Banner Before Header

Uuden ajan työhyvinvointifirmoissa apu tulee nopeasti ja matalalla kynnyksellä – sopivan mittainen terapiahetki voi olla vain TikTok-videon mittainen

Psykoterapialle tuntuu olevan ihan pohjaton kysyntä, sanoo työterveys- ja terapiapalveluja tarjoavan Heltin toimitusjohtaja Timo Lappi.

Mielenterveysdiagnoosien määrä ja samalla palvelujen tarve on kasvanut jo vuosia, ja pandemia on kiihdyttänyt kasvua.

– Olisi helppoa saman tien moninkertaistaa toimintaa, mutta se mikä rajoittaa, on psykoterapeuttien määrä.

Työntekijöiden uupumiseen havahtuneet työhyvinvointiyhtiöt ovat kehittäneet uusia tapoja hoitaa mielenterveyttä ja työssä jaksamista.

Heltin ratkaisuna on lyhentää hoitoja, että niitä riittäisi useammille. Perinteisesti pitkä psykoterapia voi olla 200 käyntikertaa esimerkiksi kolmen vuoden aikana, Lappi sanoo.

– Meillä on hyviä kokemuksia lyhytterapiaprosesseista, joissa on 5–20 käyntiä.

Kun saatavuus on parempi, terapia voidaan Lapin mukaan aloittaa jo aikaisemmassa vaiheessa.

– Silloin ongelmat eivät ehdi niin pitkälle ja lopputulos voi olla jopa parempi kuin pitkässä prosessissa, jonka aloittamista joutuu aloittamaan pidemmän aikaa.

Avun hakemisen kynnystä pitää saada kuitenkin vielä tätäkin matalammaksi, hän sanoo.

– TikTok-videon ideaalipituus on 13 sekuntia. Se sukupolvi, joka on tottunut käyttämään niitä, haluaa myös mielenterveyden palveluita eri tavalla. Ne voivat olla etänä, osin diginä, lyhyempiä kohtaamisia.

Siksi Heltti tarjoaa tietoa mielenterveyden ongelmista videoina ja artikkeleina Willfeel-sivuston (siirryt toiseen palveluun) kautta. Lisäksi sivuilla on keskustelupalsta.

– Tällä on haluttu mahdollistaa se, että tietoa ja apua voi tarjota ihmisille ilman, että tarvitsee ottaa kenenkään yhteyttä tai mennä minnekään tai maksaa kellekään mitään.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Mielenterveyden ylläpidosta ”vähemmän vakavaa”

Varsinkin etätyössä henkinen hyvinvointi on koetuksella. Pitäisi osata johtaa itseään, ja toisten johtaminen etänä on erilaista kuin toimistolla. Näihin ja muihin työssä jaksamisen ongelmiin tarjoaa apua Auntie.

Yhtiöllä on viisitoista eri teemaan liittyvää parin kuukauden valmennusta, kertoo toimitusjohtaja Mervi Lamminen. Apua voi saada muun muassa ylisuorittamiseen, unettomuuteen ja muutoksiin sopeutumiseen.

– Etätyön haasteisiin, yksinäisyyteen, johtamisen haasteisiin myös. Esihenkilön voi olla hankala tunnistaa uupumista, kun töitä tehdään etänä. Leading me -paketti on tarkoitettu itseohjautuvuuden parantamiseen.

Kaikkiin paketteihin sisältyy viisi etätapaamista auntie-ammattilaisen kanssa sekä luettavaa ja tehtäviä, Lamminen kertoo. Ammattilaisissa on muun muassa psykologeja ja ratkaisukeskeisiä lyhytterapeutteja ja yhtiö tarjoaa palvelua 20 kielellä.

Suosituin on Stress out eli stressinhallinta. Tarjolla on myös parisuhteen ongelmia ratkova Loveboat Sinking. Kevyeen tyyliin nimetyt palvelut ovat helpommin lähestyttäviä, Lamminen sanoo.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Myös Auntie haluaa madaltaa kynnystä avun hakemiselle ja poistaa mielenterveysongelmiin liitettyä häpeää.

