Banner Before Header

Pohjois-Pohjanmaan jokien jään­lähtö lähellä – luvassa tavallista suurempia tulvia

Sään odotetaan viilenevän Pohjois-Pohjanmaalla ensi viikolla. Ely-keskuksen mukaan se tietää alueen jokien tulvahuippujen jakaantumista kahteen osaan.

Oulun ja sen eteläpuolisten jokivesistöjen ensimmäinen tulvahuippu on tämän viikon lopussa tai seuraavan viikon alussa.

Toinen tulvahuippu tulee sään lämmettyä toukokuussa. Oulun eteläpuolella tulvahuipuista tulee hieman keskimääräistä suurempia.

Oulun pohjoispuoleisilla vesistöalueilla tulvahuiput saadaan toukokuun puolivälin paikkeilla. Mahdolliset vesisateet voivat vielä muuttaa tulevien tulvien suuruutta.

– Oulun eteläpuolella olevissa vesistöissä saavutetaan tämän viikon loppupuolella niin sanottu jäänlähtövirtaama, jonka myötä jäät voivat lähteä liikkeelle. Lämpimät ja aurinkoiset säät ovat pehmentäneet jäitä, mutta jäiden kasautuminen padoiksi on kuitenkin mahdollista, tiedottaa jäätilannetta seuraava Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus.

Vesi.fi -palvelun mukaan Kiiminkijoen tulvahuippu sijoittuu tänä vuonna toukokuun alkuun. Iijoella tulvahuippu on puolestaan toukokuun puolivälissä.

Oulun eteläpuolella Lesti-, Kala-, Pyhä-, Siika- ja Pattijoella tulvahuipun ennustetaan olevan huhti-toukokuun vaihteen tuntumassa.

Source Link is.fi