Banner Before Header

Pohjoisen liikenteen ohjaus hoidetaan jatkossa etelästä – ”Toiminta edellyttää vankkaa paikallis­tuntemusta”

Pohjois-Suomen liikennettä ohjataan ensi vuodesta lähtien Helsingistä, Turusta ja Tampereelta, jos liikenne- ja viestintäministeriön alaisen Fintraffic Tien suunnitelmat toteutuvat.

Fintraffic Tie on ilmoittanut lakkauttavansa Oulussa sijaitsevan tieliikennekeskuksen ja siirtävänsä toiminnot etelään. Fintrafficin tieliikenteenohjaus vastaa tieliikenteen hallinnasta Suomen maanteillä vuorokauden kaikkina aikoina.

Pohjois-Suomen liikenteen seurantaa on hoidettu ilta- ja yöaikaan jo pitkään Tampereelta.

Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ely-keskukset, Oulun kaupunki ja Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos ovat esittäneet syvän huolensa lopettamispäätöksen johdosta ja vetoavat liikenne- ja viestintäministeriöön, Väylävirastoon ja Fintraffic Tiehen liikennekeskustoiminnan jatkamiseksi.

– Olemme huolestuneita tulevasta tilanteesta eli siitä, toteutuvatko Fintrafficin palvelut pohjoiseen samalla laadullisella tasolla kuin tähän asti kun Oulun toimipiste on niitä hoitanut. Vaikutukset kohdistuvat liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen onnettomuus- ja muissa häiriötilanteissa, sanoo liikennejohtaja Timo Mäkikyrö Pohjois-Suomen ely-keskuksesta.

Mäkikyrön mukaan liikenteenohjauksessa tarvitaan vankkaa paikallistuntemusta koko pohjoisesta Suomesta.

– Oulun tieliikennekeskuksen toimialueena on maantieteellisesti puoli Suomea. Tuloksekas toiminta edellyttää vankkaa paikallistuntemusta koko pohjoisesta Suomesta sekä laajaa ymmärrystä pohjoisista, jopa arktisista sää- ja keliolosuhteista ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista pohjoisiin olosuhteisiin.

Oulun keskuksen lakkauttamista on perusteltu toimitilojen vuokrasuhteen päättymisellä. Intiössä sijaitsevan pisteen vuokrasopimus loppuu 30. marraskuuta 2022.

Oulun toimipisteessä työskentelee viisi työntekijää. Kaikille tarjotaan jatkossakin töitä.

Vaikutukset kohdistuvat liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen onnettomuus- ja muissa häiriötilanteissa.

Mäkikyrön mukaan lopettamisen vaikutus heijastuu keskeisimmin Oulun seudun liikennehäiriöiden hallintaan, erityisesti Pohjantien eli valtatie 4:n onnettomuustilanteissa.

– Pohjantien onnettomuustilanteisiin on luotu toimintamallit poliisin, pelastuslaitoksen ja tieliikennekeskuksen sekä ely-keskuksen tilaaman häiriötilanteiden tienpäällä tapahtuvan liikenteenohjauspalvelun välillä. Paikallistuntemus korostuu myös koko Pohjois-Suomen alueella tapahtuvien tieliikenteen häiriötikanteiden selvittelyssä.

Oulun seudulla on käytössä laaja 150 sähköisen opasteen liikenteenohjausjärjestelmä, joka vaatii Mäkikyrön mukaan jatkuvaa toimintaa Pohjantien vilkkaan liikenteen, suuren liittymätiheyden sekä käytössä olevan varareittiohjauksen vuoksi.

Source Link is.fi