Banner Before Header

Liikematkustajille neuvotellaan ohituskaistaa Yhdysvaltoihin – viranomaiset huolestuivat rikollisille ehkä samalla aukeavasta urkintareitistä

Jonotus lentokentällä maahantulotarkastukseen on tuttua Yhdysvaltoihin matkustaville. Jonotus voi pahimmillaan venyä tunneiksi.

Kuitenkin jotkut saksalaiset, hollantilaiset ja britit välttävät pitkän jonotuksen ja hoitavat maahantulotarkastuksensa vilauttamalla passiaan automaatille. Tätä ohituskaistaa kutsutaan Global entry -ohjelmaksi.

Suomi on aloittanut syksyllä neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa samasta mahdollisuudesta. Järjestelmä helpottaisi etenkin usein maahan matkustavia, kuten liikematkailijoita. Kuka tahansa voisi hakea pääsyä järjestelmään työnantajasta tai syystä riippumatta.

Järjestelmän käyttöönotto vaatisi, että Yhdysvaltojen tulli- ja rajaviranomaiset saisivat matkustajan kelpoisuussuosituksen Suomen viranomaisten rekistereistä. Ohjelmaan hakevista matkustajista selvitettäisiin, onko heillä esimerkiksi rikosrekisteriä, joka estäisi helpotetut tarkastukset Yhdysvalloissa.

Helpotettu maahantulotarkastus olisi etu Finnairille

Yhdysvallat veloittaa matkustajilta ohjelman jäsenyydestä vajaat sata euroa. Jäsenyys on viisivuotinen. Vielä ei ole päätetty, veloittaisivatko Suomen viranomaiset tarvittavan rekisterihaun kustannuksia matkustajilta.

Yhtä matkaa varten ohjelmaan tuskin kannattaa liittyä, mutta säännöllisesti matkustaville järjestely toisi hyötyjä.

Suomen neuvotteluvaltuuskuntaa johtaa ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuominen. Hänen mukaansa järjestelyllä olisi merkitystä kansantaloudelle ja valtion enemmistöomisteiselle lentoyhtiölle Finnairille.

Tuominen arvioi myös, että lentoturvallisuus paranisi, koska osa matkustajista tarkistettaisiin jo silloin, kun heidät hyväksytään ohjelmaan. Yhdysvallat pystyisi paremmin keskittymään muiden matkustajien tarkistukseen.

Suomalaismatkustajien ripeä maahantulotarkastus automaatilla olisi etu Finnairille. Järjestely mahdollistaisi sujuvat siirtymiset jatkolennoille.

Finnair pääsisi samalle viivalle suhteessa niihin lentoyhtiöihin, joiden kotimaat ovat jo mukana järjestelyssä. Silloin kilpailijayhtiön vaihtoehto, esimerkiksi lento Suomesta Saksaan ja Saksasta suoraan määränpäähän Yhdysvalloissa, ei olisi enää niin houkutteleva.

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuominen pitää Yhdysvaltain kutsua helpotetun maahantulon järjestelmään luottamuksenosoituksena Suomelle. Kuva: Yle/Anna Savonius

Rekisterien urkkimismahdollisuus mietityttää turvallisuusviranomaisia

Järjestelmällä on myös kääntöpuolensa. Ylen tietojen mukaan järjestelmän mahdolliset riskit mietityttävät joitakin virkahenkilöitä sisäministeriössä ja suojelupoliisissa.

Yksi avoin kysymys on niiden ihmisten kohtalo, jotka eivät saa Suomen viranomaisilta hyväksyntää helpotettuun maahantulotarkastukseen.

– Luonnollisesti on selvää, että jos rikosrekisteristä löytyy merkintöjä, tähän järjestelmään ei kyllä varmasti pääse, arvioi konsulipäällikkö Pasi Tuominen.

Tieto hylkäyksestä jäisi yhdysvaltalaisviranomaisten tietojärjestelmiin.

Voisiko hylkäys vaikeuttaa matkustusta Yhdysvaltoihin, saisiko ihminen edelleen viisumin maahan, jos sitä tarvitsisi pitkäaikaiseen oleskeluun?

Sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikön lainsäädäntöneuvos Tapio Puurunen ei osaa sanoa, miten Yhdysvallat tällaisessa tilanteessa toimisi. Tästäkin on tarkoitus neuvotteluissa puhua.

– Jos Yhdysvaltain viranomainen saa tiedon henkilöstä, joka ei ole sovelias Global entryyn, niin se voi itse tehdä tästä jonkinnäköiset johtopäätökset, Puurunen muotoilee vastauksen auki olevaan pulmaan.

Toinen kysymys on, syntyykö poliisin ja suojelupoliisin salaisiin rekistereihin urkkimismahdollisuus.

