Banner Before Header

Vihreiden aluevaaliteemoina palveluiden oikea-aikaisuus ja yhdenvertaisuus – ”Yhdet haluavat purkaa hyvinvointivaltiota, toisen haluavat museoida sen”

Vihreät käynnistivät virallisen aluevaalikampanja hyväksymällä puolueella vaaliohjelman sunnuntaina Helsingissä.

Puolue nostaa kärkiteemoikseen ennaltaehkäisevät sote-palvelut, ”ihmisiä kunnioittavan terveydenhoidon” ja mielenterveyspalvelut.

Puolueen vt. puheenjohtaja Iiris Suomelan mukaan hyvinvointivaltiota tarvitaan, mutta sitä on samalla kehitettävä.

– Yhdet haluavat purkaa hyvinvointivaltiota, toiset haluavat museoida sen muuttumattomaksi. Maailma muuttuu, mutta hyvinvointivaltiolle on edelleen iso tarve. Meidän mielestämme hyvinvointivaltiota on sekä puolustettava että uudistettava.

Tässä työssä tarvitaan vihreiden mukaan alan ammattilaisten osaamista. Siksi henkilöstön riittävyydestä on pidettävä huolta ja sitä on kuultava, kun palveluita kehitetään.

Oikea-aikaista, ennalta ehkäisevää työtä halutaan painottaa, jotta hoidon tarve ei kasvaisi liikaa.

– Kun ihmiset saavat tarpeeksi varhain tarvitsemaansa tukea ja hoitoa, ei ole niin usein tarvetta kalliille ja kuormittaville erikoissairaanhoidon palveluille vastaisuudessa.

Ihmisiä kunnioittavalla terveydenhoidolla puolue viittaa palveluja tarvitsevien ihmisten moninaisuuteen. Palvelut on vihreiden mukaan turvatta ihmisen tuloista ja taustasta riippumatta.

– Usein ajatellaan, että erilaisten vähemmistöjen, kuten maahanmuuttajien, saamelaisten, transihmisten tai sateenkaariperheiden huomioiminen olisi pois enemmistöön kuuluvilta. Tämä ei pidä paikkaansa.

Mielenterveyspalveluiden saatavuutta vihreät parantaisivat terapiatakuulla, joka tulisi voimaan jokaisella hyvinvointialueella.

– Hyvinvointialueilla voimme varmistaa, että matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin panostetaan.

Lue lisäksi:

Source Link yle.fi