Banner Before Header

Työnantajaliitot torjuvat jyrkästi palkkojen ”pakkojulkisuuden” – johtaisi ”kateuden ja uteliaisuuden lisääntymiseen”

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asettama työryhmä ehdottaa lakiin muutoksia, joilla lisättäisiin henkilöstön edustajien ja syrjintää epäilevien työntekijöiden tiedonsaantioikeuksia palkoista.

Ehdotuksen mukaan henkilöstön edustajilla olisi tietyissä tapauksissa oikeus saada työnantajalta yksittäisten työntekijöiden palkkatietoja.

Esityksen päätavoitteena on estää sukupuoleen perustuvaa palkkasyrjintää.

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) vastustaa ehdotetun kaltaista palkka-avoimuutta. EK:n mielestä STM:n esittämät lakimuutokset eivät johtaisi työpaikkojen ilmapiirin parantumiseen, vaan ”päinvastoin kateuden ja uteliaisuuden lisääntymiseen”.

– Lakimuutokset voisivat johtaa palkkojen epäreiluun tasapäistämiseen, kun työnantajat eivät enää uskaltaisi palkita työntekijöitään näiden henkilökohtaisesta osaamisesta ja tuloksista perusteettomien syrjintäriitojen pelossa, EK sanoo tiedotteessaan.

EK myös muistuttaa pari vuotta sitten teettämästään kyselystä, jonka mukaan kaksi kolmasosaa työikäisistä vastustaa palkkatietojen antamista ilman suostumusta.

Myös Metsäteollisuus, Kemianteollisuus ja Palta näkevät esityksen erittäin ongelmallisena.

– Esityksen mukainen palkkojen pakkojulkisuus johtaisi nopeasti palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien rapautumiseen. Jos hyvistä suorituksista ei enää uskalleta palkita, se johtaa palkkauksen tasapäistämiseen, työn tuottavuuden heikentymiseen ja yritysten kilpailukyvyn laskuun, järjestöt varoittavat yhteisessä tiedotteessaan.

Työryhmä luovutti raporttinsa tasa-arvoministeri Thomas Blomqvistille (r.) maanantaina. Työryhmä ei ollut yksimielinen.

Source Link is.fi