Banner Before Header

Syyttäjä aloitti virkarikostutkinnan Itä-Uudenmaan poliisin salailusta

syyttäjä on aloittanut virkarikostutkinnan Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toiminnasta tapauksessa, jossa poliisilaitos kieltäytyi luovuttamasta Ilta-Sanomien toimittajalle julkisia asiakirjoja ja tietoja lainvastaisesti.

Epäilty rikosnimike on virkavelvollisuuden rikkominen.

– Ainakin tässä vaiheessa rikosepäily kohdistuu kolmeen virkamieheen. Esitutkinta pyritään suorittamaan loppuun kesän kuluessa, kertoo tutkinnanjohtajana toimiva erikoissyyttäjä Tarmo Tanner.

Kyse ei ole täysin jokapäiväisestä tutkinnallisesta asetelmasta. Tannerin mukaan vastaavanlaiset tapaukset, joissa viranomaisen asiakirjasalailu on johtanut virkarikostutkintaan, eivät ole kovinkaan yleisiä.

Lue myös: Itä-Uudenmaan poliisi salasi asiakirjoja lain­vastaisesti peräti kaksi kertaa – IS voitti pitkällisen oikeus­taistelun KHO:ssa

Tapaus juontaa juurensa elokuuhun 2019, jolloin IS:n toimittaja pyysi tietopyynnöllä kahden poliisilaitoksella työskentelevän poliisimiehen nimikirjaotteita journalistisia työtehtäviä varten. Itä-Uudenmaan poliisi kieltäytyi luovuttamasta asiakirjoja.

IS valitti poliisin salauspäätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, joka katsoi poliisin tulkinneen lakia virheellisesti. Hallinto-oikeus kumosi salauspäätöksen ja palautti asian käsittelyyn Itä-Uudenmaan poliisille.

Lopulta pyydetyt asiakirjat lähetettiin toimittajalle näennäisesti, mutta ne olivat lähes kokonaan salattuja. Nimikirjaotteista oli mustattu melkein kaikki tiedot. Ainoastaan poliisimiesten etunimet oli jätetty näkyviin.

IS valitti uudestaan Helsingin hallinto-oikeuteen ja vaati poliisia luovuttamaan asiakirjat salaamattomina.

Poliisi hävisi kiistan myös toisella kierroksella. Hallinto-oikeus katsoi Itä-Uudenmaan poliisin perustaneen päätöksensä jälleen virheelliseen laintulkintaan.

Oikeus katsoi, että poliisien terveystiedot voitiin pitää salassa, mutta muutoin nimikirjaotteet tulisi luovuttaa salaamattomina.

Kahdesta oikeushäviöstä huolimatta Itä-Uudenmaan poliisi haki vielä valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta (KHO). KHO päätti huhtikuun alussa, ettei poliisille myönnetä valituslupaa asiassa.

IS:n pyytämät nimikirjaotteet ovat julkisuuslain perusteella lähtökohtaisesti julkisia viranomaisasiakirjoja. Nimikirjaotteeseen kerätään tiedot valtion virkamiesten virkatehtävistä, työurasta ja niihin liittyvistä tiedoista kuten koulutuksesta.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki ei tässä vaiheessa kommentoi tapausta millään tavalla.

Source Link is.fi