Banner Before Header

Lakkovaroitus toimi: Historiallinen sopimus Teollisuusliitolta –  Työntekijät saavat suuremmat palkankorotukset kuin ylemmät toimihenkilöt

Teollisuusliiton hallitus on hyväksynyt teknologiateollisuuden neuvottelutuloksen – myös auto- ja kaivosaloille sopimusratkaisut.

Teollisuusliiton hallitus hyväksyi tänään perjantaina neuvottelutuloksen teknologiateollisuuden uudeksi työehtosopimukseksi. Neuvottelutulos saavutettiin jo tiistaina valtakunnansovittelijan avustuksella, kun Teollisuusliitto oli antanut Teknologiateollisuuden työnantajat ry:lle toimialan keskeisiä yrityksiä koskevan lakkovaroituksen muutamaa päivää aiemmin.

Työehtosopimuksen synnyttyä Teollisuusliitto on peruuttanut kaikki teknologiateollisuuden toimialaa koskevat työtaisteluilmoitukset.

Historiallinen ratkaisu

Yrityskohtaiset ratkaisut eivät ole kasvattaneet tai pienentäneet palkankorotusten tasoa suhteessa toimialakohtaisiin ratkaisuihin.

Työehtosopimus korottaa palkkoja 2,0 prosenttia vuodelle 2022. Palkankorotuksissa yleiskorotusta on 1,5 prosenttia ja paikallisesti sovittavaa erää 0,5 prosenttia. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto on tyytyväinen saavutettuun ratkaisuun.

– Kaikille työntekijöille kohdistuvan yleiskorotuksen merkitys on suuri, ja sen lisäksi paikallinen erä on rakennettu tavalla, joka varmistaa työntekijöiden reilun kohtelun perälaudan riskillä työnantajalle, Aalto sanoo.

Hän pitää ratkaisua kahdella tapaa historiallisena.

– Ensinnäkin työntekijät saivat suuremmat palkankorotukset kuin ylemmät toimihenkilöt. Toiseksi ratkaisu on tehty uuden työnantajayhdistyksen, Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n kanssa, Aalto toteaa.

Paljon lukkoja

Uusi työnantajayhdistys aloitti toimintansa elokuussa 2021 muutama kuukausi sen jälkeen, kun Teknologiateollisuus ry ilmoitti luopuvansa työmarkkinatoiminnasta. Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsenyritysten edustavuus on nopeasti noussut niin suureksi, että se varmistaa vahvan yleissitovuuden säilymisen teknologiateollisuuden toimialalla hyväksytyn sopimuksen kautta. Teollisuusliiton Aallon mukaan yleissitovuuden säilyminen ennallaan kertoo yritysten sitoutumisesta nykyiseen sopimusmalliin.

– Tällä sopimuskierroksella meillä oli enemmän lukkoja avattavana kuin aiemmin. Moni lukko avautui, kun yritykset valitsivat yleissitovuuden teollisuuden neuvotteluiden lähtökohdaksi. Näyttää siltä, että sopimusjärjestelmämme on yritysten keskuudessa selkeästi mainettaan parempi, Aalto toteaa.

Uusi teknologiateollisuuden työehtosopimus on voimassa vuoden 2023 marraskuun loppuun asti, mutta se on irtisanottavissa 30.11.2022 mennessä, mikäli osapuolet eivät sitä ennen pääse sopimukseen vuoden 2023 palkkaratkaisusta. Sopimus on siten 1+1-vuotinen. Teknologiateollisuuden sopimuksen piirissä työskentelee noin 90 000 teollisuuden työntekijää.

Kaksi muuta sopimusta

Teollisuusliiton hallitus hyväksyi teknologiateollisuuden työehtosopimuksen lisäksi myös kaksi muuta sopimusta; autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimuksen sekä malmikaivosten työehtosopimuksen.

Autoalan sopimus on kattavuudeltaan Teollisuusliiton toiseksi suurin sopimus. Sen piirissä työskentelee noin 20 000 työntekijää. Autoalan sopimuksessa työnantajia edustaa Autoalan keskusliitto.

Teollisuusliitto neuvottelee toimialakohtaiset sopimusratkaisut kaikille sopimusaloilleen paitsi mekaaniseen metsäteollisuuteen, jossa sopimukset neuvotellaan kunkin alan yrityksen kanssa erikseen. Tähän asti solmitut yrityskohtaiset ratkaisut metsäteollisuudessa ja toimialakohtaiset sopimukset muilla sopimusaloilla ovat johtaneet keskimäärin samansuuruisiin palkankorotuksiin.

– Yrityskohtaiset ratkaisut eivät ole kasvattaneet tai pienentäneet palkankorotusten tasoa suhteessa toimialakohtaisiin ratkaisuihin. Työntekijä saa suurin piirtein saman korotuksen, oli ratkaisu sitten tehty suoraan yrityksen tai toimialajärjestön kanssa. Tämä on merkittävä havainto tältä sopimuskierrokselta, Aalto sanoo.