Banner Before Header

Yksi kotitesti ei paljasta läheskään aina omikronia – 15 tärkeää ohjetta, jos epäilet korona­tartuntaa

Koronatestaus ja -jäljitys ovat ruuhkautuneet lähes koko Suomessa. Suurten tartuntamäärien ja sairaanhoidon kuormituksen vuoksi osa sairaanhoitopiireistä on päätynyt ohjeistamaan, ettei koronatartuntaa tarvitse enää todeta laboratoriovarmistetulla PCR-testillä, vaan kotona tehtävä antigeenitesti on riittävä taudin todentamiseksi. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee tällä hetkellä kotitestejä, jos koronaoireet ovat lievät, eikä testiä tarvitseva henkilö kuulu koronavirustaudin riskiryhmään.

IS kokosi vastauksia yleisimpiin nykyisiä testauskäytäntöjä koskeviin kysymyksiin.

1. Epäilen koronavirustartuntaa. Mitä minun pitäisi tehdä?

Koska eri sairaanhoitopiireissä ohjeistetaan tällä hetkellä eri tavoin sen suhteen, pitääkö oireiden ilmetessä hakeutua viralliseen testiin vai riittääkö taudin toteamiseen kotitesti, kannattaa ensin selvittää, mikä oman paikkakunnan testauskäytäntö on. Esimerkiksi Helsinki ja 11 muuta uusimaalaista kuntaa päättivät maanantaina ettei lieväoireisten tule hakeutua virallisiin koronatesteihin, jolleivät he kuulu riskiryhmiin.

Lisäksi työssä käyvien kannattaa olla yhteydessä omaan työnantajaan, jos on epäilys koronavirustartunnasta, sillä ohjeistukset sairaslomien myöntämisestä tai koronatodistusten tarpeellisuudesta vaihtelevat työpaikoittain.

2. Riittääkö kotitesti?

Tällä hetkellä esimerkiksi Hus-alueella kotitesti on riittävä taudin toteamiseen, jos havaitut oireet ovat lieviä, et kuulu riskiryhmään, et tarvitse koronapassia varten todistusta sairastetusta koronataudista, eikä sinulla tai työnantajallasi ole tarvetta hakea tartuntatautipäivärahaa, jonka saamiseksi virallinen testitulos on välttämätön. Kotona tehtävät antigeenitestit tunnistavat koronatartunnan parhaiten, kun oireiden alkamisesta on kulunut korkeintaan viisi päivää.

Koronan oireita

 • päänsärky

 • nuha, nenän tukkoisuus

 • yskä, hengenahdistus

 • voimattomuus, väsymys

 • lihaskivut

 • kurkkukipu, kurkun karheus

 • kuume

 • pahoinvointi, oksentelu, ripuli

 • haju- tai makuaistin häiriöt.

Lähde: THL

3. Keiden on mentävä viralliseen, laboratoriovarmennettavaan koronatestiin?

Viralliseen, laboratoriovarmennettavaan PCR-testiin on hakeuduttava, jos kuulut vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin, olet raskaana, sinulla on verisuonitukoksen merkittäviä riskitekijöitä tai sinä tai työnantajasi haet tartuntatautipäivärahaa. Virallisessa koronatestissä on käytävä aina myös jos työskentelet sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakas- tai potilastyössä, ympärivuorokautisessa hoiva- tai vammaispalvelussa missä tahansa tehtävässä, tai olet tällaisessa asukkaana. Virallinen testi on tarpeen myös, jos tarvitset koronapassia varten todistuksen sairastetusta koronataudista.

4. Lapseni oirehtii. Kotitesti vai viralliseen testiin?

Pääsääntöisesti kotitesti on riittävä. Viralliseen testiin on kuitenkin hakeuduttava jos lapsi kuuluu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään sairauden tai lääkityksen takia tai jos lapsen oireet edellyttävät lääkärin arvion mukaan testiä. Viralliseen testiin on mentävä myös, jos lapsen kanssa samassa taloudessa asuu tai hän tapaa säännöllisesti perhe- tai lähipiiriin kuuluvia 16 vuotta täyttäneitä, joilla ei ole täyttä rokotussuojaa tai näiden henkilöiden immuunisuoja koronaa vastaan on puutteellinen.

5. Sain kotitestistä positiivisen tuloksen ja minun on päästävä viralliseen testiin. Miten menetellä?

Viralliseen, laboratoriovarmennettavaan testiin kannattaa pyrkiä menemään joko kävellen, pyörällä, omalla autolla tai Kela-taksilla. Julkisten joukkoliikennevälineiden käyttöä tulisi välttää. Testiin mennessäsi vältä kontakteja ja käytä kasvomaskia. Testiin mentäessä pitää varata aika etukäteen ja positiivisesta testituloksesta pitää ilmoittaa hoitohenkilökunnalle.

