Banner Before Header

MS-taudin puhkeamisesta on tehty uusi havainto – voi liittyä auringonvaloon

Paljon ulkoilevat ja ulkona leikkivät lapset näyttäisivät säästyvän MS-taudilta muita todennäköisemmin. Aiemmissa tutkimuksissa on löydetty yhteyksiä myös D-vitamiinitasojen ja MS-taudin oireilun väliltä. Auringonvalo ja ultraviolettisäteily synnyttävät ihossa D-vitamiinia.

Tutkimukseen osallistui 330 MS-tautiin sairastunutta lasta ja 530 samanikäistä verrokkia. Kun tutkijat selvittivät, kuinka paljon lapset olivat ulkoilleet sairastumista edeltävänä kesänä, he havaitsivat paljon ulkoilevien sairastumisriskin pienemmäksi.

Verrattuna lapsiin, jotka olivat viettäneet alle puoli tuntia päivässä auringonvalossa, MS-taudin riski oli 50 prosenttia pienempi kuin noin tunnin päivittäin ja 80 prosenttia pienempi kuin 1–2 tuntia päivittäin ulkoilleilla. Samanlainen yhteys havaittiin, kun tutkijat arvioivat lasten altistumista auringon ultraviolettisäteilylle.

Ulkoilun ja MS-taudin yhteys näkyi senkin jälkeen, kun analyysissa huomioitiin lasten ikä, sukupuoli, ihonväri, syntymävuodenaika, äidin koulutustaso ja tupakointi, mahdollinen ylipainoisuus ja Epstein-Barrin viruksen aiheuttamat infektiot, mitkä kaikki voivat vaikuttaa MS-taudin riskiin.

Jos havaittu yhteys todella johtuu auringonvalosta, lasten kesäiset ulkoleikit ja ulkoilu voivat pienentää riskiä sairastua MS-tautiin. Aiemmissa tutkimuksissa pohjoisessa asuvien on havaittu sairastuvan MS-tautiin nuorempina kuin etelän aurinkoisilla seuduilla asuvien.

MS-tautia eli multippeliskleroosia sairastaa noin 7 000 suomalaista. Tautia sairastavan keskushermostossa tapahtuu muutoksia, jotka aiheuttavat muun muassa halvauksia raajoissa, tuntoaistin, puheen ja näön häiriintymistä sekä kävelyvaikeuksia, uupumusta ja pahoinvointia. Tautiin ei ole parantavaa hoitoa.

Source Link is.fi