Banner Before Header

Tampereen yliopiston yt-neuvottelut päättyivät: henkilöstö ei saanut vastauksia kysymyksiinsä, työnantaja on toista mieltä

Tampereen yliopiston yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet erimielisinä, kertovat henkilöstön edustajat tiedotteessa.

Henkilöstöä edustavat neuvottelijat katsovat, että työnantaja ei pystynyt neuvottelujen aikana osoittamaan tuotannollisia tai taloudellisia syitä henkilöstön vähennystarpeeseen.

Työnantaja on asiasta eri mieltä. Työnantajan edustajan mielestä henkilöstön kysymyksiin vastattiin kattavasti noin kuukauden kestäneiden neuvotteluiden aikana.

Irtisanottavien henkilöiden määrä selviää myöhemmin. Niin sanottuihin muutoskeskusteluihin kutsuttavien henkilöiden määrä ratkeaa kahden viikon päästä marraskuun lopulla.

Työntekijöille on tarjolla sekä sekä työsuhteen päättymisen paketti että eläköitymispaketti. Nämä vaikuttavat mahdollisesti irtisanottavien määrään.

Tukipalveluista vähennetään väkeä

Tampereen yliopistolla alkoi syyskuun puolessavälissä 1 100 työntekijää koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Tampereen yliopiston johdon tavoite on vähentää 215 henkilötyövuotta.

Vähennykset koskevat tukipalveluita eli esimerkiksi tutkimus- ja opetushenkilöstö on rajattu ulos.

Vähennyksiä ei tavoitella vain irtisanomisilla, vaan toimintoja myös ulkoistetaan. Henkilöstöstä pitäisi yliopiston mukaan säästää 14 miljoonaa euroa vuodessa.

– Henkilöstöä edustavat neuvottelijat eivät ole saaneet työnantajalta vastausta kysymykseen, mitkä työt päättyvät tai vähentyvät olennaisesti ja pysyvästi niin, että työntekijöiden irtisanominen olisi välttämätöntä, sanoo pääluottamushenkilö Jorma Viikki tiedotteessa.

– Työnantaja ei myöskään ole pystynyt osoittamaan taloudellisia perusteita työvoiman vähentämiselle, sanoo pääluottamushenkilö Sinikka Torkkola.

Henkilöstön edustajille ei käynyt neuvottelujen aikana ilmi, miten mahdollisten irtisanottujen työt hoidetaan uudistuksen jälkeen. Pääluottamushenkilöt arvioivat, että tukipalveluhenkilöstöön kohdistuvat irtisanomiset heikentävät yliopiston opetusta ja tutkimusta.

Viime viikolla henkilöstön edustajat jättivät työnantajalle vaihtoehtoisen suunnitelman rakenteellisesta uudistamisesta. Suunnitelmassa esitettiin 14 miljoonan euron menovähennyksiä vuosina 2022–2024 toteutettavassa ohjelmassa. Lisäksi siinä esitettiin, että tarpeen vaatiessa henkilöstön lomautuksilla voisi säästää viisi miljoonaa euroa.

Työnantaja pyrkii parantamaan palveluja

Työnantajan mukaan henkilöstön lukuisiin kysymyksiin on vastattu neuvottelujen aikana. Neuvotteluihin kokoonnuttiin yksitoista kertaa.

– Perusteita on avattu kirjallisesti ja niitä on käyty syvällisesti läpi myös neuvotteluissa. Keskusteluja ja tarkasteluja on ollut paljon, sanoo toiminnanohjauksen ja hallintopalveluiden johtaja Emilia Katajajuuri Ylelle.

Yliopiston tavoitteena on toteuttaa rakenteellinen ja toiminnallinen muutos palveluissa, jotta yliopiston ydintoimintoja eli opetusta ja tutkimusta pystytään palvelemaan nykyistä paremmin.

Lue lisää:

Source Link yle.fi