– Tarkoituksena on tehdä tästä vähemmän vakavaa. Kyse on asioista, joiden kanssa me kaikki painimme aika usein.

Yhtiön valmennuksista on suoraan hyötyä työnantajalle, Lamminen uskoo.

– Tutkimusten perusteella tiedetään, että onnellinen työntekijä on tehokkaampi kuin onneton. Jos meidän palvelussa pystyy onnellisuutta lisäämään, niin kuin ihmiset kokee, niin onhan se väistämätöntä, että ollaan myös tehokkaampia töissä. Se on varmasti kaikkien edun mukaista.

Yritykset uskovat valtavaan kasvuun

Mielenterveyden hoidon ja henkistä hyvinvointia lisäävien palvelujen tarve on kasvanut jo pitkään. Se on samalla kasvattanut alan yrityksiä, joita toimii sekä terveydenhuollossa että hyvinvointialalla.

Auntie ja Heltti ovat vielä liikevaihdoiltaan pieniä verrattuna alan jätteihin, kuten Terveystaloon ja Mehiläiseen. Pandemia-aikana pienille haastajille on ollut eduksi se, että molemmissa yhtiöissä palveluja tarjottiin kokonaan tai pääosin etänä jo ennestään.

Kun itse kävin terapiassa, huomasin, että siihen liittyi iso stigma: ihmiset eivät halunneet kertoa siitä edes ystävilleen. Ajattelin, että stigmaa pitää vähentää, sillä sehän on järkevää huolehtia itsestään, niin kuin fyysisestä hyvinvoinnistakin huolehditaan, sanoo Auntien toimitusjohtaja Mervi Lamminen. Kuva: ROB ORTHEN

Auntie aikoo enemmän kuin tuplata liikevaihtonsa tänä vuonna, Mervi Lamminen sanoo. Viime vuonna se oli noin 3,5 miljoonaa euroa.

Yhtiö kertoi joulukuussa saavansa pääomasijoittajalta kymmenen miljoonaa euroa. Sen avulla Auntie aikoo laajentua Norjaan ja Saksaan ja sitten muualle Pohjois-Eurooppaan. Lisäksi yhtiö aikoo kehittää palveluaan ja tehdä siitä entistä helppokäyttöisemmän, Lamminen sanoo.

Heltin liikevaihto oli viime vuonna noin 10 miljoonaa euroa. Kasvua tulee kymmeniä prosentteja myös tänä vuonna, Timo Lappi sanoo. Myös Heltti aikoo laajentua ulkomaille ja hakee sijoittajilta rahaa kasvuun, Lappi kertoo.

– Kysyntä uudenlaisille mielenhuollon konsepteille on ihan täysin globaalia. Meidän osaamisessa voisi olla paljon vietävää.


Valtaosa on sisäistänyt, miten ravitsemus tai aktiivinen treenaaminen vaikuttaa hyvinvointiin, mutta akilleen kantapää meillä ajatustyöläisillä on palautuminen, sanoo Heltin toimitusjohtaja Timo Lappi.
Kuva: Suvi Sievilä

Mielenterveyden hoitamiselle on tarvetta työelämässä, sillä ajatustyötä tekevää eivät uhkaa pöly, melu tai kemikaalit, vaan keskeytykset, työn pirstaleisuus, työn läikkyminen vapaa-aikaan sekä puuttuva palautuminen, Lappi listaa.

Myös johtajien osaamisen tukeminen lähestyy terapiaa.

– Johtaja hakee itselleen pallottelukumppania sekä mielen hyvinvointiin että suorituskykyyn liittyviin asioihin.

Johtamisen tukeminen on olennainen osa työterveyttä, sillä hyvällä johtamisella ehkäistään tehokkaasti työssä uupumista, Lappi sanoo.

Lue lisää:

Source Link yle.fi