Joidenkin virkahenkilöiden pelkona on, että esimerkiksi järjestäytyneet rikollisryhmät voisivat yrittää käyttää järjestelmää hyväkseen. Ne voisivat yrittää tarkistaa, onko joillakin ihmisillä puhtaat paperit poliisin salaisissa rekistereissä.

Laaja rekisteritarkistus voisi antaa rikollisille tietoa epäsuorasti

Ongelma ei synny perinteisestä rikosrekisteristä, josta voi jo nyt tarkistaa omat tietonsa.

Pulma voisi syntyä, jos Suomi joutuu tekemään tarkistuksia Yhdysvaltain viranomaisia varten myös poliisin salaisista rekistereistä, ehtona Global entry -sopimukselle.

Silloin myös ohjelmaan hakeva matkustaja voisi saada tietää, epäileekö poliisi häntä jostain tai seuraako poliisi häntä.

Jos matkustajaa ei hyväksyttäisi nopeutettuun maahantulotarkastukseen, hän voisi päätellä, että poliisin rekistereistä on löytynyt hänestä merkintöjä. Saman päätelmän matkustaja voisi tehdä, jos määräaikaistarkistuksessa hänen oikeutensa helpotettuun maahantuloon peruttaisiin.

Jos taas matkustaja pääsisi helpotetun maahantulon ohjelmaan, hän voisi otaksua, ettei Suomen poliisin rekistereissä ole häneen liittyviä raskauttavia epäilyjä tai seurantaa.

Rikolliset voisivat siis olettaa, että matkustusohjelmaan hyväksytyn ihmisen kiinnijäämisriski rajoilla on pienempi kuin ihmisen, jonka pääsy ohjelmaan hylättiin. Tietoa voitaisiin käyttää hyväksi esimerkiksi huumeiden ja aseiden salakuljetuksessa maasta toiseen tai ihmiskaupassa.

Tällaisen tiedon päätyminen rikollisille aiheuttaisi vuorostaan ongelmia viranomaisten rikostutkinnalle.

Yhden Ylelle kerrotun arvion mukaan tällainen salaisten rekisterien tarkistus saattaisi kiinnostaa ainakin muutamaa sataa järjestäytyneen rikollisuuden edustajaa.

Tarkistettavien rekisteritietojen laajuus sovitaan neuvotteluissa

Ulkoministeriö ei näe järjestelmässä suuria riskejä.

– Järjestelyssä on jo useita maita. Käsitykseni mukaan tällaisia huolia käytännössä ei ole ollut niissä maissa, jotka ovat järjestelyyn liittymisestä jo sopineet, konsulipäällikkö Pasi Tuominen kertoo.

Riski järjestelmän asiattomasta käytöstä riippuu siitä, kuinka kattavan rekisteritarkistuksen Yhdysvallat suomalaisista haluaa ja kuinka laajaan tarkistukseen Suomi suostuu.

Myös Suomen neuvotteluvaltuuskuntaan kuuluva sisäministeriön lainsäädäntöneuvos toppuuttelee pelkojen muuttumista todeksi. Tapio Puurunen tyrmää viranomaisten toiminnan vaarantumisen ja mahdollisuuden salaisten rekisterien epäsuoraan urkkimiseen.

– Nyt ei ole tarkoitus luoda väylää, jossa henkilö pääsisi tarkistamaan tietojaan. Mahdolliset ongelmat tunnistetaan, niihin tartutaan ja ne selvitetään.

Kolmas kysymys liittyy myös poliisin salaisten rekisterien käyttöön.

Joskus rekistereissä on vääriä epäilyjä ja tietoja. Silloin matkustajan hakemus tulisi hylätyksi perusteettomasti.

Mikä on sitten Yhdysvaltain etu järjestelmässä? Maa on kiinnostunut esimerkiksi sinne matkustavien mahdollisista kytköksistä terrorismiin.

Muut valtiot ikään kuin takaavat osan maahan saapuvien matkaajien nuhteettomuudesta. Silloin yhdysvaltalaisviranomaiset voivat kohdistaa voimansa muiden matkustajien tarkistuksiin.

Helpotus lentokentillä jonotukseen aikaisintaan vuonna 2024

Ulkoministeriön arvion mukaan Suomi voisi liittyä Global entry -järjestelyyn aikaisintaan vuonna 2024.

Vuonna 2019 Suomesta lensi Yhdysvaltoihin yli 130 000 Suomen kansalaista, joista yli 30 000 vähintään kaksi kertaa.

Viime kädessä eduskunta ratkaisee Suomen suhtautumisen järjestelyyn. Matkustusjärjestelyjen helpottaminen niin, että yhdysvaltalaisviranomaiset saavat tietoja suomalaisista rekistereistä, vaatii lakimuutoksen.

Voit keskustella Yhdysvaltojen maahantulojärjestelyjen helpottamisesta keskiviikkoon 17.11. 2021 kello 23 asti. Napauta keskustele-painiketta jutun jälkeen.

Katso lisää:

Source Link yle.fi