Banner Before Header

Vihreät syyttää hallitusta EU:n ympäristö- ja ilmastopolitiikan jarruttamisesta – Metsäkanta keskustan tahdon mukaan

Hallituksen enemmistön mielestä mahdollisuudet saada rahoitusta metsätalousinvestoinneille voisivat heiketä, jos säädösehdotus hyväksyttäisiin.

Hallitus on erimielinen metsätalouden sääntelystä EU-tasolla, mutta EU-ministerivaliokunta päätti aamulla keskustan tahdon mukaisesti vastustaa EU:n taksonomia-asetukseen liittyvää säädösehdotusta. Hallitus ei ei ole tyytyväinen metsien käsittelyn teknisiin kriteereihin, vaan pitää niitä osin vaikeasti ymmärrettävinä ja tulkinnanvaraisina.

Jo etukäteen kiistellyssä asiassa SDP asettui keskustan ja RKP:n kannalle. Vihreät ja vasemmistoliitto eivät ole tyytyväisiä päätökseen.

Suomen lisäksi ainakin Ruotsi aikoo äänestää säädösehdotusta vastaan.

Taksonomialla eli kestävien rahoitustuotteiden määritelmällä EU pyrkii ohjaamaan sijoituksia tulevaisuudessa niin, että ne tukisivat ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviä hankkeita. Taksonomian tekniset kriteerit määrittelevät tarkemmin sitä, millä perustein eri toimintoja luokitellaan kestäviksi.

Hallituksen mielestä tulkinnanvaraisuudesta voisi seurata, että metsätalous voisi rajautua taksonomian ulkopuolelle ja mahdollisuudet saada rahoitusta metsätalousinvestoinneille voisivat heiketä.

Hallituspuolue vihreät on arvostellut päätöstä kitkerästi. Puheenjohtaja Maria Ohisalon mukaan Suomi on asettumassa kehityksen väärälle puolelle ilmastonmuutosta ja luontokatoa hillitsevän EU:n kestävän rahoituksen taksonomian suhteen.

Hallituspuolueiden enemmistön lisäksi myös oppositio on asettunut taksonomiaa vastaan, vaikka se ei edes kiellä tai estä mitään, Ohisalo totesi.

Juhlapuheissa yhtä, käytännössä toista

”On surullista, jos Suomi päätyy metsäteollisuuden lyhytnäköisten etujen vuoksi vastustamaan taksonomiaa. Suomi ei voi hanata tässä vastavirtaan ja jarruttaa EU:n ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa. Jokainen puolue, joka on juhlapuheissa puhunut ilmastokriisistä ja luontokadosta ja nyt toimii sanojaan vastaan, voi katsoa tässä kohtaa itseään peiliin”, Ohisalo kommentoi asiaa.

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm sanoi taksonomia-säädöksen vastustamisen olevan välttämätön päätös Suomelle.

Malm sanoo SDP:n olevan huolissaan säädöksen mahdollisista vaikutuksista suomalaiseen korkealuokkaiseen metsäteollisuuteen ja sen investointeihin. Metsätalouden sääntelyn tulee SDP:n mielestä jatkossakin säilyä kansallisessa päätäntävallassa.

Metsätalous jatkossakin kansallista

– Jäsenvaltioiden metsäolosuhteet unionin alueella eroavat niin paljon, ettei yksi yhteinen linja esimerkiksi metsätalouden harjoittamiseen ole mahdollinen. Metsätalouden sääntelyn tulee siis jatkossakin säilyä kansallisessa päätäntävallassa.

– Lisäksi olemme huolissamme esitettävän sääntelyn vaikutuksista investoinneille. Suomi on erikoisosaaja suunnitelmallisessa metsänhoidossa ja pitkälle jalostettujen puutuotteiden tekemisessä niin, että kaikki sivutuotteenakin syntyvä niin sanottu hukkamateriaalia käytetään. Sitä on syytä suojella.

Onko ilmastokriisi enää kärkitavoite?

Vihreiden sijaispuheenjohtajana pian aloittava kansanedustaja Iiris Suomela sanoi hallituksen enemmistön päätöksen lähettävän ikävän viestin.

– Herää kysymys, että kuuluuko ilmastokriisin torjunta edelleen Suomen kärkitavoitteisiin EU-politiikassa. Taksonomia ei nimittäin tule kaatumaan Suomen vastustukseen, sillä hyvin suuri osa EU:n jäsenmaista tukee tätä esitystä.

– Suomen päätös äänestää vastaan ei varsinaisesti vaikuta taksonomian etenemiseen. Sen sijaan tällaisella EI-linjalla me menetämme uskottavuutta ja vaikutusmahdollisuuksia tulevien päätösten kohdalla. Siksi tämä päätös ei tuo Suomelle mitään voittoja vaan ainoastaan heikentää Suomen vaikutusvaltaa EU:ssa.

Lopullisesti Suomen kannan päättää eduskunta.