Banner Before Header

Luonnontuhonta pitää tehdä laittomaksi, vaatii vasemmistoliiton Mai Kivelä – ”Tarvitaan lisää keinoja estää tuhoa, jota erityisesti suuryhtiö- ja valtiovetoisesti toteutetaan”

Kansainvälinen aloite voi johtaa siihen, että luontoa tuhoavien suuryritysten ja valtioiden johtajat päätyvät oikeuteen vastaamaan teoistaan.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä haluaa Suomen tukevan aloitetta luonnontuhonnan kansainvälisesti kriminalisoinnista. Kivelä on jättänyt asiasta toimenpidealoitteen, jonka on hänen lisäkseen allekirjoittanet kuusi kansanedustajaa vasemmistoliitosta, vihreistä ja SDP:stä.

– Luonnontuhonnalla tarkoitetaan sellaista laitonta tai mielivaltaista tekoa, joka on tehty niin, että on tiedetty teon todennäköisesti aiheuttavan vakavia ja joko laajalle levinneitä tai pitkäaikaisia vahinkoja ympäristössä, Kivelä tiivistää.

Kansainvälisellä aloitteella luonnontuhonta (ecocide) halutaan lisättäväksi kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) perussääntöön. Aloitetta edistetään kansainvälisellä kampanjalla. Toteutuessaan aloite mahdollistaisi valtioiden ja yritysten johtajien asettamiseen rikosoikeudelliseen vastuuseen aiheuttamistaan ympäristötuhoista.

Kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen voitaisiin siis tuoda syytettäväksi maailman suurimpia ympäristörikollisia.

– Useat valtiot ovat sitoutuneet kansainvälisiin ympäristöjulistuksiin ja -sopimuksiin, mutta nämä eivät ole jäsenvaltioita oikeudellisesti velvoittavia asiakirjoja, eikä niiden avulla voi saattaa yrityksiä juridiseen vastuuseen. On merkittävää, että kansainvälinen yhteisö lisää kriminalisointeihin mitään, ja lisäämällä luonnontuhonta näihin kriminalisointeihin, painotetaan sitä, että vakavuuden aste on huomattava, Kivelä huomauttaa.

Uudella lailla uskottaisiin olevan ennen kaikkea ennaltaehkäisevä vaikutus.

– Ekologinen kriisi uhkaa akuutisti koko ihmiskunnan tulevaisuutta, joten on selvää, että tarvitaan lisää keinoja estää tätä tuhoa, jota erityisesti suuryhtiö- ja valtiovetoisesti toteutetaan. Kriminalisointi on juridiikan painavimpia työkaluja vaikuttaa. On täysin perusteltua ottaa tämä työkalu käyttöön, Kivelä painottaa.

Lue lisää: Tulevaisuudessa valtiot ja yhtiöt voidaan ehkä haastaa luonnon joukkotuhonnasta oikeuteen – ”Se hillitsisi ympäristörikoksia”