Banner Before Header

Tutkimus: Riski lihomiselle paljastuu aivoista – aivomuutoksia voidaan havaita jo ennen kilojen kertymistä

Perhetaustaan liittyvät lihavuuden riskitekijät ovat yhteydessä aivojen muutoksiin, selviää Turun PET-keskuksen tekemässä tutkimuksessa.

Tutkimuksen mukaan kylläisyyttä ja ruokahalua säätelevien hermoverkkojen toiminta muuttuu jo ennen lihavuuden kehittymistä.

Muutokset aivojen insuliiniherkkyydessä ja hermovälittäjäaineiden toiminnassa voivat selittää lisääntynyttä ruokahalua ja ylensyömistä.

– Ei kuitenkaan ole tiedetty, onko aivoissa havaittavissa muutoksia jo ennen lihavuuden kehittymistä, ja voisivatko nämä muutokset olla yksi riskitekijä lihomiselle, kertoo Turun yliopiston kliinisen laitoksen tohtorikoulutettava Tatu Kantonen.

Aivomuutokset havaittavissa jo ennen lihavuuden kehittymistä

Tutkimuksessa tarkasteltiin aivojen insuliini-, opioidi- ja kannabinoiditoimintaa. Sen avulla selvitettiin millaisia aivomuutoksia oli havaittavissa jo ennen lihavuuden kehittymistä.

Opioidijärjestelmä on tärkeä osa syömiskäyttäytymisen säätelyä.

Perheeseen liittyvillä riskitekijöillä, kuten vanhempien lihavuudella ja diabeteksella oli yhteys poikkeavaan aivojen insuliiniviestintään. Niillä oli yhteys myös aivojen alentuneeseen opioidi- ja kannabinoidijärjestelmän toimintaan.

– Kylläisyyttä ja ruokahalua säätelevien hermoverkkojen häiriintyminen voidaan siis havaita jo ennen lihomista, ja tällaiset muutokset ovat yhteydessä perheeseen liittyviin lihomisen riskitekijöihin, Kantonen sanoo.

Kylläisyyttä ja ruokahalua säätelevien hermoverkkojen häiriintyminen voidaan siis havaita jo ennen lihomista, ja tällaiset muutokset ovat yhteydessä perheeseen liittyviin lihomisen riskitekijöihin.

Tulokset ovat Kantosen mukaan tärkeä apu uusien lihavuuden ehkäisy- ja hoitomuotojen kehittämisessä.

– Ne osoittavat, että aivot ja keskushermosto ovat tärkeä kohde lihavuutta hoidettaessa.

Tutkimukseen osallistui 41 nuorta miestä. Heillä kaikilla oli vaihteleva määrä lihomiselle altistavia tekijöitä.

Tutkimus ”Obesity risk is associated with altered cerebral glucose metabolism and decreased μ-opioid and CB1 receptor availability” on julkaistu International Journal of Obesity -lehdessä,

Lähde: Turun yliopisto