Banner Before Header

Millenniaaleista joka kolmas vaihtanut työpaikkaa matalan palkan vuoksi

Nuoria aikuisia huolettaa nyt elinkustannusten nousu ja rahan riittävyys arjessa.

Suomalaisille millenniaaleille ja heitä seuraavalle z-sukupolvelle suurimmat yhteiset huolenaiheet ovat työllisyys ja korkeat elinkustannukset, kuten asuminen, liikkuminen ja laskut, selviää Deloitten vuosittaisesta globaalista tutkimuksesta.

Millenniaali tarkoittaa vuosien 1983–1994 välillä syntynyttä ihmistä. Heistä lähes puolelle elinkustannusten nousu on isoin huolenaihe. Suomessa millenniaalit kokevat rahan riittävyydestä ja elinkustannuksista isompaa huolta kuin ikätoverinsa globaalisti. Vuosien 1995–2003 välillä syntyneistä z-sukupolven edustajista vain noin neljännestä huolettaa arjen rahan riittävyys ja elinkustannukset.

Päivittäisistä kustannuksista selviäminen vaikuttaa arkeen. Suomalaisista millenniaaleista joka kolmas on vaihtanut työpaikkaa matalan palkan vuoksi.

– Poikkeukselliset ajat ja siitä johtuva muutos sekä epävarmuus luovat painetta koko yhteiskuntaan, ei ainoastaan millenniaaleille ja z-sukupolvelle. Millenniaalit ovat tyypillisesti ikäryhmänä aktiivisessa vaiheessa esimerkiksi perustamaan perheen ja hankkimaan omistusasunnon, mikä lisää osaltaan painetta juuri heidän henkilökohtaiseen talouteensa, toteaa Suomen Deloitten toimitusjohtaja Lari Hintsanen.

Vaikka hinnat nousevat, stressaantuminen on vähentynyt viime vuodesta, jolloin pandemia runnoi ihmisten arkea ja työelämää. Stressaantuneeksi itsensä kokevien millenniaalien määrä väheni 10 prosenttia. Z-sukupolvella luku tuli vain yhdellä prosenttiyksiköllä alaspäin.

Tutkimuksen mukaan ihanteellisin työskentelymuoto nuorille aikuisille on vapautta lisäävä hybridimalli, joka sai jalansijaa korona-aikana. Vastaajat kaipaavat myös fyysisiä kohtaamisia. Millenniaaleista 35 prosenttia kaipaa työltään merkityksellisyyttä kun taas z-sukupolvella vastaava luku on 26 prosenttia.

– Työntekijäkokemuksessa onnistuakseen yrityksien on kyettävä vastaamaan työn merkityksellisyyden vaatimukseen, panostettava johtajakokemukseen sekä otettava huomioon henkilöstön työn tekemiseen liittyvät mieltymykset, Hintsanen toteaa.

Source Link is.fi