Banner Before Header

STM antoi uudet ohjeet korona­rajoituksista – ”Alueet tuntevat parhaiten oman tilanteensa”

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on antanut alueille jälleen koronaepidemian torjumiseen liittyvän ohjauskirjeen. Maanantaina tulee voimaan hallituksen uusittu hybridistrategia nyt kun 80 prosentin rokotuskattavuus on saavutettu.

Uudessa strategiassa luovutaan alueiden jaottelusta perustason, kiihtymisvaiheen ja leviämisvaiheen mukaan. Tilalle tulee nykyiseen tautitilanteeseen paremmin soveltuvat kriteerit. Niitä sovelletaan pahimmilla epidemia-alueilla, joita kutsutaan jatkossa leviämisalueiksi.

Alueiden on viikonlopun aikana selvitettävä oma tilanteensa uusien kriteerien pohjalta muun muassa ravintolarajoitusten takia. Hallitus päättää maanantaina, miten rajoituksia jatketaan.

Ministeriö pyytää ohjauskirjeessä alueita ilmoittamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) maanantaihin aamupäivään mennessä, täyttävätkö ne epidemian leviämisalueiden tunnusmerkit.

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Taneli Puumalainen ei halua arvioida, mitkä alueet täyttävät leviämisalueen tunnusmerkit, koska hänestä alueet tuntevat parhaiten oman tilanteensa. Hänestä on kuitenkin selvää, mikä johtopäätös alueiden tulisi tehdä, jos toteavat olevansa leviämisaluetta.

– Siinä tilanteessa, jossa alue luokittelee itse itsensä leviämisalueeksi, olisi varmasti syytä ryhtyä toimenpiteisiin, joilla voitaisiin epidemiaa tehokkaammin hillitä, Puumalainen sanoi STT:lle perjantaina.

STM on jo aiemmin syksyn aikana ohjannut, että alueiden pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin, jos epidemiatilanne on vaikea. Patistelusta huolimatta alueet ovat olleet haluttomia ottamaan niitä käyttöön.

Leviämisalueelle määritellyt kriteerit eivät Puumalaisen mukaan ole yhtä tiukkoja kuin nyt käytössä olevat kriteerit niin sanotuille leviämisvaiheen alueille.

– Uudet kriteerit huomioivat sen, että väestöstä suuri osa on rokotettu ja siten suojassa ja potentiaali epidemian hyvin nopeaan ja hyvin laajaan leviämiseen on tällä hetkellä pienempi, Puumalainen sanoo.

Leviämisalueelle ominaisia tunnusmerkkejä on esimerkiksi se, että sosiaali- tai terveydenhuollon kuormitus kasvaa ja palvelujärjestelmän toimintakyky heikkenee. Tunnusmerkkinä on myös, että tartuntoja on kahden viikon aikana sataatuhatta asukasta kohden koko väestössä enemmän kuin sata tai rokottamattomien keskuudessa enemmän kuin kaksisataa. Merkkinä voi myös olla, että positiivisten näytteiden osuus on enemmän kuin 3–3,5 prosenttia otetuista näytteistä.

STM suosittelee, että rajoitustoimia käytetään merkittävissä paikallisissa tautirypästilanteissa ja varsinaisia hallintopäätöksin asetettavia rajoitustoimia tehdään, jos se on välttämätöntä.

–  Toimet ovat lyhytkestoisia, ja ne kohdennetaan ja painotetaan riskiperusteisesti, kirjeessä todetaan.

Jos välttämättömiä rajoituksia on otettu käyttöön, on toimijoilla edelleen mahdollisuus välttää ne edellyttämällä koronapassia. Koronapassin käytöllä voidaan siis mahdollistaa toiminnan jatkaminen rajoituksista huolimatta.

Rajoitukset voivat koskea esimerkiksi yleisötilaisuuksia ja tapahtumia. Myös maskin käyttöön tai etätyön tekemiseen voi antaa tiukempia suosituksia.

Source Link is.fi