Banner Before Header

Malediivit kriminalisoi raiskauksen avioliitossa

Kuudentena joulukuuta vuonna 2021 Malediivien presidentti Ibrahim Mohamed Solih ratifioi merkittäviä muutoksia lakiin seksuaalirikoksista. Esimerkiksi avioliitossa tapahtuva raiskaus on nyt poikkeuksetta rikos.

Naisten oikeuksia ja parempaa lainsuojaa seksuaalirikoksia vastaan ajavat järjestöt kiittelevät lakimuutosta. Malediiveilla seksuaalista väkivaltaa on perinteisesti pidetty yksityisasiana, mutta tutkittuun tietoon pohjautuva todistusaineisto on suonut kampanjoijille ja hyökkäyksistä selvinneille tilaisuuden lisätä yleistä tietoisuutta siitä.

Jo vuonna 2007 Malediivien terveysministeriön naistutkimus paljasti, että viidesosa 15–49-vuotiaista naisista oli joutunut läheisensä väkivallan kohteeksi. Yksi kahdeksasta naisesta oli joutunut seksuaalisen väkivallan kohteeksi lapsena.

Lopullinen kimmoke lakimuutokselle tuli vuoden 2020 kesäkuussa tapahtuneesta paljon huomiota saaneesta raiskausyrityksestä, joka synnytti sekä mielenosoituksia että vaatimuksia poliisin toiminnan tarkemmasta syynistä.

Aiemman, vuonna 2014 voimaan tulleen seksuaalirikoslain mukaan avioliitossa tapahtuva raiskaus oli rikos vain tietyissä olosuhteissa eli kun avioeroa oli haettu, asumusero oli jo voimassa tai aviomies oli tartuttanut vaimoonsa sukupuolitaudin. Tämän lain voimassaoloaikana annettiin vain yksi langettava tuomio.

Uuden lain mukaan myöskään uhrin seksuaalihistoriaa ei saa tuoda oikeudenkäynnissä esiin eikä rikoksen ja siitä ilmoittamisen välillä kulunutta aikaa saa käyttää uhria vastaan.

Lainmuutoksen merkittävyyttä korostaa se, että Malediivien kulttuurin vanhoillisuus pitää yllä ajatusta avioliitosta sopimuksena, jossa vaimo siirtyy syntymäperheensä omaisuudesta aviomiehensä omaisuudeksi. Tässä sosiokulttuurisessa kontekstissa lain lähettämä viesti naisten ruumiillisesta itsemääräämisoikeudesta on väkevä. Viesti saattaa kantaa myös lähialueen muihin maihin, joissa naisten asema ei ole sen parempi.

Englanninkielinen versio