Banner Before Header

Täällä kovia huumeita käytetään nyt, kun valvottuja käyttöhuoneita ei ole – vaarana ovat pahat tulehdukset ja ryöstetyksi tuleminen

Kaikkein huonoimmassa asemassa olevat huumeidenkäyttäjät joutuvat pistämään usein epähygienisissä ja turvattomissa paikoissa. Osa paikoista on ihan silmiemme edessä.

Source Link yle.fi