Banner Before Header

Kysely: Sota nakersi Suomen vetovoimaa joka neljännen huippuosaajan silmissä

Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut Venäjän Ukrainassa käymän sodan takia, mutta Suomen maakuva ei silti ole suuresti vaarantunut ulkomaisten huippuosaajien mielestä, EK:n kysely paljastaa.

Kyselyyn vastasi syyskuussa noin 120 ulkomailta Suomeen muuttanutta yritysjohtajaa, huippuosaajaa ja opiskelijaa.

Joka neljäs oli sitä mieltä, että Suomen vetovoima työskentely- ja opiskelumaana on heikentynyt sodan takia. Lähes puolen mielestä sillä taas ei ole ollut vaikutusta.

Liki 40 prosenttia uskoo Nato-jäsenyyden vahvistavan Suomen houkuttelevuutta, neljäsosa uskoo jäsenyyden heikentävän vetovoimaa.

Työkulttuuri on ollut suurin vahvuus, kun osaaja on päättänyt Suomeen muutosta, kysely paljastaa. Liki 70 prosenttia kertoo sen vaikuttaneen päätökseen.

Suurin heikkous taas on ollut huoli sopivan työpaikan löytämisestä ja uran rakentamisesta. Myös puolison työllistymisen vaikeus on ollut miinuspuoli.

Suomessa työskentelyn ja opiskelun parhaita puolia ovat osaajien mielestä koulutuksen laatu ja luottamus viranomaisiin ja julkiseen valtaan. Suomen kielitaitovaatimukset sen sijaan ovat iso ongelma.

Asumisessa ja arjessa hyviä puolia ovat yleinen turvallisuus sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino. Vaakakupin toisella puolella taas on elinkustannusten korkeus.

Source Link is.fi