Banner Before Header

Monilla työpaikoilla on ok kertoa vitsejä sukupuolivähemmistöistä: ”Tekniikan alalla on usein kapea käsitys siitä, kuka alalle sopii”

Lähes puolet sateenkaariopiskelijoista pelkää tulevansa urallaan syrjityksi.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien tekniikan alan opiskelijoiden uranäkymiä varjostaa pelko syrjinnästä. Tekniikan akateemiset TEKin opiskelijatutkimukseen vastanneista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen opiskelijoista 46 prosenttia pelkää tulevansa urallaan syrjityksi. Ero on huomattava, kun muista vastaajista syrjintää pelkää 12 prosenttia: miehistä 7 prosenttia ja naisista 22.

– Tekniikan alalla käsitys siitä, kuka alalle sopii ja kenen osaamista uskotaan, on usein kapea. Jos et mahdu muottiin, se aiheuttaa stressiä, TEKin tutkimuspäällikkö Susanna Bairoh sanoo.

– Energiaa kuluu siihen, kun joutuu miettimään, missä ja milloin on turvallista kertoa omasta vähemmistöstatuksestaan. Jos työyhteisössä voi olla oma itsensä ilman pelkoa syrjityksi tulemisesta, saman energian voi hyödyntää itse työhön.

Sateenkaariopiskelijoista oli kokenut häirintää tai epäasiallista kohtelua oman alan töissä liki neljännes.

Keskustelu vasa alussa

TEKin tutkimuksen mukaan lhbtiq+-opiskelijoista 68 prosenttia on huolissaan jaksamisestaan työelämässä. Niillä, jotka eivät kuulu vähemmistöön, vastaava luku on 42 prosenttia.

Bairohin mukaan TEKin opiskelijatutkimuksen tulokset ovat linjassa kansainvälisten tutkimusten tulosten kanssa. Erona on kuitenkin se, että Suomessa keskustelu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien työhyvinvoinnista on vasta alkutekijöissään.

– Työpaikkojen tulisi olla turvallisia tiloja, joissa jokainen meistä voi olla riittävästi oma itsensä, Bairoh sanoo.

Liki neljännes on kokenut häirintää töissä

Sateenkaariopiskelijoista oli kokenut häirintää tai epäasiallista kohtelua oman alan töissä liki neljännes (23 prosenttia). Esimerkiksi naisista, jotka eivät kuulu vähemmistöön, osuus on 18 prosenttia ja miehistä 4 prosenttia.

– Osalla tutkimukseemme vastanneista on kokemus esimerkiksi siitä, että työpaikalla on OK kertoa vitsejä vähemmistöistä. Tällainen kokemus heikentää uskoa siihen, että työelämä on hyvä ja tasapuolinen kaikille, Bairoh sanoo.

Tekniikan alan opiskelijoille työuralla tärkeintä on mielenkiintoinen työ, kehittyminen, työn ja muun elämän tasapaino sekä varma toimeentulo. Lhbtiq+-opiskelijat eivät eroa tässä muista. Sen sijaan vaihtelua on siinä, näkeekö opiskelija tärkeinä pitämänsä asiat myös todennäköisinä urallaan vai ei.

TEKin opiskelijatutkimukseen 2021 vastasi 3 260 TEKin opiskelijajäsentä syksyllä 2021. Vastaajista 9 prosenttia koki kuuluvansa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön.