Banner Before Header

Presidentti Niinistö varoittaa ennakkoon uudesta turvallisuus­riskistä: ”Suomi on kulkemassa eri suuntaan kuin Ruotsi ja muut Pohjoismaat”

Perjantaina pitämässään puheessa presidentti Sauli Niinistö korosti Suomen ja Ruotsin viime vuosina nopeasti edennyttä puolustusyhteistyötä ja valotti näkemyksiään hybridiuhkien saralla.

Niinistö pitää tärkeänä, ettei Suomi joudu tilanteeseen, jossa sen arvio turvallisuusriskeistä on vähemmän vakava ja lainsäädäntömme väljempi kuin muiden samankaltaisten maiden.

– Sisäisen turvallisuuden alalla olen jo pitkään kiinnittänyt huomiota siihen riskiin, että Suomi on kulkemassa eri suuntaan kuin Ruotsi ja muut Pohjoismaat.

Lue lisää: Sauli Niinistö Valko-Venäjän tilanteesta Ylellä: ”Huolestuttaa, että ihmiset mielellään suuntaisivat Suomeen”

Niinistön mielestä Pohjoismaiden on pidettävä yhtä siinä, kuinka vakavasti ne suhtautuvat omaan turvallisuuteensa ja millaisin keinoin ne siitä huolehtivat.

– Kun uhkakuvamme niin terrorismin kuin kyber- ja hybridiuhkien alalla ovat yhteiset, voisi myös tiiviimmälle tiedonvaihdolle ja vastatoimien harmonisoinnille olla sijaa.

Niinistön mukaan kylmän sodan päättymisen jälkeiset lainalaisuudet eivät enää ole ennallaan. Hän kuvailee ihmiskunnan olevan kokonaan uuden aikakauden kynnyksellä.

– Tässä 2020-luvun todellisuudessa koko toisen maailmansodan jälkeinen maailmanjärjestys tulee muuttumaan.

Presidentti Niinistö kertoi ennustaneensa Krimin ja Ukrainan tapahtumat Sälenin konferenssissa alkuvuodesta 2014. Kiihtyvä suurvaltakilpailu aiheuttaa hänen mukaansa huolia myös Pohjoismaihin.

– Perinteisemmät asevalvontahuolet eivät ole menettäneet merkitystään. Mutta nyt niiden rinnalle ovat nousseet uudet murrosteknologiat, jotka monimutkaistavat asevalvontaa entisestään.

– Eivätkä ilmastonmuutoksen, luontokadon ja pandemioiden kaltaiset uhat ole enää kaukaisia tulevaisuusskenaarioita. Ne ovat nopeasti muuttuneet ajankohtaisiksi ongelmiksi.

Niinistö kuuluttaa puheessaan aktiivisen vakauspolitiikan perään.

– Rauhan vaaliminen on myös onnistuneen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tunnusmerkki. Mutta passiivisen toiveajattelun varaan emme voi rauhaa tai turvallisuutta rakentaa.

Presidentti puhui juhlapuheessaan myös Suomen ja Ruotsin yhteisistä linjoista sekä ulkoisen että sisäisen turvallisuuden osalta. Niinistö ei näe maiden turvallisuuspoliittisen yhteistyön syventämiselle mitään esteitä. Oikeastaan hän kuuluttaa maiden oman aktiivisuuden perään.

– Olisiko meillä nykyistä enemmän tilaa yhteisten kantojen muodostamiselle, yhteisille avauksille? hän kysyy juhlapuheessa.

Tällä hetkellä yhteydet ovat presidentin mukaan Helsingin ja Tukholman välillä moninaisia. Valtiojohtojen, ulkoasiainhallintojen ja parlamenttien välinen vuoropuhelu on tiivistä.

Suomi tekee Ruotsin lisäksi tiivistä yhteistyötä myös Yhdysvaltain ja Norjan kanssa. Tavoitteena on Euroopan rauhan säilyttäminen.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg ja Pohjois-Atlantin neuvosto tekivät ensimmäisen yhteisen vierailun Suomeen ja Ruotsiin tämän vuoden lokakuussa.

Source Link is.fi