Näin tunnistat vaatimukset täyttävän COVID-19-kotitestin

Varmista, että kotitesti on CE-merkitty, siinä on valmistajan nimi ja pakkaus on ehjä.

 • Kuluttajalle tarkoitetussa tuotteessa ja markkinointiväittämissä lukee esim. ”itse suoritettavaan testaukseen/ för själv-testning / device for self-testing)

 • Kotitesteissä tulee olla vaatimustenmukaisuudesta kertova CE-merkintä. CE-merkinnän vieressä tulee myös näkyä tuotteen arvioineen tarkastuslaitoksen (ns. ilmoitetun laitoksen) nelinumeroinen koodi, esim. CE 0999.

 • Pakkauksessa ja käyttöohjeessa tulee olla valmistajan nimi ja yhteystiedot. Jos kyseessä on EU:n ulkopuolinen valmistaja, pakkauksessa tai käyttöohjeessa tulee olla myös tieto valtuutetusta EU-edustajasta (lyh. EC Rep.). Puutteet näissä tiedoissa kielivät yleensä myös muista puutteista.

 • Suomessa myytävässä kotitestissä tulee olla yksinkertaiset ja selkeät, kuluttajille suunnatut käyttöohjeet sekä suomeksi että ruotsiksi.

 • Pakkaus sisältää kaikki tarvittavat välineet testin tekemiseksi kotona.

Lähde: THL

6. Sain kotitestistä positiivisen tuloksen, mutta tarvetta viralliselle testille ei ole. Miten toimin?

Mikäli kotitesti on positiivinen, pysy kotona ja pyri välttämään kaikkia kodin ulkopuolisia kontakteja 10 vuorokauden ajan oireidesi alusta alkaen. Oireettoman karanteeniaika lasketaan alkavaksi näytteenottopäivästä.

Karanteeni päättyy, kun ensimmäisten oireiden alkamisesta on kulunut 10 päivää. Jos oireita on vielä 10. karanteenipäivänä tai ne jatkuvat sen jälkeen, karanteeni päättyy, kun oireet ovat olleet poissa kaksi vuorokautta, eli 48 tuntia.

Karanteeniaikana ei saa mennä esimerkiksi töihin, kauppaan, apteekkiin, harrastuksiin tai yleisötilaisuuksiin. Lapset tai nuoret eivät saa mennä päiväkotiin tai kouluun. Ulkotiloissa saa liikkua kunhan vain pitää etäisyyttä muihin ihmisiin.

Kauppa- tai apteekkiasioihin voit pyytää apua esimerkiksi ystäviltä tai sukulaisilta. Ruokaa on mahdollista tilata verkkokaupasta. Apua voi pyytää myös kotikunnan sosiaalipalveluista.

7. Keille positiivisesta kotitestituloksesta pitäisi ilmoittaa?

Kotitestaus ei rekisteröidy tartunnanjäljittäjille, eli tieto positiivisesta testituloksesta ei kulje virallisia reittejä myöten koronavirukselle altistuneille. Positiivisesta kotitestituloksesta on ilmoitettava itse sellaisille henkilöille, joiden kanssa on ollut kontaktissa pari päivää ennen oireiden alkamista. Osassa sairaanhoitopiirejä myös virallisen testituloksen saaneita on kehotettu ilmoittamaan itse tartunnasta kontakteilleen tartunnanjäljityksen ruuhkautumisen vuoksi.

8. Kotitestin tulos oli negatiivinen, mutta oireita on. Mitä teen?

Vaikka kotitesti näyttäisikin negatiivista tulosta, mutta koronaan liittyviä oireita ilmenee, tulisi kontakteja kodin ulkopuolisiin henkilöihin välttää. Oireisena kotitesti kannattaa toistaa useana peräkkäisenä päivänä, sillä koronaviruksen itämisaika voi olla meneillään ja tauti on todettavissa vasta myöhemmin. Odota oireiden päättymistä ennen paluuta normaaliin päiväjärjestykseen ja ihmisten väliseen kanssakäymiseen.

9. Yhdellä perheenjäsenistäni on oireita, joutuuko koko perhe karanteeniin?

Jos yhdellä perheenjäsenellä tai samassa taloudessa asuvalla henkilöllä on koronan oireita, ja hän odottaa koronatestiin pääsyä tai testituloksia, voi muu perhe jatkaa normaalia elämää siihen asti, kunnes testitulos varmistuu. He voivat siis käydä esimerkiksi töissä ja harrastuksissa.

Jos yhdenkin perheenjäsenen koronatestitulos on positiivinen, on suositeltavaa, että myös muut perheenjäsenet välttävät perheen ulkopuolisia kontakteja. Näin toimitaan sekä laboratoriovarmistetun että kotitestillä todettavan positiivisen tuloksen kanssa.

Karanteenin pituus on tavallisesti 10 vuorokautta. Aika lasketaan sairastuneen henkilön oireiden alusta. Jos tartunnan saanut on oireeton, aika lasketaan näytteenottopäivästä, jolloin positiivinen tulos todettiin.

