Banner Before Header

Tällainen on kunta-alan työkiistan päättänyt sopimus: Kahden prosentin korotus palkkoihin kesäkuussa, viisivuotinen palkkaohjelma alkaa ensi vuonna

Kunta-alan pitkäksi venyneissä neuvotteluissa saavutettu tulos tarjoaa kuntatyöntekijöille sovittelulautakunnan toukokuussa esittämän sovintoehdotuksen mukaisia palkankorotuksia ja viisivuotista palkkaohjelmaa.

Kunta-alan työntekijät saavat palkkoihinsa kahden prosentin yleiskorotuksen kesäkuussa. Vuosina 2022–2024 palkankorotustaso noudattaa yleistä linjaa, joka perustuu vientialojen palkankorotusten keskiarvoon tai on vähintään 1,9 prosenttia.

Tämän lisäksi kuntatyöntekijöille on tulossa viisivuotinen palkkaohjelma, joka alkaa vuonna 2023 ja nostaisi palkkoja yhteensä 5,1 prosenttia yli yleisen linjan.

Harvinaisen takkuisia neuvotteluita kunta-alan työehtosopimuksista käytiin tammikuusta saakka. Kunta-alan työntekijät löivät kevään aikana neuvotteluihin lisää painetta laajoilla työtaistelutoimilla.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO sekä Julkisen alan unioni JAU saivat neuvottelut maaliin maanantaina. Sopu sinetöitiin tänään keskiviikkona, kun Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL hyväksyi neuvottelutuloksen aamupäivällä. Muut osapuolet hyväksyivät tuloksen jo aiemmin.

Neuvottelutuloksen hyväksymisen myötä kunta-alaa koskenut ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy tänään kello 24.

Hoitajajärjestöt Super ja Tehy eivät sopimuksessa mukana

Sopua varjostaa se, että hoitajajärjestöt Super ja Tehy eivät ole mukana sopimuksessa. Ne voivat siis sopimuksesta huolimatta jatkaa työtaisteluita ja muita aloja suurempien palkankorotusten vaatimista.

Kunta-alalle tehty sopimus pitää sisällään myös turvalausekkeita, jos myöhemmin hoitajajärjestöjen sopimat palkankorotukset ovat nyt sovittuja suurempia. Tässä tapauksessa hoitajajärjestöjen neuvottelemat palkankorotukset ulotettaisiin koskemaan muita sote-alalla työskenteleviä sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöä.

Sopimus sisältää myös irtisanomismahdollisuuden kesken sopimuskauden.

Hoitajajärjestöt ovat ilmoittaneet, että ne jatkavat joukkoirtisanoutumisten valmistelua. Irtisanoutumiset toteutuisivat aikaisintaan syksyllä.

* Juttua päivitetään.

Lisää aiheesta:

Kunta-ala ja opettajat pääsivät neuvottelutulokseen

Huutava työvoimapula ja paikallaan junnaava palkka – tämän takia kunta-ala lakkoilee nyt

Source Link yle.fi