Banner Before Header

Vasemmistoliitto vaatii hoitajien palkkojen parantamista ja kiertäviä ammattilaisia

Vasemmistoliitto vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten palkkauksen parantamista.

Puolue julkisti vaaliohjelmansa tammikuun aluevaaleihin torstaina. Puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson (vas.) sanoi tiedotustilaisuudessa, että keskeisintä puolueelle on vaaleissa tasa-arvo.

Vasemmistoliitto katsoo, että Suomessa on tällä hetkellä sote-alan työvoimakriisi, koska palvelutarve kasvaa väestön ikääntyessä ja kymmeniä tuhansia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia eläköityy. Palkkojen parantamisen lisäksi vasemmistoliitto lisäisi alan koulutusta.

Myös SDP nosti työntekijöiden palkat esiin vaalikampanjan avauksessaan, mutta puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin (sd.) korosti, että SDP ei ole työmarkkinaosapuoli eli ei vaikuta palkkaneuvotteluihin.

Vasemmistoliitto tavoittelee tammikuun aluevaaleissa kaikkialle Suomeen yhdenvertaisia palveluita. Tärkeimpiä tavoitteiden joukossa puolueella on hyvinvointialueiden lähipalveluiden vahvistaminen.

Vaaliohjelmassaan puolue ilmoittaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut pitää järjestää lähellä ihmistä, ei keskittää suuryksiköihin tai suurille paikkakunnille.

Harvaan asuttujen alueiden palveluita puolue vahvistaisi esimerkiksi kiertävien ammattilaisten avulla.

Puolueen tavoittena on myös väestöryhmien hyvinvointierojen kaventaminen ja koronan aiheuttaman hoitovelan purkaminen.

Aluevaalien sijaan puolue suosii nimitystä sotevaalit.

Mielenterveyspalveluita pitäisi saada ilman lähetettä

Terveyskeskuslääkärin vastaanotolle tulee päästä vasemmistoliiton mukaan viikon sisällä ja maksutta.

Hallituksen ajamassa hoitotakuussa kiireettömään hoitoon pääsisi jatkossa seitsemässä päivässä nykyisen kolmen kuukauden sijaan.

Vanhushoivassa hyvinvointialueiden on puolueen mukaa huolehdittava, että hoitajamitoitus toteutuu täysimääräisesti ympärivuorokautisissa hoivayksiköissä.

Lapsiperheiden palvelut puolue keskittäisi perhekeskuksiin, jossa palvelut kootaan yhteen yksikköön.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän vastuulla saisi vasemmistoliiton mielestä olla korkeintaan 25 lasta.

Mielenterveyspalveluissa tarvitaan vasemmistoliiton mukaan nykyistä enemmän nopeasti tarjottavia matalan kynnyksen palveluita, joihin pääsee myös ilman lähetettä.

Perustason mielenterveyspalveluja pitää puolueen mielestä olla tarjolla kaikissa tulevissa sosiaali- ja terveyskeskuksissa. Vasemmistoliitto toteuttaisi ne terapiatakuu-aloitteessa vaaditulla tavalla, jolloin hoidon tarve arvioitaisiin välittömästi, kun ihminen hakee apua, ja psykososiaalinen hoito ja tuki alkaisi kuukauden sisällä.

Puolue perustaisi jokaiselle hyvinvointialueelle myös itsemurhien ehkäisykeskuksen.

Maksutonta ehkäisyä puolue tarjoaisi alle 25-vuotiaille, vuoden sisällä synnyttäneille sekä päihdepalveluiden asiakkaille.

Source Link yle.fi