Ratikan vastustajien määrä Tampereella romahtanut murto-osaan entisestä

Raitiovaunun suosio Tampereella on jatkuvassa nousussa. Näin kertoo Tampereen Raitiotie Oy:n teettämä kuluttajatutkimus.

Tuoreiden tulosten mukaan peräti 81 prosenttia tamperelaisista suhtautuu ratikkaan erittäin tai jonkin verran myönteisesti. Vuosi sitten määrä oli 72 prosenttia.

Ensimmäisessä tutkimuksessa vuonna 2017 peukkua ratikalle näytti vain hieman yli puolet (56 prosenttia) tamperelaisista. Nyt pelkästään erittäin myönteisesti suhtautuvien määrä on suurempi (57 prosenttia)

Vastaavasti ratikkaan kielteisesti suhtautuneiden määrä on selvässä laskussa. Neljä vuotta sitten lähes neljännes (23 prosenttia) ei pitänyt ajatuksesta Tampereesta ratikkakaupunkina.

Kielteisesti suhtautuvien osuus on vuosien myötä pudonnut murto-osaan entisestä. Tuore lukema on enää seitsemän prosenttia. Käytännössä ratikkaa vastustaa enää vain yksi tamperelainen 14:stä.

– Liikennöinnin aloittaminen elokuussa oli käännekohta Ratikan matkalla. Ihmisten aito ilo ja innostus Ratikkaa kohtaa on ollut selvästi nähtävissä, mutta näin upeaa kuluttajatutkimuksen tulosta emme osanneet silti arvata, Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö iloitsee tiedotteen mukaan.

– Tämän parempaa kiitosta emme voi tamperelaisilta hankkeemme määrätietoisesta työstä saada,

Yleisimpiä perusteluja myönteiselle suhtautumiselle Ratikkaan ovat ratikan helppokäyttöisyys, ympäristöystävällisyys ja joukkoliikenteen sujuvoituminen keskustassa. Ratikka koetaan myös välttämättömäksi Tampereen kehityksen kannalta ja sen todetaan nostavan kiinteistöjen arvoa.

Tutkimuksen mukaan Tampereen Ratikka ja sillä matkustaminen vastaavat hyvin tai erittäin hyvin matkustajien odotuksia. Ratikalla matkustaminen koetaan helpoksi (98 %) ja matkalippujen ostamistakin pidetään mutkattomana (85 %).

– Tutkimuksen mukaan kolme neljästä tamperelaisesta on jo matkustanut Ratikalla, vaikka Ratikan liikennöinti on ollut käynnissä vasta neljä kuukautta.

IROResearchin puhelimitse toteuttamaa Tampereen Ratikan kuluttajatutkimusta on tehty vuosittain vuodesta 2017 lähtien, jolloin raitiotien rakennustyöt aloitettiin. Kohderyhmä on 15–75-vuotiaat Tampereen asukkaat.

Tutkimuksen otoskoko oli 500 vastaajaa ja se kiintiöitiin asuinpaikan (raitiotie max. 800 m / muu Tampere), sukupuolen ja ikäryhmän mukaan.

Source Link is.fi