Banner Before Header

Turvallisuusneuvosto tuomitsi Valko-Venäjän toimet

YK:n turvallisuusneuvosto tuomitsee Valko-Venäjän toimet Valko-venäjän ja Puolan rajakriisissä. Neuvosto kertoi asiasta hätäkokouksen jälkeen julkaisemassaan lausunnossa.

Siinä Valko-Venäjän kuvaillaan käyttäneen ihmisiä hyväkseen poliittisten tarkoitusperien vuoksi ja samalla vaarantaneen näiden ihmisten hyvinvoinnin ja hengen.

Valko-Venäjän toimia arvostelleiden länsimaiden mukaan Valko-Venäjä pyrkii toimillaan horjuttamaan naapurimaitaan ja EU:n ulkorajoja. Samalla Valko-Venäjän arvioidaan pyrkivän kääntämään katseet pois maan omista lisääntyvistä ihmisoikeusloukkauksista.

Lausunnossa ei mainittu Venäjää, joka torjui ennen hätäkokousta länsimaiden syytökset siitä, että Venäjällä olisi mukana rajakriisissä. Venäjän on epäilty tehneen liittolaisensa kanssa yhteistyötä ihmisten lähettämiseksi EU:n ulkorajan ylitse Puolaan.

Tuomitsemisesta ja vaateista huolimatta lausunnossa ei mainittu konkreettisia toimia, joilla Valko-Venäjää voisi rajakriisin vuoksi rangaista.

Source Link is.fi