Banner Before Header

Modig ja Honkasalo: Puola toimii laittomasti Valko-Venäjän rajalla olevien siirtolaisten kohdalla

”Valko-Venäjä pyrkii huojuttamaan EU:n yhtenäisyyttä ja turvallisuutta ja onnistuu siinä, mikäli jäsenmaat alkavat joustaa ihmisoikeuksien kunnioittamisessa.”

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo ja europarlamentaarikko Silvia Modig toteavat Puolan rikkovan lakia estäessään Valko-Venäjän rajalla olevia henkilöitä hakemasta turvapaikkaa.

Honkasalon mukaan Valko-Venäjän ja Puolan rajalla on diktatuurin pelinappuloiksi joutuneita ihmisiä, joista osa on haavoittuvassa asemassa olevia ja haluaa hakea turvapaikkaa. Oikeudessa hakea turvapaikkaa on kyse perusoikeuksien ytimestä, oikeudesta elämään.

– Turvapaikkaa hakevat ihmiset eivät aiheuta kriisiä. Kriisin aiheuttaa se, jos ihmisoikeuksia ei enää noudateta ja tämä hyväksytään. On surullista, miten helposti diktatuurit saavat eurooppalaiset päättäjät luopumaan yhteisistä arvoista ja kansainvälisestä sopimusjärjestelmästä, Honkasalo toteaa.

Turvapaikkaprosessissa selvitetään, onko ihminen vaarassa joutua muun muassa kidutuksen kohteeksi. Henkilöllä on EU-lainsäädännön mukaan myös oikeus saada kansainvälistä suojelua, mikäli hän on vaarassa joutua kotimaassaan perustavanlaatuisten ihmisoikeusloukkausten kohteeksi. Palautuskielto on ehdoton.

– Kun Puola väkivaltaisesti käännyttää rajalta ihmisiä, jotka haluavat hakea turvapaikkaa, se toimii laittomasti, sanoo Modig.

Kaksikon mukaan tämä laiton toiminta olisi hyvä todeta suoraan. Nyt sen sijaan puhutaan laittomasta siirtolaisuudesta ja laittomista turvaa hakevista.

Valko-Venäjä horjuttaa EU:n yhtenäisyyttä

Molempien mielestä Puolan pitäisi sallia riippumattoman median paikalle saapuminen ja kansalaisjärjestöjen avustustoiminta rajalla. EU:n pitäisi myös varmistaa ihmisoikeuksien toteutuminen rajalla.

– Valko-Venäjä pyrkii huojuttamaan EU:n yhtenäisyyttä ja turvallisuutta ja onnistuu siinä, mikäli jäsenmaat alkavat joustaa ihmisoikeuksien kunnioittamisessa. Tämä on jälleen kerran esimerkki siitä, että EU tarvitsee toimivan, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen perustuvan maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan, joka tarjoaa myös turvallisia, laillisia reittejä saapua EU:hun, Modig toteaa.

Honkasalo ja Modig ovat huolissaan siitä, että EU:n oikeusvaltioperiaate on vaarassa murentua, jos EU ei kaikissa tilanteissa puolusta ihmisoikeuksien loukkaamattomuutta ja oikeusvaltioperiaatetta. Oikeus turvapaikkaan kuuluu ihmisoikeuksien ydinkysymyksiin. Ihmisoikeuksien tulisi EU:ssa määritellä kaikkea toimintaa, myös haastavissa tilanteissa.

Uhkakuvat etualalla

Puolan ja Valko-Venäjän rajan tilanne nousi esiin eduskunnassa viime viikon kyselytunnilla. Honkasalo kysyi ulkoministeriltä, miten humanitääriseen kriisiin aiotaan vastata ja minkälaista apua pakkasessa paleleville ihmisille tarjotaan.

Honkasalo kuvaa kyselytunnin täyttyneen uhkakuvia maalailevista puheenvuoroista. Turvapaikkaa tulee kuitenkin lain mukaan voida hakea ja suojelua myöntää, mikäli henkilö on vaarassa joutua kotimaassaan vainotuksi tai perustavanlaatuisten ihmisoikeusloukkausten kohteeksi.

– Tämä on kiihkeässä ja uhkakuvia maalailevassa keskustelussa unohtunut, Honkasalo ihmettelee.

– Meidän tulee EU:ssa huolehtia siitä, että kaikkien ihmisten, turvapaikanhakijat mukaan lukien, oikeudet turvataan myös paineen alla, Honkasalo painottaa.

Ratkaisuna nykyiseen tilanteeseen Honkasalo ja Modig esittävät, että EU varmistaa turvapaikkaprosessien asiallisen hoitamisen ja takaa kansainvälisen suojelun myöntämisen sitä tarvitseville.