Banner Before Header

Ulkomaiset osaajat empivät nyt Suomeen muuttoa – etujärjestön johtaja toivoo Nato-jäsenyydestä vetoapua

Venäjän hyökättyä Ukrainaan huoli Suomen maariskin kasvamisesta heräsi. Teknologiateollisuudessa maariski näkyy jo konkreettisesti, kertoo Teknologiateollisuuden työnantajien uudistuvan teollisuuden johtaja Matti Mannonen.

– Neljäsosa yrityksistämme on ilmoittanut joko jäädyttäneensä tai kokonaan peruuttaneensa suunniteltuja investointeja Suomeen, Mannonen sanoo.

Asia kävi ilmi Teknologiateollisuuden jäsenyrityksilleen huhtikuussa tekemässä kyselyssä. Mannosen mukaan kyse on ollut erityisesti tuotannollisista investoinneista.

Yritykset ovat perustelleet investointien peruutuksia maariskin kasvamisen lisäksi muun muassa materiaalien saatavuuden heikkenemisellä. Lisäksi yritysten on ollut aiempaa vaikeampaa rekrytoida Suomeen työntekijöitä ulkomailta.

Mannonen toteaa, että Suomen pitkä raja Venäjän kanssa on herättänyt epävarmuutta kansainvälisissä osaajissa. Hänen mukaansa on näkynyt merkkejä siitä, että Suomen houkuttelevuus on heikentynyt.

– Yksittäisissä yrityksissä, joilla on toimipisteitä monissa maissa, jotkut erityisasiantuntijat ovat mieluummin menneet muuhun maahan kuin Suomeen.

Mannonen arvioi, että mitä kauempana Euroopasta ollaan, sitä enemmän ihmisillä on tietämättömyyttä ja huolta Suomen turvallisuudesta.

– Mutta kyllä sitä Euroopastakin jo löytyy. Eihän Suomi ole kovin tunnettu maa Länsi-Euroopassakaan.

Kilpailu kansainvälisistä osaajista on jo muutenkin kovaa, ja maariskin kasvaminen ulkomaisten työntekijöiden silmissä vaikeuttaa tilannetta entisestään lähitulevaisuudessa, Mannonen arvioi.

Hän kuitenkin uskoo, että kun Suomi hyväksytään Naton jäseneksi, myös Suomen houkuttelevuus paranee.

– Harmaan ajan aikana tilanne on varmasti huonoimmillaan. Tilanne paranee, kun pystytään kertomaan, että olemme osa puolustusliittoa ja meillä on turvatakuut sekä vahva oma armeija sen lisäksi, eikä Venäjältä tule mitään todellista uhkaa.

Suomen täytyy Mannosen mukaan nyt parantaa maakuvaansa maailmalla ja viestiä entistä tehokkaammin siitä, ettei maariski todellisuudessa ole kasvanut.

Epävakaan tilanteen myötä yritysten näkymät ovat synkentyneet. Mannonen kertoo, että kaksi kolmasosaa Teknologiateollisuuden jäsenyrityksistä arvioi huhtikuussa tilanteensa menevän huonompaan suuntaan.

– Kun katsotaan talousennusteita, niin jokainen ennuste on pessimistisempi kuin edellinen.

Source Link is.fi