10. Kuinka pitkää karanteeniaikaa nykyisin sovelletaan?

Karanteenin pituus on yleensä 10 päivää. Viime viikolla antamassaan lausunnossa sosiaali- ja terveysministeriölle sekä valtioneuvoston kanslialle THL ehdotti karanteenin ja eristyksen lyhentämistä viiteen vuorokauteen.

11. Esimerkki: Sain positiivisen tuloksen 6 päivää sitten, onko perheeni vielä karanteenissa vai voivatko he oireettomina kulkea vapaasti?

Henkilön, jolla on todettu koronavirustartunta, perheenjäsenet ovat karanteenissa 10 vuorokautta sairastuneen henkilön oireiden alusta lähtien, vaikka he itse olisivat oireettomia. Jos sairastuneen oireet eivät ole päättyneet 10. päivään mennessä, karanteenia jatketaan kunnes oireiden päättymisestä on kulunut 48 tuntia.

12. Miten karanteenin pituus lasketaan perheessä, jossa ensin sairastuu yksi perheenjäsen koronaan, sitten toinen ja kolmas?

Jos perheessä ilmenee useita koronatartuntoja, perheenjäsenten karanteeniaika lasketaan alkavaksi viimeisimpänä oirehtimaan alkaneesta tai viimeisimpänä positiivisen testituloksen saaneesta henkilöstä. Tartuntatautilain mukaan karanteeni voi kestää kerrallaan korkeintaan kuukauden.

13. Yksi perheenjäsenistäni oirehtii ja sai positiivisen testituloksen. Kuinka muiden perheenjäsenten tulisi menetellä?

Läheistä kontaktia sairastuneeseen tulisi välttää. Jos sairastunut joutuu olemaan muiden lähellä, on kasvomaskin käyttö ja jatkuva huolehtiminen hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta suositeltavaa. Muihin ihmisiin on pyrittävä pitämään kahden metrin etäisyys.

Jos sairastunut on lapsi, vain toisen vanhemman tai huoltajan kannattaisi huolehtia tämän hoidosta. Hoitava henkilö ei saisi kuulua riskiryhmään.

Mahdollisuuksien mukaan muiden samassa asunnossa asuvien henkilöiden tulisi oleskella eri huoneessa ja käyttää eri saniteettitiloja kuin koronaan sairastuneen. Sairastuneen kannattaa käyttää eri pyyhkeitä kuin terveiden ja yleisimmät kosketuspinnat kannattaa puhdistaa päivittäin.

Kaikkien perheenjäsenten pitää vältellä ulkopuolisia lähikontakteja.

14. Sain positiivisen tuloksen kotitestistä, pitäisikö minun informoida asiasta taloyhtiötä?

Kenenkään ei tarvitse kertoa omasta terveydentilastaan taloyhtiölle tai isännöinnille. Isännöinnillä on kuitenkin oikeus kysyä asiaa tilanteessa, jossa huoneistoon täytyy mennä. Saatu tieto on luottamuksellista. Muiden asukkaiden terveyttä koskevia tietoja ei saa levittää naapureille. Taloyhtiön yhteisiä tiloja, kuten saunaa ja pyykkitupaa, ei pidä käyttää sairaana. Altistumiskaranteenin aikana yhteisten tilojen käyttö on edelleen sallittua.

15. Sain positiivisen tuloksen kotitestistä. Saanko sillä tartuntatautipäivärahan?

Kelan tartuntatautipäivärahaa haettaessa on aina oltava virallinen eristys- tai karanteenipäätös kunnan tartuntatautilääkäriltä. Kotitestin tulos ei mahdollista viralliseen eristykseen määräämistä, eikä siten tartuntatautipäivärahatodistuksen kirjoittamista. Tartuntatautipäivärahatodistusta varten kotitestin positiivinen vastaus on varmennettava terveydenhuollon tekemällä PCR-testillä. Kotitestitulosten perusteella ei myöskään tehdä hoitopäätöksiä.

Miten koronaa hoidetaan kotiolosuhteissa?

Lieviä koronan oireita hoidetaan kuten mitä hyvänsä muuta hengitystieinfektiota. Lepo ja nesteiden juominen on erityisen tärkeää. Kuumetta ja särkyä voi hoitaa tulehduskipulääkkeillä tai parasetamolilla, kurkkukipua ja yskää voi lievittää esimerkiksi kurkkupastilleilla.

Jos koronaoireesi muuttuvat lievistä vakavammiksi, kannattaa ottaa yhteys oman kunnan terveydenhuoltoon. Päivystysaikoina soita numeroon 116 117 ja vakavissa tapauksissa hätänumeroon 112.

Lähteitä: THL, HUS, TAYS, KSSHP, Pohjanmaan hyvinvointialue, Kela.

Source Link is.fi