Banner Before Header

Ilmansaasteet sairastuttavat Intian lapset

Ilman saastuminen on globaali kriisi, ja Intian ilmansaastetasot ovat korkeimpia maailmassa. Maailman kolmestakymmenestä saastuneimmasta kaupungista 21 sijaitsee Intiassa, ja näissä kaupungeissa ilman epäpuhtauksien määrä voi ylittää kymmenkertaisesti maailman terveysjärjestö WHO:n suositusrajat. Ilmansaasteet muodostavat merkittävän uhkan kansan terveydelle ja taloudelle.

Maailman ilmanlaaturaportissa todettiin vuonna 2020, että ilmansaasteet ovat neljänneksi vaarallisin ennenaikaisen kuoleman riskitekijä. Ilmansaasteiden terveystaakka on raskain pieni- ja keskituloisissa maissa, joissa tapahtuu yli 90 prosenttia maailman saastekuolemista. Vuonna 2019 arvioitiin ilmansaasteiden aiheuttaneen Intiassa 1,7 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa.

WHO:n mukaan joka päivä noin 93 prosenttia maailman alle viisitoistavuotiaista lapsista hengittää ilmaa, joka on niin saastunutta, että se uhkaa vakavasti heidän terveyttään ja kehitystään. Lapset ovat aikuisia suuremmassa vaarassa, sillä heidän keuhkonsa, aivonsa ja immuunijärjestelmänsä ovat vasta kehittymässä ja heidän hengitystiensä ovat avoimempia. Lapset myös hengittävät enemmän ilmaa painokiloaan kohden, joten he altistuvat aikuisia enemmän.

Intiassa alle viisivuotiaiden lasten kuolemista 8,8 prosenttia liittyy ilmansaasteisiin. Muita vaikutuksia ovat vakavat hengitysteiden sairaudet, ennenaikaiset syntymät, lapsikuolemat, lyhytkasvuisuus ja ongelmat neurologisessa kehityksessä

Englanninkielinen versio