekä luomaan väkivaltaista uhkakuvaa — UB:n rikollisesta toiminnasta on uutisoitu laajalti, joten tunnusten käyttäminen julkisilla paikoilla luo sivullisiin nähden jo tietynlaisen pelotteen, syyttäjät sanovat hovivalituksessaan.

Syyttäjien mukaan tunnusten hankkiminen on myös järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumista.

–  Edelleen voimassa olevalla väliaikaisella toimintakiellolla on merkitystä asiassa, koska lain mukaan menetetyksi tuomitsemisen tarpeellisuutta harkittaessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota uusien rikosten ehkäisemiseen. Pelkästään tunnusten käyttö ja tällaisen määrän hallussapito voidaan tulkita yhdistyslain 62 §:n mukaiseksi rangaistavaksi kielletyksi yhdistystoiminnan harjoittamiseksi.

Source Link is.fi