Banner Before Header

Talouden vahva vire pienentää lainanottotarvetta yli 2 miljardia

Valtionvelan arvioidaan olevan 55 prosenttia bruttokansantuotteesta tämän vuoden lopussa.

Hallitus päätti torstaina vuoden neljännestä lisätalousarvioesityksestä. Talouden hyvän vireen ansiosta tämän vuoden menot supistuvat 250 miljoonalla eurolla ja valtion nettolainanoton tarve vähenee noin 2,2 miljardia euroa. Julkinen talous vahvistuu huomattavasti siitä, mitä viime syksyn koronakurimuksessa arvioitiin.

Verotulot nousevat 1,5 miljardia euroa aiemmin arvioidusta, koska talouskasvu on elpynyt koronaviruspandemian jäljiltä verrattain voimakkaasti.

Eniten ovat kasvaneet ansio- ja pääomatuloveron tuotot. Niiden kertymäarviota korotetaan 1,2 miljardilla eurolla. Yhteisöveron tuoton ennakoidaan kasvavan 123 miljoonaa euroa, arvonlisäveron tuoton 536 miljoonaa euroa ja varainsiirtoveron tuoton 105 miljoonaa euroa.

Perintö- ja lahjaveron tuottoarviota on alennettu 90 miljoonaa euroa ja tupakkaveron tuottoa 106 miljoonaa euroa. Lisäksi autoveron tuoton ennustetaan jäävän aiemmin budjetoitua 261 miljoonaa euroa pienemmäksi.

Lisämenoja aiheutuu edelleen koronan takia. Merkittävin potti on sadan miljoonan euron varaus yritysten määräaikaisen kustannustuen viidennen hakukierroksen toteuttamiseen.

Lisäbudjetista löytyvät myös poliisin 30 miljoonaa, josta oli aiemmin syksyllä iso poru.

Valtionvelan määrän vuoden 2021 lopussa arvioidaan olevan noin 136 miljardia euroa, mikä on noin 55 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.