Banner Before Header

Kouluissa varaudutaan jo heikkenevään koronatilanteeseen – Kuntaliiton johtaja: Oppilaitoksilla valmius siirtyä tarvittaessa nopeasti etäopetukseen

Synkentyneestä koronatilanteesta huolimatta koulujen kevätlukukausi alkaa lähiopetuksessa.

Espoolainen luokanopettaja Leena De Weerdt kertoo aloittavansa koulutyön hyvillä mielin.

– Hyvillä mielin mennään, mutta tietysti sitä pohtii, että mitä tulevina kuukausina tapahtuu, De Weerdt sanoo.

Kuntaliiton hyvinvointi ja sivistys -yksikön johtaja Terhi Päivärinta kertoo, että kouluissa on jo varauduttu joululomien aikana selvästi heikentyneeseen tautitilanteeseen.

Päivärinta sanoo, että oppilaitoksissa on nostettu valmiustasoa muuttaa opetusjärjestelyjä tarvittaessa nopeastikin.

– Etäkouluun siirtymisessä ei kuitenkaan ole kyse mistään huutoäänestyksestä, vaan harkinnan tekee aina paikallinen tartuntatautiviranomainen, Päivärinta korostaa.

Hän viittaa huutoäänestyksellä viime viikolla etäkoulusta käytyyn julkiseen keskusteluun.

STM kiirehti kuitenkin jo muutaman päivän kuluttua perjantaina ilmoittamaan, että kansallista etäkoulusuositusta ei tulekaan. Ministeriön mukaan uudessa linjauksessa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suositusta.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kaavailema kansallinen etäkoulusuositus jakoi näkemyksiä jyrkästi myös maan hallituksen sisällä.

Krista Kiurun lausunnot oppilaiden karanteenista hämmentävät Kuntaliitossa

Kuntaliiton johtajan Terhi Päivärinnan mukaan hämmennystä on herättänyt myös perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun lausunto oppilaiden karanteenista.

– Se, että yksikin koronatapaus johtaisi koko koululuokan karanteeniin asettamiseen on tartuntatautiviranomaisten harkittava asia. Tämän kaltaiset linjaukset eivät kuulu maan hallituksen toimivaltaan, Päivärinta tähdentää.

Päivärinta toteaa, että Kiurun lausunto karanteenista on herättänyt varsin laajasti hämmennystä.

– Tämänkaltaiset ulostulot eivät varmasti ainakaan lisää ihmisten ymmärrystä ja luottanusta siihen, miten koronatoimia vakavassa tilanteessa hoidetaan, Kuntaliiton johtaja Terhi Päivärinta pohtii.

Hän toteaa, että maan hallitushan ei etäkoulustakaan edes päätä.

Päivärintä muistuttaa, että toistaiseksi asiantuntijat ovat arvioineet etäkoulun haitat hyötyjä suuremmiksi. Myös luokanopettaja Leena De Weerdt kertoo pitävänsä hyvänä, että koulutyö alkaa pitkän loman jälkeen luokissa.

– Minusta on tärkeää tavata oppilaat ja vaihtaa kuulumiset, De Weerdt sanoo.

Hänen mukaansa mahdolliseen tulevaan etäkouluunkin on helpompi valmistautua lähiopetuksessa. De Weerdt sanoo etäkoulun vaikuttavan oppilaisiin eri tavalla.

– Tärkeintä on näyttää, että heistä pidetään huolta myös korona-aikana. Laitteita lapset osaavat käyttää varsin mukavasti, joten siltä osin siirtymä etäkouluun voi tapahtua tarvittaessa nopeastikin.

Kouluilla jo varauduttu heikkenevään tautitilanteeseen

Kuntaliiton johtajan Terhi Päivärinnan mukaan kunnissa ja kouluissa on siis jo varauduttu mahdollisesti entisestään heikkenevään tautitilanteeseen.

Kaikkein synkin koronatilanne on ollut koko pandemian ajan pääkaupunkiseudulla. Vantaan apulaiskaupunginjohtajan Katri Kalskeen mukaan kaupungin työkalupakissa on tarpeen tullen useitakin vaihtoehtoja toteuttaa opetusta hankalassa koronatilanteessa.

Kalskeen mukaan yksi mahdollinen toimintamallii olisi se, että osa koulun oppilaista olisi vuoroviikoin lähiopetuksessa ja osa kävisi koulua etänä.

– Näin kaikki oppilaat saisivat etäopetuksesta huolimatta myös tärkeää lähiopetusta, Kalske sanoo.

Kuntaliiton johtajajan Terhi Päivärinnan mukaan vastaavanlaisia toimintatapoja on pohdittu pahenevan koronatilanteen varalta eri puolilla maata.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ käynnistää tehovalvonnan

Opetusalan amattijärjestö OAJ sen sijaan kertoo olevansa hyvin huolissaan koulujen turvallisuudesta. OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kertoo ammattijärjestön käynnistävän valtakunnallisen tehovalvonnan koskien koulujen työterveysturvallisuutta.

Hänen mukaansa opetushenkilöstö tulee raportoimaan koulujen turvallisuustoimien toteutumisesta säännöllisesti.

Luukkainen toteaa, että kouluissa on noudatettava työterveyslakia pandemian aikanakin. Valvonta koskee esimerkiksi maskien käyttöä, hygieniakäytäntöjä ja turvavälien väljyyden toteutumista koulun tiloissa.

Luukkainen sanoo, että laiminlyönnit johtaisivat väistämättä koulujen sulkemiseen.

– Paikallisosastomme käynnistävät tehostetut tarkastustoimet heti joululomien päätyttyä, Luukkainen sanoo.

Järjestö pitää maanlaajuista tehovalvontaa tarpeellisena, koska tautitilanne on synkentynyt selvästi koulujen joululomien aikana. Luukkaisen mukaan OAJ:n hallitus pohtii koulujen tilannetta parin viikon sisällä.

– Jos lain kirjain ei täyty, niin sitten varmasti paikallisesti arvioidaan, onko se koulunpito mahdollista. Mutta me tähtäämme siihen, että se olisi, Luukkainen summaa.

Myös OAJ.ssä on tuskailtu sosiaali- ja terveysministeriön lausuntojen nopeita käänteitä.

– Opetushenkilöstön pitäisi saada aina ajoissa ja selkeästi tietää, mitä on tulossa, jotta asiat voidaan organisoida huolellisesti. Tämä, jos mikä on oppilaiden ja lasten etu, Luukkainen sanoo.

Kuntaliiton johtaja Terhi Päivärinta kummeksuu OAJ:n ajatusta tehovalvonnasta.

– Mielestäni kaikki voimavarat tulisi nyt suunnata opetustyöhön ja opetuksen järjestämiseen, Päivärinta sanoo.

Hänen mielestään virheiden etsiminen ja mahdollinen vastakkainasettelu eivät edistä terveysturvallisuutta.

Luukkainen muistuttaa, että OAJ peräsi jo ennen koulujen joululomia toimenpiteitä koronaturvallisuuden edistämiseksi: esimerkiksi päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten opetushenkilöstön rokottamisesta ennen uuden lukuvuoden alkua.

– Väistämättä koulujen lukuvuoden aloituksen jälkeen tautitilanne pahenee, Luukkainen sanoo.

Hänen mukaansa tautitilanteen ryöpsähtäminen kouluissa voi koetella koko kansakunnan huoltovarmuutta, kun opettajat sairastavat kotona ja vanhemmat hoitavat sairastuneita lapsiaan.

Lue lisää:

Source Link yle.fi