Banner Before Header

Zyskowicz onnittelee hallitusta ”oikeudellisesta kuperkeikasta” viisumi­asiassa – moittii ulkoministeriön aiempaa tulkintaa naurettavaksi

Hallitus teki torstaina periaatepäätöksen rajoittaa voimakkaasti venäläisten matkustamista Suomeen turismitarkoituksessa.

IS:n saamasta muistiosta ilmenee, että ulkoministeriö oli vielä elokuun puolivälissä sitä mieltä, että kansallinen päätös viisuminhaun estämisestä olisi ”oikeudellisesti kyseenalainen toimenpide, jota virkavastuulla olisi vaikea esitellä”.

16. elokuuta päivätyssä muistiossa katsottiin, että mikäli Suomi haluaisi lopettaa viisumihakemusten vastaanoton Venäjällä tietyn hakijakategorian, kuten turismin osalta, tälle ei olisi viisumisäännöstössä määriteltyä perustetta.

Kansallisuuteen perustuvaa rajoitusperustetta voidaan pitää syrjivänä, muistiossa arvioitiin.

– Koska viisumisäännöstö ei tällaista toimenpidettä tunne, olisi tätä tarkoittava mahdollinen kansallinen päätös ilmeisessä ristiriidassa EU-oikeuden kanssa. Päätös johtaisi luultavasti kanteluihin, jolloin ylimmät laillisuusvalvojat voisivat puuttua asiaan ainakin yhdenvertaisuusnäkökulmasta, muistiossa ennakoitiin.

Hallituksen torstaina julkistetussa periaatepäätöksessä katsotaan, että Venäjän federaation kansalaisten maahantulo turismitarkoituksessa Suomen alueelle tai Suomen alueen kautta muihin Schengen-maihin muodostaa sellaisen vaaran Suomen kansainvälisille suhteille, että tämä vaara on perusteltua huomioida viisumeita myönnettäessä.

Hallitus viittaa Schengenin rajasäännöstön 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan, jonka mukaan kolmannen maan kansalaisen maahantulon edellytyksenä on, että hänen ei katsota voivan vaarantaa minkään jäsenvaltion yleistä järjestystä, sisäistä turvallisuutta, kansanterveyttä eikä kansainvälisiä suhteita.

Hallituksen muuttunut oikeudellinen tulkinta nousi esiin myös torstain kyselytunnilla.

Oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz sanoi, että ”hallitukselta meni vähintään pari viikkoa ja vaadittiin aikamoinen juridinen kuperkeikka”, että venäläisten turismi Suomeen tai Suomen kautta saatiin loppumaan.

Zyskowicz syytti eri ministeriöiden virkamiehiä ylikireistä oikeudellisista tulkinnoista ja ehdotti ministeriöiden juristeille ”jatkokoulutusta, jossa kerrottaisiin, että kaikista kirein tulkinta ei ole ainoa eikä edes järkevin mahdollisuus eri tilanteissa”.

Zyskowicz kommentoi IS:lle, että ulkoministeriön muistio elokuulta on kuvaava esimerkki ylikireistä oikeudellisista tulkinnoista, joita ministeriöissä nykyään tehdään.

– Tämä muistio päätyy katsomaan, että vain venäläisiä koskeva viisumirajoitus olisi yhdenvertaisuuden vastainen ja todetaan, että kansallisuuteen perustuvaa rajoitusperustetta voidaan pitää syrjivänä. Tämä on mielestäni aivan naurettava tulkinta, Zyskowicz kritisoi.

Zyskowicz sanoo pitävänsä ”hienona sitä, että hallitus onnistui tekemään tällaisen oikeudellisen kuperkeikan ja löytämään oikeudelliset edellytykset estää venäläinen turismi Suomessa tai venäläinen turismi Suomen kautta muualle Schengen-alueelle”.

– On tietysti mahdollista, että vuoden tai kahden päästä jokin EU:n toimielin päätyisi siihen, että Suomen hallituksen tulkinta on ristiriidassa EU-oikeuden kanssa. Mielestäni se lainausmerkeissä riski kannatti ehdottomasti ottaa, kun tässä on kyse Suomen kansallisesta turvallisuudesta ja Suomen kansainvälisistä suhteista.

Ulkoministeriön elokuussa laatimassa muistiossa on käsitelty myös Venäjän mahdollisia vastatoimia, mutta kyseinen kohta on julkisuuslain nojalla poistettu muistiosta, sillä se pitää ministeriön mukaan sisällään salassa pidettävää tietoa.

Source Link is.fi