Lähes 180 miljoonan tunneliprojekti Helsingissä on yllättäen lykkääntymässä – Razmyar: ”Sörnäistentunneli on muille liikennehankkeille tärkeä”

Päätös Sörnäisten autobaanalle suunnitellun jättimäisen autotunnelin rakentamisesta on yllättäen lykkääntymässä.

SDP:n apulaispormestari Nasima Razmyar kertoo, että SDP:n valtuustoryhmä tulee esittämään tunnelipäätöksen jättämistä pöydälle kaupunginhallituksen iltapäivän kokouksessa.

Razmyarin mukaan tunnelin rakentaminen olisi jatkossa nähtävä yhtenä tärkeänä osana kaupungin, Kalasataman ja Sörnäisten rantatien laajempaa liikenteen suunnittelua.

Hän kummeksuu viime aikoina käytyä keskustelua, jossa tunneli on nähty muusta kaupungin liikennesuunnittelusta irrallisena projektina.

– Sörnäistentunneli on Helsingin muille liikennehankkeille tärkeä, Razmyar sanoo.

Razmyarin mukaan tunneli on osa monimutkaista alueen liikennehankkeiden kokonaisuutta ja sen toteuttamatta jättämisen vaikutus muihin hankkeisiin olisi pystyttävä avaamaan myös julkisessa keskustelussa.

Razmyarin mukaan SDP:n valtuustoryhmä tulee jatkossa vaatimaan selvityksen siitä, miten alueen liikenne järjestyisi jos tunnelia ei rakennettaisi.

– IIman tällaista selvitystä tunnelihanke saatettaisiin hylätä vailla vaihtoehtoja ja tietoa hylkäämispäätöksen vaikutuksesta, Razmyar korostaa.

Sörnäistentunnelista on syntynyt todella lihava poliittinen riita. Vihreät ja vasemmistoliitto ovat vastustaneet hanketta jyrkästi.

Tunnelia ovat puolestaan kannattaneet kokoomus, SDP, perussuomalaiset, RKP, KD ja Liike Nyt.

SDP:n tunnelipäätöstä lykkäävää väliintuloa voidaan pitää erittäin suurena yllätyksenä, koska hankkeen piti mennä ennakko-odotusten mukaan läpi kaupunhallituksessa jo tänään. Näin tunneliprojekti olisi päässyt kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Apulaispormestari Razmyar perustelee demarien väliintuloa silllä, että tunnelia on kritisoitu muun muassa siitä, että se lisäisi suuresti autoliikennettä. Razmyar toteaa, että kaupungin viranomasselvitysten mukaan ajoneuvoiikenne kävisi suorastaan mahdottomaksi, jos tunnelia ei rakennettaisi.

– Tämä pitää nyt ehdottomasti selvittää, Razmyar sanoo.

Razmyar toteaa, että alueelle on suunniteltu lukuisia muita projekteja, jotka ovat riippuvaisia tunnelin rakentamisesta.

Läpiajoliikenne haluttaisiin viedä maan alle, jotta Hermannin rantatielle jäisi enemmän tilaa jalankululle ja pyöräilylle. Myös liikenteen melu- ja päästöhaitat vähenisivät. Kaupungin selvitysten mukaan erityisesti Kalasataman metroaseman ja kauppakeskus Redin välinen alue rauhoittuisi läpiajoliikenteen poistuessa.

”Perusteet tunnelin takana ovat joukkoliikenteen ja kävely-ympäristön kehittämisessä”

Razmyar viittaa kaupungin selvityksiin, joiden mukaan Sörnäistentunneli parantaisi Kalasataman alueen jalankulkuympäristön viihtyisyyttä ja antaisi tilaa lisääntyville joukkoliikenneyhteyksille, kuten tulevalle Kalasatama-Pasila-raitiotielle sekä ns. Jokeri 0:lle.

Tunneli vapauttaisi maanpäällistä tilaa myös Suvilahden ja Teurastamon tapahtuma-alueiden kehittymiselle siirtämällä autoliikennettä tunneliin.

– Tunneli yhteys helpottaisi yksityisautoilua, mutta perusteet tunnelin takana ovat erityisesti joukkoliikenteen ja kävely-ympäristön kehittämisessä, Razmyar sanoo.

Kiistellyn tunnelin rakentamisen on suunniteltu alkavan jo ensi vuonna. Sörnäisiin suunnitellun 1,6 kilometriä pitkän autotunnelilla olisi siis tarkoitus helpottaa pohjois-eteläsuunnan liikennettä etenkin laajentuvalla Kalasataman alueella.

Kalasatamassa asuu tällä hetkellä noin 8 000 asukasta. Kalasataman valmistuttua noin 2030-luvun lopulla alueella ennakoidaan olevan jo noin 30 000 asukasta ja yli 10 000 työpaikkaa..

Razmyar myöntää, että kokonaisuus on monimutkainen. Tunneli saattaa aiheutaa liikennevirtaan pullonkauloja erityisesti Kustaa Vaasan tien risteykseen sekä Siltavuorenrannan suuntaan.

Tunneli olisi tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa

Molempiin päihin tunnelia on suunniteltu lähes 200 metrin ajorampit. Tunnelin ajorampit sijaitsisivat pohjoisessa päässä Hermannin rantatiellä Haukilahdenkadun eteläpuolella ja eteläisesä päässä Sörnäisten rantatiellä Vilhonvuorenkadun eteläpuolella.

Tunneli olisi tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa. Pohjoisen betonitunnelin ja suuaukon rakentaminen on suunniteltu vuosille 2022–2024. Ensimmäinen vaihe toteutettaisiin siis samassa aikataulussa kuin Kalasatamasta Pasilaan –raitiotiehanke.

Tunnelin loppuosan toteuttamiselle on varattu rahat investointiohjelmaan vuodesta 2028 alkaen.

Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on 50 miljoonaa euroa kuluvan vuoden 2021 kustannustasossa. Toisessa vaiheessa rakennettavan Sörnäistentunnelin loppuosan suunnittelua ja toteutuksen valmistelua siis jatkettaisiin. Tunnelin loppuosaa koskeva kustannusarvio tuotaisiin erikseen valtuuston päätettäväksi.

Helsingin kaupunginvaltuusto on jo hyväksynyt tunnelin mahdollistavan kaavan vuonna 2018.

Tunnelin tämän hetkinen kustannusarvio on noin 180 miljoonaa euroa. Näillä näkymin tunneli olisi mahdollista avata liikenteelle 2030-luvun alkupuollla.

Lue myös:

Source Link yle.fi