Banner Before Header

Talokaupalle ikävä päätös: myyjille jopa 430 000 euron lasku, pelkät oikeuden­käyntikulut 110 000 euroa

Turun seudulla tehty omakotitalon kauppa ei mennyt niin kuin suunniteltiin.

Perhe maksoi 1973 rakennetusta talosta 240 000 euroa. Kuntotarkastuksen perusteella uudet omistajat saattoivat käydä heti asumaan.

Vajaan vuoden kuluttua talosta oli lähdettävä, koska perhe alkoi sairastella.

Edessä oli parin vuoden oikeustaistelu, jolla omistaja tavoitteli kaupan purkua. Varsinais-Suomen käräjäoikeus ei purkupäätöstä tehnyt, mutta määräsi myyjän palauttamaan 35 000 euroa kauppahinnasta. Turun hovioikeus päätti toisin ja purki kaupan.

Eläkeikää kolkutteleva myyjäpariskunta on kovan paikan edessä: 240 000 euron kauppahinta on palautettava viivästyskorkoineen ja maksettava sen päälle vielä muita korvauksia jopa noin 190 000 euroa. Pelkästään jutun oikeudenkäyntikulut ovat noin 110 000 euroa.

Talon korvausilmaa ei ollut järjestetty mitenkään ja korvausilma tuli asuntoon mm. tiiliseinän halkeamista.

Talo oli rakennettu tasakattoiseksi. Kymmenen vuotta myöhemmin talo sai harjakaton. Talossa oli luksusta – aikansa ylellisyys, uima-allas.

Kuntotarkastukseen osallistuivat niin myyjä kuin ostajakin. Viisi kuukautta myöhemmin ostaja teki ensimmäisen reklamaation.

Ostaja löysi rakenteista 14 vauriota: muun muassa ilmanvaihto ei toiminut, väliseinien puurakenteita oli sorakerroksessa, betonilaatassa oli kosteutta, seinistä puuttui kosteussulkuja, salaojien toimivuus mietitytti ja rakennuksessa haisi home.

Betonilaatassa oli halkeama, jonka asiantuntija arveli syntyneen katon muutoksesta ja mikrobeja karkasi halkeamasta huoneilmaan.

Yritykset arvioivat virheiden korjauskuluja – suurin arvio oli 168 000 euroa. Omistajan nostama kanne kaupan purkamisesta käsiteltiin käräjäoikeudessa kaksi vuotta sitten.

Myyjä kiisti vaatimukset ja esitti kanteen hylkäämistä. Myyjän mielestä talo oli sellainen kuin oli sovittu, eikä siinä ollut kosteusvaurioita, ei sisäilmaongelmiakaan eikä betonilaatta ollut haljennut. Eteläpäädyn halkeaman myyjä myönsi, mutta piti sitä merkityksettömänä.

Kosteusmittari oli ahkerassa käytössä, kun talon rakenteita tutkittiin

Jos jotain sanottavaa olikin, kyse olisi vähäisistä asioista; korkeintaan rakenteiden tiivistämistä ja kantavan väliseinän korjausta.

Hajuhaittoja myyjät eivät olleet nenässään tunteneet eivätkä olleet saaneet kymmenen vuoden asumisen aikana mitään terveydellisiä oireita.

Omistaja teetti talossa lisää tutkimuksia. Ostaja ja myyjä yhteisesti tilasivat ulkopuolisen asiantuntijan selvittämään kuntoa.

Käräjäoikeus totesi, ettei rakennuksessa ollut laaja-alaista kosteus- tai mikrobivauriota, mutta yksittäisiä vaurioita löytyi esimerkiksi väliseinän rakenteista. Mikrobivaurioista aiheutui jonkinasteista terveyshaittaa.

Kiinteistökauppaa koskevat muotomääräykset on kirjattu maakaareen, jota kaupoissa sovelletaan. Ostajan mielestä kiinteistössä oli maakaaren toisen luvun 17 pykälässä mainittuja salaisia virheitä, kuten halkeamia, joista myyjä oli vaiennut.

Käräjäoikeuden mukaan talossa oli maakaaressa mainittu salainen virhe, sillä rakennus poikkesi merkittävästi siitä, mitä ostaja oli odottanut.

Virhe ei ollut kuitenkaan niin olennainen, että ostajalla oli oikeus purkaa kauppa, mutta se oikeutti 35 000 euron alennukseen. Kumpikin osapuoli sai joitain vaatimuksiaan lävitse ja käräjäoikeus katsoi, että osapuolet saavat maksaa omat oikeudenkäyntikulunsa.

Ostaja vei kiistan Turun hovioikeuteen, joka purki kaupan.

Ostaja totesi täyttäneensä tarkastus- ja selonottovelvollisuutensa ja oletti, että talo on hyvässä kunnossa. Siinä ei voinut kuitenkaan mikrobien vuoksi asua ja pariskunta vaati kaupan purkua.

Myyjä piti käräjäoikeuden lopputulosta oikeana ja kyse olisi korkeintaan salaisesta virheestä.

Hovioikeus kävi ostajan luettelemat virheet lävitse. Hovioikeus löysi seitsemän virhettä.

Seinien höyrysuluissa oli ilmavuotoja, kantavien väliseinien puiset alaosat olivat kosteat, maatäytön sora oli vääränlaista, ulkonurkassa oli virheellinen eristys eikä kylmiön kosteuseristekään ollut oikeanlainen.

Lattian ja seinän liittymät olivat avoimia alustäyttöön saakka.

Asiantuntijoiden arviot alapohjan betonilaatan halkeaman synnystä olivat ristiriitaiset eikä hovioikeus ottanut siihen kantaa. Rakennuksen korvausilmaa ei ollut järjestetty millään tavoin ja korvausilmaa tuli kaikista mahdollisista rakosista. Maaperän kosteudesta tuli laatan halkeaman kautta mikrobeja huonetilaan ja ne aiheuttivat terveyshaitan. Hovioikeuden mukaan kyse oli maakaaren tarkoittamista virheistä.

Rakennuksessa oli laajan kosteus- ja mikrobivaurio, joka aiheutti terveyshaittaa. Virheiden korjaaminen maksaisi hovioikeuden arvion perusteella ainakin 60 000 euroa.

Kiinteistön korjaustarve oli välitön, ja kustannus huomattavasti enemmän kuin ostaja saattoi kauppaa tehdessään olettaa. Virheet olivat niin olennaisia, että muu lopputulos kuin kaupan purkaminen olisi ollut ostajille kohtuuton, hovioikeus arvioi.

Myyjän on palautettava kauppahinta ja maksettava sen lisäksi ostajalle 11 000 euroa kiinteistön hoitamisesta. Myyjän on maksettava myös ostajan lähes 59 000 euron oikeudenkäyntikulut omiensa noin 52 000 euron oikeuskulujensa päälle.

Kauppahinnan palautuksen ohella myyjän on maksettava kauppahinnalle viivästyskorkoa neljän vuoden ajalta. Korkoprosentti on ollut viime vuosina seitsemän, jonka mukaan pelkkä korkosumma olisi noin 70 000 euroa.

Hovioikeus ratkaisi asian keskiviikkona. Ratkaisuun on mahdollista hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, jos se myöntää valitusluvan.