Banner Before Header

Suomalaisviranomaiset eivät hyväksyneet ulkomaista asiakirjaa tyttären äidin kuolemasta

Helsinkiläisnainen joutui viime vuonna erikoisen tilanteen eteen. Suomalaisviranomainen, tässä tapauksessa Digi- ja väestötietovirasto ei hyväksynyt hänen äitinsä kuoleman rekisteröimistä väestötietojärjestelmään.

Digi- ja väestötietovirasto ei pitänyt luotettavana somalialaisesta sairaalasta saatua kuolintodistusta.

Viranomaisen mukaan Somaliasta ei ole ylipäätään mahdollista saada tällä hetkellä luotettavia asiakirjoja, eivätkä Suomen edustustot laillista niitä missään maassa.

Tytär esitti Digi- ja väestötietovirastolle myös äitinsä suomalaisen potilaskertomuksen. Viranomaisen mukaan sekään, eikä vakavan sairauden todistaminenkaan vahvistaisi kuolemaa Somaliassa.

Kuoleman pikainen rekisteröinti oli tyttärelle tärkeää uskonnollisten syiden takia. Kuolinpesää ei ole voitu myöskään selvittää eikä perunkirjoitusta järjestää. Asian pitkittyminen aiheutti kuolinpesälle kohtuutonta haittaa.

Tytär valitti viranomaisen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen.

Tyttären mukaan hänen äitinsä oli joutunut aikaisemmassa kotimaassaan Somaliassa sairaalahoitoon 2019 lokakuussa. Tyttären mukaan äiti kuoli siellä muutamaa päivää myöhemmin.

Nyt reilut kaksi vuotta kuoleman jälkeen hallinto-oikeus kumosi Digi- ja väestötietoviraston tekemän päätöksen. Hallinto-oikeus määräsi, että tieto kuolemasta pitää tallettaa väestötietojärjestelmään.

Hallinto-oikeuskin totesi, ettei somalialaisia asiakirjoja voida laillistaa. Oikeuden mukaan tytär antoi äitinsä kuolemasta kuitenkin muuta luotettavaa selvitystä.

Oikeuden mukaan tietoa kuolemasta tukivat suomalaiset potilasasiakirjat sekä tyttärensä itsensä kertoma, joka oli linjassa Somaliasta saatuun englanninkieliseen raporttiin.

– Asiassa esitettyä selvitystä on näissä olosuhteissa pidettävänä riittävänä ja luotettavana A:n kuoleman tallentamiseksi väestötietojärjestelmään, hallinto-oikeus kirjoitti.

Hallinto-oikeuden päätös ei ole lainvoimainen. Osapuolet voivat hakea korkeimmasta hallinto-oikeudeta valituslupaa.

Source Link is.fi